Astrologie Zwarte Lichten Enneagram

 

Artikel XII

De Zwarte Zon als initiator van de bewustwordingsroute

© Wout Hendrickx , bijgewerkt januari 2006

 

Over de Zwarte Maan is inmiddels meer dan genoeg geschreven, maar laten we deze i.v.m. dit artikel toch even nader bekijken.

De Zwarte Maan ontstaat uit de beweging van de Maan om de Aarde. Deze omloop is in een elliptische baan. Het punt op deze baan dat de Maan het verst van de Aarde verwijderd is, noemen we de Zwarte Maan, hetgeen enkel een mathematisch punt is. Het kent dus ook zijn tegenhanger, het punt waarop de Maan het dichtst bij de Aarde is, Priapus, wederom een mathematisch punt.

 

Tekening Zwarte Maan as

 

Op deze wijze ontstaat er dus een as, de as Zwarte Maan – Priapus.

Op de Zwarte Maan dus de kernkwaliteit, een in het kind aanwezige talent, gerelateerd aan de positie in Huis en Teken. Maar daar mag het niet mee aan de gang blijven want dan zou er geen bewustzijnsgroei meer ontstaan. (1) Dus alles in de omgeving doet mee aan de weigering en het kind moet zich aanpassen. Dit middels gewenst gedrag, iedereen wil er immers bijhoren. Dit gedrag is aangepast en niet het eigene!  

Om nu te zeggen dat de Zwarte Maan in een persoon niet meer bestaat is onzin, net zoals te zeggen dat er alleen Priapus is. Voor jezelf, in de wereld werkende, doet je Zwarte Maan echt wel mee.

Laat ik dit eens vanuit mij persoonlijk vertellen. Ik heb de Zwarte Maan in VIII en dat uitte zich als kleine jongen snel in een interesse in techniek. Ik kreeg de grootste doos Märklin-meccano waar ik bijna altijd mee speelde, inclusief veel tandwielen en motoren. Later werden dit natuurlijk brommers die extreem opgevoerd werden, want de techniek was voor mij belangrijker dan het rijden zelf. Zo rekende ik de “drukgolf” in de uitlaat van deze herriemonsters zelf uit teneinde een maximaal rendement te verkrijgen en laste ook zelf deze zogenaamde “expansie-pijpen” ofwel race uitlaten. Op dit gebied werd ik niet geweigerd. Maar wel op een onderliggend, dieper niveau. En dat is het inzicht in processen!

Voor mij is een proces niets anders als een stappenplan. Om in Egypte te komen moet ik eerst een paspoort hebben en daarna pas het ticket. Dit soort stappen zie ik meestal feilloos en ik zie ook snel waar in een proces iets vergeten wordt, uit lamlendigheid of om dat men het niet ziet. Aangaande processen zie ik mezelf altijd als een “roepende in de woestijn” of Koning Eenoog in het land der blinden.

Een ander aspect, ook diep onderliggend, is het gegeven dat ik zeer makkelijk in mezelf de “intensiteit van mijn aanwezige bewustzijn” opmerk. Ik bedoel dan vooral het verschil in de volgende duidelijk te omschrijven bewustzijnsstaten:

 

  • Een dagdromerij waarbij de gedachten zelfs tot Timboektoe rijken
  • Een duidelijk alertere staat waarin ik opmerk, “ik ben hier”.
  • De staat waarin ik me van mezelf kan scheiden, waarin ik over mezelf heenkijk. Ik ben daarbij, met nog een scheut extra inspanning, zelfs instaat de subjectieve sfeer van de ander waar te nemen en voor de ander te benoemen.

Ik kan de lezer garanderen dat op momenten dat ik dit uitlegde aan anderen, ik voor gek versleten werd, en nog en wellicht ook door u, geachte lezer van mijn gedachtespinsels.(2)

De Zwarte Maan blijft wel degelijk zijn “werk” doen maar er komt in de omgang met anderen iets bij. Priapus uiteraard. Ik had op mijn 9e jaar dus al mijn eerste vakantie-baantje. Zeer karakteristiek voor Priapus in het tweede Huis. En ik moet zeggen dat de “bestaanszekerheid” altijd mijn belangstelling heeft gehouden.

Als u over uw eigen Zwarte Maan en Priapus nadenkt gerelateerd aan uw leven vanaf dat u uw leven waarnam zult u in uzelf iets soortgelijks waarnemen. De Zwarte Maan blijft in uzelf gewoon bestaan maar ondervindt weigering van buitenaf, de capriolen van Priapus worden zonder problemen geaccepteerd. In hoeverre u nog de Zwarte Maan in uzelf herkent is een tweede. Sommige mensen herkennen dit in een consult erg moeilijk, het is dan de taak van de astroloog om hier secuur bij stil te staan. Een foefje wat kan helpen is de Huizen waar Leeuw en Steenbok over heersen te benoemen als zijnde geweigerde gebieden. Dit kan wel eens voor de clïent een "tuimelend bewustzijnseffect" hebben zodat de doorstoot naar de positie van de Zwarte Maan alsnog gemaakt kan worden.

Toch is dit eigenlijk een gevangenis te noemen in die zin dat de Zwarte Maan niet mee mag doen in het dagelijkse leven en Priapus juist voluit mag gaan.

Dus in al het geschrijf, en vaak ook geleuter, over deze twee principes wordt over het hoofd gezien dat dit eigenlijk maar een saaie bedoening is! Juist het een te groot belang toekennen aan deze as geeft aan dat men geeneens ziet dat dit een gevangenis is! Alsof de wereld niet groter is dan Lutjebroek of Drolomdehoek

Nu is er één punt in de Horoscoop waar deze gevangenis, deze conditionering, geen rol speelt en dat is het Huis waar de Zwarte Zon staat.   

Dit is eigenlijk de plek waar het leven aanvangt, daar liggen de eerste spirituele leermomenten van het leven en het startpunt van de groei van de levenservaring. Op dit punt ligt de bevrijding uit de “gevangenis” van de as Zwarte Maan – Priapus.

Eigenlijk is dit het punt waar de bewustzijnsgroei een aanvang kan nemen. De Kosmos gooit ons door de weigering uit onze kernkwaliteit zodat we opzoek moeten naar bewustzijnsgroei teneinde dit later samen te voegen met het bewustzijn wat we al hebben, Zwarte Maan.

Net zoals de Zwarte Maan haar tegenhanger heeft in Priapus, zo heeft de Zwarte Zon dit in de Diamant. De ervaring die men op de Zwarte Zon opdoet kan getransformeerd worden, gedistileerd worden op de as van de Zwarte Zon naar de Diamant.

De Zwarte Zon heeft dan dus alles te maken met de aanvang van een proces, daar waar alles een chaos lijkt, de Diamant is dan de structurering door onze persoonlijke inspanning van deze chaos. Je eerste rijles is een ramp, Zwarte Zon, de Diamant is je rijbewijs. Overigens laat het Enneagram ook duidelijk zien dat de grootste overgang ligt tussen punt 4, de Zwarte Zon, en punt 5, de Diamant. Zie hiervoor diverse artikelen op deze website. Het Enneagram laat daarbij overduidelijk alle processen tussen de Zwarte Lichten zien.

Ik vergelijk de as Zwarte Zon – Diamant dan ook vaker met het maken van Armagnac. Voor dit product neemt men weliswaar vaak een specifiek druivenras zoals de Ugni Blanche of de Folle Blanche maar de kwaliteit van de wijn die hier uit ontstaat doet er niet zo toe. Wat er wel toe doet is de kwaliteit van de grond waar de druiven op groeien. Daarna begint eigenlijk pas voor deze wijn de weg naar de Diamant nl. het stoken, distilleren van deze wijn en de opslag in de eikenhouten vaten. Bastide ‘d Armagnac is de plaats waar u voor deze “hemelse nectar” moet zijn      http://www.labastide-d-armagnac.com/index.php

Vergeet dan vooral niet langs te gaan bij “Domaine de la Coste” of op het mooie pleintje bij "Domaine Luquet" en proef niet te veel want ze blijven maar bijschenken, gastvrij als ze zijn!

De hele as Zwarte Zon – Diamant, als zijnde een proces, houdt dus ook een risico in. Namelijk het mislukken van de Armagnac of het niet halen van je rijbewijs. “Bezint eer gij begint” is hier zeker op van toepassing. Vandaar dat er nogal wat mensen blijven steken op de Zwarte Zon, hier zijn de mensen die alle therapeuten al hebben gehad het beste voorbeeld van, ze trekken geen eigen conclusie aangaande hun problematiek. In "Sex in the City" zag je dit elke keer mooi met Carry Bradshaw. Elke keer een enorm drama makend, maar uiteindelijk conclusies trekkend.

George Bode is een zeer goed voorbeeld van de Diamant. Op de vraag van mij: “Jij wil weten hoe het in elkaar zit” antwoordde hij: “Ja, dat begint ’s morgens vroeg al gelijk!”. Het uit de chaos, de veelheid, het “systeem” of de “systematiek” ordenen, structureren is dan ook kenmerkend voor hem. Hij noemt dit eigenlijk al aan het begin van “Handboek Astrologie” op bladzijde twee: “ Voor de ‘astrologieclub’ ter gelegenheid………………… het oprijzen van een structurele astrologie …………..

Maar ook zijn inmiddels legendarische uitspraak: “Elk systeem ontdekt zichzelf” wijst naar de Diamant. Dat dit werken is moge duidelijk zijn.

Zelfs de Bijbel verwijst hiernaar in Genesis 1.2 De Aarde was nu woest en ledig en God moest de zaak eens ferm structureren.

In “Bëelzebub’s verhalen aan zijn kleinzoon” beschrijft Gurdjieff dit op zijn manier met een schets van het grootste drama mogelijk in de Cosmos, blz 542 en verder.

In feite heb ik met bovenstaand intermezzo reeds de Diamant geschetst, zijn werking in het Huis waar deze staat is dan ook altijd ordenend of structurerend te noemen. Toch moet dit niet verwisseld of verward worden met Saturnus. Saturnus begrenst en vraagt ook orde maar eerder als een kracht, de Diamant is een bewustwordingsproces in een Huis. Een bewustwordingsproces over de as Zwarte Zon – Diamant.

Een mooi voorbeeld vindt ik altijd de componist Johann Sebastian Bach 31-03-1685 11.30 LMT Eisenach Asc. is 27.35 Kreeft.

Hij heeft de Zwarte Zon in XII, het huis van de religie. Het distilatie-proces vindt dan plaats in VI, het componeren van op religieuze leest gestoelde muziek waarvan de Matthäus Passion wel het bekendste meesterwerk is. Priapus Heer I in V maakt een sextiel op de Diamant, wat het proces over de Zwarte Zon as natuurlijk uitermate stimuleert.

 

Horoscoop J.S.Bach

 

Nu schijnt het duiden in een consult van de as Zwarte Zon – Diamant de lastigste te zijn, tenminste die vraag word ons vaker gesteld. Mijns inziens komt dit doordat de as Zwarte Maan – Priapus te weinig is benadrukt als zijnde een "conditionering" waardoor het thema ”bevrijding” , Zwarte Zon - Diamant niet goed uit de verf komt. Ik benadruk de Zwarte Maan dan als zijnde iets wat je al kan maar wat even niet meer mag voordat er op een andere manier bewustzijnsgroei gegenereerd wordt en Priapus als iets wat mag maar waar je diep in je hart eigenlijk geen zin in hebt. Uit dit geëmmer wil je eigenlijk ontsnappen en dat doe je op het moment dat je op de Zwarte Zon stapt. Ik probeer in een consult dan ook zolang als nodig is uit te leggen dat bijvoorbeeld Zwarte Zon in X betekent dat niemand je voor je voeten loopt qua maatschappelijke carrière, afgezien van beperkende regels van de overheid. Je moet net zolang praten met iemand totdat de persoon inziet dat dit de bevrijding is uit de as Zwarte Maan – Priapus. Probeer hierbij vooral op je eigen gevoel te letten, zegt jouw gevoel dat de ander dit op gevoelsniveau snapt? Dit laatste is zeer belangrijk, het moet bij de cliënt op gevoelsniveau duidelijk zijn en niet in een mentaal concept blijven steken! Je kunt hierbij alles uit de kast halen qua betekenissen van het betreffende Huis waar de Zwarte Zon in staat als je het maar koppelt aan het thema bevrijding, niet geconditioneerd zijn. Dat dit gebied overkomt, in het begin als een chaos, niet wetende waar te beginnen.

Het woord grenzeloos kan ook wel eens gebruikt worden bij Zwarte Zon in IV. De ouders, of een van de ouders is / zijn dan opvallend vaak afwezig, of bemoeien zich niet met je en geven dus geen grenzen aan waardoor je als kind “opvoedingsloos” blijft of aan het lot overgelaten word, geen structuur thuis. De opvoeding legt de nadruk wellicht heel erg op de vorm maar niet op de menselijke inhoud!

Met de Zwarte Zon in I heb je daarintegen te maken met een persoonlijk optreden wat niet te conditioneren valt, een soort jeugdig blijven zonder Oil of Olaz. Ook zeggen deze personen vaak over zichzelf dat ze alles zelf maar moesten uitzoeken, dat ze geen of weinig steun van de ouders kregen. Zelfs bijvoorbeeld mensen geboren rond 1974 - 1975 die Saturnus bij de Zwarte Zon hebben staan zeggen dat ze weinig concrete steun van de ouders ontvingen, terwijl Saturnus wel eens zo geinterpreteerd word.

Iets soortgelijks maar dan op een andere manier heeft George Bush.

Bij hem Heer I , de Zon, uitgaand conjunct de Zwarte Zon in XII wat zijn babyface, optimisme en overmoed duidelijk verklaart. Dat hij meer op zijn ranch verblijft dan werkt is snel duidelijk. De Zwarte Zon is meer benadrukt, door de conjunctie met Heer I, de Zon, dan de Diamant, werken hó maar. Nee liever terugtrekken, Zon Heer I conjunct Zwarte Zon in XII.

Helaas voor de U.S.A. is de Zon ook Heer II, II in XII conjunct Zwarte Zon is geld opmaken, wat ie ook ruimschoots doet met de Amerikaanse staatskas. Amerika heeft onder zijn bewind, nog nooit zo’n grote staatsschuld gehad. Maar goed, dit als tussendoortje.

Horoscoop George Bush

 

De Diamant geeft altijd het eindpunt van de distillatie aan, een distillatie van wat op de Zwarte Zon ontmoet wordt.

Nu moeten we hier even een stukje boeren verstand psychologie bijhalen. De meeste mensen, ikzelf echt niet uitgesloten, kenmerken zich door een hoge dosis eigenwaan, hoogmoed, trots, ijdelheid en andere, eigenlijk mensonwaardige gedragingen. Terwijl er in de mens ook eigenschappen schuilen zoals oprechte deelneming, onbaatzuchtige belangstelling, nobele strevens enzovoort. De mens is soms net een varken gezien de uitdrukking: “geen paarlen voor de zwijnen gooien”. Maar de mens is ook het hoogtepunt van de schepping als we bepaalde bronnen mogen geloven.

Op de Diamant zal een soortgelijk iets optreden, of een onbaatzuchtig willen werken in het gebied waar de Diamant staat voor het “Goede”. Of het is “een geheime ambitie”, zoals George het zo mooi noemt, met al onze persoonlijke dromen over roem, eer en wat al niet meer!

Typisch voor het laatste is vaak met de Zwarte Zon in X, het menselijke ontbreekt, zoals reeds gezegd, de distillatie in de Diamant kenmerkt zich dan in “Ik wil Directeur worden en het maakt niet uit hoe”.

Maar bij George Bush zien we ook zoiets. Hij heeft de geheime ambitie om Grootse Resultaten te verrichten, Diamant in VI, een drang die hij distilleert uit de samenleving als geheel, Zwarte Zon in XII. Dat zijn thema hierbij “Democratie in de wereld” is is niet zo vreemd, het 12e huis staat voor democratie, want het is per slot van rekening het huis van het Volk, de samenleving als groot geheel. Uiteraard versterkt doordat Heer VI de Zon in XII staat, zijn persoon naar de samenleving brengen.

Dat de recentelijke ontwikkelingen in het oosten en midden oosten de ontwikkeling van democratie betreffen, tja, wat dat betreft voelde hij de tijdsgeest goed aan. Eerst gedurende de de kwestie in de Oekraïene, Zwarte Maan conjunct Zwarte Zon. Het volk, Zwarte Zon, staat als één man achter de leider Joekatsjenko, als ik het goed heb, Zwarte Maan. Ook natuurlijk de kwestie Israël met de Palestijnen. Abbas is in een keer in de picture, waarbij zowel de Palestijnen als de Israëli’s achter hem staan. In alle gevallen is Bush op de achtergrond aanwezig.

En nu in Libanon, Saudie Arabië, Egypte, Kirgizië en verkiezingen in Irak. Dit is voor het oog hetzelfde, maar voor het astrologische oog iets geheel anders! Het betreft nu de conjunctie Draak Zwarte Maan! Draak - Zwarte Maan staat duidelijk voor de “Moloch Staat” de dictator die alle regels voor de burger, het Beest, in het bestaande tijdsbeeld, Priapus maakt, waardoor uiteindelijk elke Staat verzuipt in zijn eigen wetten. Nederland lijkt hier al heeeeeeeeeeeel aardig op, overigens.

Zie voor meer informatie over George Bush, met een waar vuurwerk aan progressieve Zwarte Lichten, mijn Kerstartikel 2005.

  • Zie hiervoor Bëelzebub’s verhalen aan zijn kleinzoon van G.I.Gurdjieff   ….als een hulp bij het besturen van de groter wordende wereld, blz 551 onderaan.
  • Toen ikzelf destijds meedeed aan de Tempeldansen, c.q. de Movements van Gurdjieff besloot ik eens een astrologisch onderzoek te houden binnen de deelnemers. Deze deelnemers waren te verdelen in een groep die uit de Ouspensky richting kwam, de school voor filosofie, en een groep die daar niets mee te maken had en op Wim van Dullemen afgekomen was. De deelnemers uit de Ouspensky richting hadden opvallend veel Boogschutter aspecten, wat te verwachten was. De andere deelnemers sterke Schorpioen aspecten, wat eerder wijst op het werk aan jezelf
Naar boven