Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Artikel XI

Manifeste en latente horoscoop inhouden.

De meerwaarde binnen de astrologie.

© Wout Hendrickx

Klik hier voor een printbare versie

Menhir, atelier Jos van de Munckhof

Een veel voorkomend probleem voor de beginnende astroloog is “niet weten hoe men de horoscoop aanpakt”.

Men kijkt vaak naar de planeten in de huizen en tekens, alle aspecten en wat al niet meer.

Daarentegen levert het veel meer op als men eerst kijkt naar wat nu latent en wat nu manifest is in de horoscoop. Op deze wijze werkend ziet men direct de tendensen die op de voorgrond liggen en heeft men gelijk materiaal om mee te beginnen. Een ijkpunt binnen de astrologie!

Manifest in een horoscoop zijn de volgende gegevens:

 

  • De Heren van het eerste Huis (uiteraard) en alle aspecten die ze ontvangen.
  • Alle aspecten op de Ascendant.
  • Alle aspecten op het M.C.
  • Een factor (planeet, licht, knoop, etc) in het eerste huis, mits deze dicht genoeg bij de Ascendant staat en alle aspecten hierop.

Nu is het verstandig om allereerst te kijken naar de majeure aspecten. 0, 60, 90, 120, 180 graden. De mineure aspecten, met welke je dan ook werkt laat je eruit. Ook is het verstandig in het begin de de orb van de aspecten klein te houden, tot maximaal 4 – 5 graden.

Ruime aspecten op de Ascendant en het M.C. kunnen je sowieso bedriegen, want klopt de geboortetijd wel?

Voor dit artikel wil ik beginnen met de horoscoop van Jos Verstappen, Formule I coureur. De geboortetijd is afkomstig van zijn moeder die deze destijds aan een van mijn cursisten gaf.

Het is weer een typisch Limburgse tijd, op het uur afgerond, maar we doen het er maar mee.

Horoscoop Jos Verstappen

Eerst maar eens de aspecten 0 60 90 120 en 180 graden met een maximale orb van 4 graden, later kunnen we dit altijd vergroten. Op deze wijze vang je direkt de meest werkende aspecten aangaande de Manifeste Lading.

Aspecten scherp Jos Verstappen

Opvallend is het afwezig zijn van meerdere aspecten op de Ascendant. Een aanduiding dat men behoorlijk zijn eigen gang kan gaan. Veel aspecten op de Ascendant duidt nml. juist op een druk leven waarin je veel moet verzetten, wat niet zozeer persoonlijk met jouw van doen heeft. Uiteraard is het juist anders met de Heren van de Ascendant als deze de Ascendant aspecteren. Zoals bijvoorbeeld bij Johan Cruyff, Zwarte Maan Heer I driehoek Ascendant. Dat geeft de Ascendant en dus het persoonlijke optreden extra kracht. Zie artikel V tweede gedeelte, klik hier. Bij Jos is dit Vulkanus die driehoek op de Ascendant staat, Persoonlijk optreden en coördinatie zijn dan de trefwoorden, iets wat wel nodig is in de racerij.

Ik splits de horoscoop door middel van tekeningen even uit in aspecten met Heren van I , aspecten op het M.C. en aspecten op de factoren in I , in dit geval Pluto. Aangezien er maar een aspect op de Ascendant staat, maak ik hier geen aparte tekening van.

De positie's van de Heren van I geven informatie over waar de persoonlijke interesse ligt, aspecten óp de Heren van I geven aan wat daar verder bij komt kijken in mee of tegenwerkende zin.

Aspecten met de Heren van het eerste Huis:

Aspecten op Heren van I Jos Verstappen

We ontmoeten nu eigenlijk de eerste moeilijkheid. Welke planeten zijn sterk en welke minder of niet sterk? Voor dit artikel wil ik me qua sterkte bepaling beperken tot een aantal regels. In latere publicaties gaan we hier dieper op in.

Sterk is:

Een planeet in een Cyclisch Positie Verband, d.w.z. een Huizen verband in een kruis of element. Bij Jos bijvoorbeeld Mercurius Heer I in VII en ook als Heer X in VII, beide in het hoofdkruis. Twee CPV’s, in dit geval, voor een planeet is reeds een aanduiding van forse sterkte.

De scherpte van het aspect, des te kleiner de orb, des te sterker het aspect. Jos zijn factor in I, Pluto driehoek Saturnus in IX, een orb van 33 minuten.

Eventuele diepte bekrachtigingen rondom aspecten, zoals Pluto in I waar deze Mundaan Heer van is, 180 graden Mercurius, Heer I. En ook; Pluto is Heer III waar Mercurius Mundaan Heer van is. (1)

Factoren geplaatst in een verhogings-graad, zoals Uranus en de gecorrigeerde Zwarte Maan die bij de verhogingsgraad van de Zon staan, nml. 19 graden Weegschaal. Orb niet groter dan 1, maximaal 1,5 graad.

Factoren die as-gebonden staan d.w.z. conjunct Ascendant, Descendant, I.C. of M.C. Deze komen in de horoscoop van Jos niet voor.

Factoren die conjunct de Zwarte Lichten staan, zoals Uranus conjunct de gecorrigeerde Zwarte Maan. Dit is een verhaal apart, maar zo’n planeet staat wel meer op de voorgrond.

Door topografische verbanden op de voorgrond verschijnende factoren , wat ik hier nu niet uiteen zal zetten, zie (4)

Zie voor een geheel overzicht “Handboek Astrologie” van George, het gehele deel IV vanaf blz. 401. En in het bijzonder paragraaf 9 “Prominent Versus Sterk” blz. 462. Of als je het nog kunt krijgen: “Perspectief en Niveau van de Horoscoop”.

Bij Jos Verstappen krijgen we dan het volgende:

De Mercurius van Jos in VII is een Cyclisch Positie Verband (CPV) Nml. Heer I in VII en Heer X in VII, hoofdkruis , wat Mercurius al direct sterk neerzet. De persoonlijke ontplooiing en interesse, I, liggen bij de ander, VII. Dat hier een hoop verborgen of onduidelijke zaken bijzitten komt voort uit de positie van Mercurius in Vissen. De Formule I wereld staat hier dan ook, contractueel / Mercurius in VII, om bekend.

Vulkanus staat ook sterk d. m.v het CPV Heer I in IX, vuurcyclus. Er is dus sprake van een coördinerend ( Vulkanus) optreden in het buitenland IX. De sfeer is Stier, centen en talenten.

Het hele formule I gedoe speelt zich af in het buitenland en de financiële belangen zijn vaak zeer groot. Verder maakt Vulkanus een driehoek Ascendant, orb is wat ruim, maar is wel sterk.

Beide Heren van I staan sextiel, deze werken dus goed samen. Een positieve belangenverstrengeling zou men mogen zeggen, tussen een netwerk, VII, en het buitenland, IX.

Mercurius staat 180 graden Pluto. Dit is door een aantal diepte bekrachtigingen een sterk aspect. Dit aspect is in omgang met de anderen nogal fors en kan nogal wat conflicten uitlokken. Men noemt Jos Verstappen dan ook niet voor niets: “ Jos the Boss”.

Mercurius staat ook sextiel Saturnus. Hier wederom diepte bekrachtigingen(2). Saturnus in IX betekend voor Jos een langdurige inspanning in het buitenland. De sfeer is Tweelingen, veelvuldige contacten. Dat Saturnus aan het begin van Tweelingen staat geeft dat in de contactensfeer veelvuldig gepionierd wordt. Jos reed dan ook geregeld bij een andere club in tegenstelling tot Schumacher die al jaren bij Ferrari rijdt.

Op het oog weinig aspecten op de Heren van I maar ze zijn wel sterk!

Aspecten op factoren in het eerste Huis:

Factoren in I Jos Verstappen

Factoren in het eerste Huis geven eigenlijk een extra stuk gereedschap aan wat tot je beschikking staat. Normaal ga je er vanuit dat dit Manifest is als het in hetzelfde teken staat als de Ascendant of in ieder geval bij de Ascendant in de beurt. Bij Jos met zijn Maagd Ascendant, waarbij de factor, Pluto, in Weegschaal staat zou men dit niet meer manifest noemen. In dit geval neem ik Pluto wel als manifest omdat het aspect met Heer I, Mercurius een diepte bekrachtiging is. Mercurius staat in VII en Pluto staat in het 7 e Teken. Trouwens, Pluto staat redelijk dicht bij de Ascendant.

Mocht je ooit twijfelen of een factor in I manifest is dan vraag je dit gewoon aan de cliënt. In het geval van Pluto: ” Bent u dominant? ”. Of als het Saturnus betreft: “Bent u ‘Pietje precies’ ? ”.

In het geval van Jos Verstappen lijkt me het nogal duidelijk dat Pluto manifest is. Hoe kun je je anders staande houden in de Formule I sport.

Het Plutonische stuk gereedschap is eigenlijk dat van een onderzoeker of van iemand die tot het uiterste kan gaan. Het laatste moet je wel in deze sport, in dit geval een levensgevaarlijke sport.

Pluto als factor in I heeft veel meer aspecten dan de Heren van I. Daarbij staat Pluto hier als Mundaan Heer, wat ook weer een diepte bekrachtiging is.

Het sterkste aspect van Pluto is zonder meer het aspect met Saturnus wat minder dan 1 graad orb heeft. Langdurige waaghalzerij in het buitenland , wat door de driehoek makkelijk loopt. En ook hier een diepte bekrachtiging (3)

Het aspect op de Noordelijke Maansknoop heb ik uitgebreid met het aspect op de gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop. Zie hiervoor het artikel nummer 5 met de horoscoop van Johan Cruyff en zijn progressie tussen de Zwarte Maan en de beide Draken.

In dit geval geeft het aspect Pluto Noordelijke Maansknoop een soort extreem tonen wie je bent, moet ook wel in die ‘sport’, 5 e huis, wereld. Of gewoon een doorbraak, Noordelijke Maansknoop, in de sport, 5 e huis, willen afdwingen, Pluto. Jos is wel een van de zeer weinigen in deze sport die zo hoog komt. Voetballers lopen er genoeg rond, Formule I racers toch echt aanzienlijk minder.

Het vierkant aspect op Jupiter is erg leuk als men het eens uit de psychologische sfeer laat. Uiteraard kun je zeggen dat je op voet van oorlog leeft met je huisgenoten, maar Jupiter is ook Heer VII. Dus op voet van oorlog met alle andere teams, waarmee je in een situatie, 4 e huis, bent belandt d.w.z. de race zelf! Daarbij voor Jupiter ook weer een CPV VII in IV hoofdkruis en de diepte bekrachtiging Heer IV in IV.

Jupiter in IV geeft ook aan dat men in de gegeven situatie, of de kleine ruimte tot het uiterste, Steenbok wil gaan in de strijd, Pluto. Pluto is in deze horoscoop Heer VIII in I, een uiterst strijdbare positie. Jos Verstappen is ook bekend en berucht om zijn snelle starts in de racerij, waarbij hij de kleinste gaatjes gebruikt om er van door te gaan.  

Het laatste is het sextiel op Neptunus. Ondanks dat de orb net iets groter is dan 4 graden heb ik deze wel ingetekend. Neptunus maakt een CPV VII in III luchtcyclus , wat op zich sterk lijkt, maar Pluto loopt retrograde en Neptunus direct en dan is dit aspect progressief snel over! Vandaar het stippellijntje.

Aspecten op het M.C.

Aspecten MC Jos Verstappen

De aspecten op het M.C. geven altijd de ambitie’s aan. Je kunt de as I.C. – M.C. ook beschouwen als je levenslijn en het M.C daarin als je maatschappelijke ontplooiing. Het belangrijkste stuk binnen deze levenslijn is uiteraard het werkzame leven, pak weg het traject tussen je 20 e en 65 e levensjaar. Vandaar dat je dit altijd kunt koppelen aan je werk en carrière.

Bij Jos zien we de beide Heren van het 5 e Huis, Zon en Zwarte Maan de Midhemel aspecteren, waarbij de gecorrigeerde Zwarte Maan het scherpste aspect maakt. In de tekening zijn met blauwe pen de posities van de Zwarte Manen vermeld zoals Dervy-Livres ze vermeld in hun ephemeride. Zie ook het artikel 4 hierover op onze site, klik hier. Of de Zon het vierkant maakt weet je niet. De geboortetijd is nogal zwak in die zin dat dit ook 19.05 zou kunnen zijn, of iets anders. Vandaar het vraagteken.

Zon in het 6 e Huis geeft eigenlijk altijd aan dat jij de baas bent op je werk of werkplek. Of dat je een goed overzicht hebt op je werk. Het vierkantaspect met het M.C. geeft dan al snel aan dat je te ambitieus bent waardoor er conflicten zullen oprijzen. Het is van Jos dan ook bekent dat hij het uiterste vergt van zijn collega’s op de werkvloer. Natuurlijk geeft Jos zijn oppositie van Mercurius met Pluto dit ook al aan, dus “ Jos The Boss” mogen we dan wel vet afdrukken.

Maar beide Heren van V in aspect met de Midhemel geeft wederom “jezelf willen laten zien” aan. Als kunstenaar, sporter of gewoon als leider.

De gecorrigeerde Zwarte Maan geeft het unieke daarbinnen aan. Een unieke carrière ambiëren. Dat deze in II staat geeft eigenlijk aan dat je je talent op een unieke wijze maatschappelijk tot ontplooiing wilt brengen. Een talent gerelateerd aan teamgeest, gecorrigeerde Zwarte Maan in Weegschaal, iets wat onontbeerlijk is in de Formule I wereld.

Uranus met de driehoek naar de Midhemel maakt het grillige verloop van zijn carriere duidelijk. Harmonisch, dat wel, hij is altijd wel ergens aan de bak. Maar wat een kronkels!

Zie bijvoorbeeld http://www.f1db.com/driver/id/10438 waar onderstaande lijst vanaf komt.

1994

 

Mild Seven Benetton Ford
10 Grand Prix, 10 Starts, Championship: 10, Points: 10

 

1995

 

MTV Simtek Ford
5 Grand Prix, 5 Starts, Championship: -, Points: 0

   

1996

 

Arrows-Hart
16 Grand Prix, 16 Starts, Championship: 16, Points: 1

   

1997

 

Tyrrell -Ford
17 Grand Prix, 17 Starts, Championship: -, Points: 0

   

1998

 

Steward Ford
9 Grand Prix, 9 Starts, Championship: -, Points: 0

   

2000

 

Arrows Supertec
17 Grand Prix, 17 Starts, Championship: 12, Points: 5

   

2001

 

Arrows Grand Prix
17 Grand Prix, 17 Starts, Championship: 18, Points: 1

   

2003

 

European Minardi Cosworth
16 Grand Prix, 16 Starts, Championship: 21, Points: 0

   

Dit is toch een andere lijst als die van Michael Schumacher!

Als ik nog iets zou willen zeggen over het verschil in deze horoscoop tussen Uranus, de planeet van “het grillige” en Saturnus de planeet van de “stabiliteit” dan het volgende. Uranus is duidelijk georiënteerd op de Midhemel, waar deze de maatschappelijke ontplooiing elke keer onverwacht laat wijzigen. Saturnus is sterk verbonden met de persoonlijke ontplooiing middels het sextiel met Heer I, Mercurius. Zijn persoonlijke ontplooiing, iets wat wij nu eenmaal minder vernemen uit de media, verloopt constanter en stabieler.

Dat Jos zo weinig scoorde in alle Grand-Prix lijkt mij aan drie factoren te wijten. Ten eerste de Jupiter, de “overmoedige” , vierkant zijn gereedschap in I, Pluto, “Het Moet!”. Zeer roekeloos rijgedrag, zeker aan het begin van zijn carrière is welbekend. Ten tweede het Beest in II. Het materiaal is te weinig gestructureerd, zijn auto’s waren dan ook nooit de snelste .. Te langzaam, te veel constructie fouten etc. Overigens is de Draak in VIII tot het uiterste willen gaan in de strijd, terzijde.

Ten derde, Priapus in VIII is eerder het copieren van techniek, als de ultieme techniek zelf ontwerpen zoals Ferrari dat doet (Bijvoorbeeld met Zwarte Maan in VIII), tja, dan loop je al snel achter.

Nu nog even de verhogingsgraden bekijken.

Mercurius, Heer I, verhoogd op een Venus graad. Wederom diepte bekrachtigingen, de verhogingsgraad staat in VII, waar deze Mundaan over heerst. Mercurius is daardoor nog sterker, alle orb’s van aspecten mag men ruimer gaan nemen. Het contacten leggen, Mercurius, wordt verbindingen leggen, Venus, en dat is nu eenmaal sterker.

Vulkanus , Heer I, misschien verhoogt op de Pluto graad. We weten nu eenmaal niet waar deze precies staat.

De Zon verhoogd op een Mercurius graad, Zon in VI waar Mercurius Mundaan Heer van is. Een gegronde reden om de twijfel weg te nemen betreffende het vierkant naar het M.C.

Uranus en de gecorrigeerde Zwarte Maan beide verhoogd op de Zon -verhogingsgraad. Daar de Zon altijd Mundaan Heer X is is dit wederom een enorme versterking van beide factoren, gerelateerd naar de maatschappelijke cariere van Jos Verstappen.

Jos Verstappen, de gehele Manifeste Lading

Manifeste lading strakke orb Jos Verstappen

We zien dus nu ook wat zwak is en wat niet meedoet in het horoscoop patroon.

Latent zijn de Maan, Zwarte Maan, Beest en Draak, Diamant, Zwarte Zon, Priapus, Mars, Gelukspunt en Persephone.

Een ding is nog niet naar voren gekomen. Ondanks dat met het interessante 5 e huis, waarvan beide heren de Midhemel sterk aspecteren, en de Noordelijke Maansknoop in V , wat het extra accent geeft, kan ik hier geen sportman uit halen. Het zou ook een kunstenaar kunnen zijn, of een directeur van een bedrijf.

Dus op naar de trukendoos!

We vergroten nu de orb’s en voegen tegelijkertijd de mineure aspecten in. Bij de mineure aspecten zou ik niet verder mogen gaan dan een orb van 1 graad en dan moet er ook nog een diepte bekrachtiging zijn met de rest van de manifeste lading anders mag ik deze eigenlijk niet meenemen in de manifeste lading !!!

Maar enig speurwerk is nooit verkeerd, het eventueel verschijnen van bijvoorbeeld meerdere, minstens 3, stuks 45 en 135 graden aspecten wijst al snel naar sporters. In de aspecten neem ik op dit moment geen 30 en 150 graden aspecten mee, evenzo met 72 en 144 graden.

Dus bij deze.

Vergrote aspecten Jos Verstappen

Er verschijnen maar liefst 12 stuks 45 en 135 graden aspecten! Tijd voor een dieper onderzoek, want dit zijn er wel heel veel!

De volgende aspecten zien we verschijnen voor de manifeste lading:

Maan 45 Ascendant en 135 M .C.

Mars 45 Mercurius

Gelukspunt 45 Mercurius

Noordknoop 135 M .C.

Dat de Maan wel mee moet doen in de manifeste lading kan ook niet anders. Deze heeft twee CPV’s, Heer VI in II, aarde en Heer XI in II, vast kruis. Zowel het werk, 6 e Huis, als het hele groepsdynamische gebeuren, 11 e Huis gebeuren in een zeer hectische sfeer, waarbij de belangen en de ambitie zeer groot zijn, kenmerkend voor een anderhalf vierkant aspect met het M.C.

Dat Mars middels een diepte bekrachtiging met Mercurius toch manifest is lijkt mij ook wel duidelijk, Mars is nu eenmaal kansen grijpen, de ander inhalen en andere gevaarlijke zeer snelle capriolen uithalen, 45 graden, waarbij het zenuwstelsel, Mercurius, het allemaal bij moet kunnen houden. De diepte bekrachtiging is de volgende: Mars is Heer III waar Mercurius Mundaan Heer van is. Mercurius is Heer I waar Mars Mundaan Heer van is. Daarbij staat Mercurius in het 3 e decanaat Vissen , wat toehoort aan Mars, als extra versterking.

Gelukspunt 45 Mercurius is eerder voor de Gelukspunt horoscoop van belang. Mars verschijnt dan op de Ascendant, de ridder in de bolide! De Midhemel ligt rond 20 graden Steenbok, waardoor Persephone met een wijd conjunct in beeld komt, het eeuwige optimisme van Jos is wel bekend. Opvallend is dat in de Radix Heer I in VII staat en in de Gelukspunt horoscoop Heer VII in I staat.

Noordknoop 135 M .C. is verreweg het interessantste aspect. Hiervoor moeten we even terug naar de aspecten op de factor in I, Pluto.

Pluto heeft langs de driehoek op de Noordknoop natuurlijk ook het sextiel op de Zuidknoop. Daarbij ook de zwakkere aspecten, 30 graden naar het Beest in II en 150 graden naar de Draak in VIII. Je zou kunnen zeggen doordat de driehoek en het sextiel zoveel sterker zijn dat de Draak en het Beest niet in de manifeste lading zitten.

Dit lijkt mij onmogelijk gezien het feit dat de autoracerij zich op zo’n top niveau afspeelt dat hier wel de Draak en het Beest bij betrokken moeten zijn. Het gegeven dat de Draak in VIII staat is belangrijk, dit zijn de individualisten ten top die hun eigen strijd willen strijden, zeer kenmerkend voor de Formule I wereld!

Doordat nu de Noordelijke Maansknoop 135 graden M.C. staat, maken de andere factoren van het Maansknopenkruis ook aspecten. De Zuidknoop 45 graden, het Beest 135 graden en de Draak 45 graden. Dit is vanuit het knopenkruis bezien veel evenwichtiger dan de aspecten die we zagen op de factor in I, Pluto. Men kan met deze aspectering naar het M.C. toe elke keer een enorme (sport) inspanning leveren, waarvoor men geheel de verantwoording op zich neemt, M.C. Of anders gezegd, men ambieert topinspanningen. Daarbij staan het Beest en de Draak op de verhogingsgraad van de Maan.

Onze Máxima heeft een soortgelijk iets in haar horoscoop, nml. het knopenkruis naar haar Ascendant. Hierin een ruime orb van 3 graden die progressief ongeveer vanaf 2005 exact wordt. Eerst komt de gecorrigeerde Noordknoop met het 45 graden aspect en over 35 jaar maakt de niet gecorrigeerde Noordknoop het 45 graden aspect vol. Vanaf het moment dat ze haar eerste kind krijgt zit ze eigenlijk in haar rol als aankomend koningin, precies zo rond dit aspecteren door het hele Maansknopenkruis!

Ik beschouw dit soort aspecten dan ook als zeer sterk! Zie ook “Progressies” van George blz. 240. George beschouwt ze dan ook als majeure aspecten!!

De toevoeging van mij is dat ik bij dit knopen verhaal altijd de gecorrigeerde en de niet gecorrigeerde punten gebruik, bij Máxima zien we dat dit hele proces van progressie zo’n 35 jaar duurt, wat het belang alleen al aantoont. Zie ook de horoscoop van Johan Cruyff op deze site.

Màxima progressies

Horoscoop Máxima met de aspectering door het Maansknopenkruis.

Horoscoop Màxima

Maar terug naar jos

Gehele manifeste lading Jos Verstappen na “check up”

Manifeste lading Jos Verstappen

Nu blijven toch nog een aantal factoren latent. Zwarte Maan en Priapus, Zwarte Zon en Diamant, Persephone en Venus.

Om nu alles af te checken gebruiken we de Nieuwe Maan. Factoren in aspect met de Nieuwe Maan geeft een intergratie in de manifeste lading. Orb zo’n 3 graden.

Progressieve Manen voor Jos Verstappen 04031972 190000 MET

1e Progressieve Nieuwe Maan: 27.11.1982   (24°59' PIS)

2e Progressieve Nieuwe Maan: 11.04.2012   (24°00' ARI)

3e Progressieve Nieuwe Maan: 05.08.2041   (22°29' TAU)

1e Progressieve Volle Maan: 05.04.1997 (09°13' LIB)

2e Progressieve Volle Maan: 14.12.2026 (08°19' SCO)

3e Progressieve Volle Maan: 09.08.2056 (06°56' SAG)

Zijn eerste Nieuwe Maan benadrukt eigenlijk de as Ascendant Descendant en aspecteert Mercurius, conjunct, met een wat wijde orb en een sextiel naar Vulkanus. De 30 graden naar Venus vindt ik te zwak.

Deze wordt wel geaspecteerd bij zijn volgende Nieuwe Maan in 2012

Nu kunnen we nog kijken of er nog factoren zijn die tijdelijk manifest zijn

Progressies Jos Verstappen

Over ongeveer 20 jaren maakt, als we uitgaan van een correcte Ascendant, de Zwarte Maan een 45 graden aspect. Over ongeveer 10 jaar staat deze op 1 graad, het aspect is wellicht dan werkzaam. Maar dit blijft gissen.

Tot zover dit onderwerp.

 

Bijlage

Formules om de aspect-bekrachtingen te kunnen zien.

(1) Mercurius 180 Pluto

Pluto     III.8 en VIII.1 in          I.6-7

                                               VII.12 Mercurius hoort bij I.6 en X.3

De kruisverbanden zijn:

Pluto in 7 e teken, Mercurius in het 7 e Huis

Pluto Mundaan Heer I staat in I

Pluto is Heer III, Mercurius is Mundaan Heer III

 

(2) Mercurius 60 Saturnus.

Mercurius   I.6 en X.3 in            VII.12

                                               IX.2-3 Saturnus

Kruisverband:

Mercurius Mundaan Heer III 60 Saturnus in het 3 e Teken.  

 

(3) Pluto 120 Saturnus

Pluto     III.8 en VIII.1 in          I.6-7

                                               IX.2-3 Saturnus

Kruisverband:

Pluto is Heer III 120 Saturnus in het 3 e Teken

 

(4)        Topografische verbanden

De volgende Huizen hebben dezelfde Heren als hun Mundaan Heren;

II , Venus en Persephone, niet in de Manifeste Lading!!

V, Zon en Zwarte Maan, beide sterk naar MC, Manifest

VIII , Mars en Pluto, Pluto zeer sterk en Mars minder sterk in Manifeste Lading op Heer I Mercurius

XI , Maan en Priapus beide naar het M.C., Manifest

De accenten moge duidelijk zijn.

 

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

llll