Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Zwarte Maan as en Zwarte Zon as, informatie kosmische assen

© George Bode juli 2005

Klik hier voor een printbare versie

Priapus en de Zwarte Zon

Als Priapus is gaan werken, ontstaat er vanzelf beweging rond de Zwarte Zon. Iedereen heeft de Zwarte Zon in Kreeft en Priapus heerst, als dispositor van Kreeft, daardoor in alle horoscopen over de Zwarte Zon. Als de Zwarte Maan al niet ‘ondergedoken’ was na de sprong naar Priapus (overlevingsstrategie), leidt de min of meer vereende werking van Priapus en de Zwarte Zon sowieso tot een versluiering van haar inhoud. Aan het begin van het proces op de ZwarteZon-as ligt het accent derhalve unaniem op Priapus en de Zwarte Zon. Beide factoren hebben in principe met ontspanning te maken en dat levert een merkwaardige frictie op.

Door de werking van Priapus weet het kind op welke punten of gebieden hij altijd kan scoren. De Zwarte Zon daarentegen is onbekend terrein, een soort Far-West. Eigenlijk dus niet eens een terrein want elke afbakening ontbreekt. Of in een ander beeld: tegenover de gekanaliseerde waterloop (Priapus) staat een oceaan (Zwarte Zon).

Toch ontstaat, paradoxaal genoeg, pas op de Zwarte Zon het eigen proces. Want hoe is dat mogelijk op een punt met qua werking zo’n sterk element van richtingloosheid? Ook hier wordt de beweging bewerkstelligd door het voorgaande punt, in dit geval Priapus, net zoals de Zwarte Maan voordien de priapische beweging veroorzaakte in de vorm van een sprong naar het tegenoverliggende huis en teken, rechtlijnig dus, langs een as.

Daar zij elke mogelijke hoek met elkaar kunnen maken, gaat het bij Priapus en de Zwarte Zon daarentegen om een zijsprong. Dit met uitzondering van de 180°-hoek, de exacte oppositie tussen de zwarte lichten. Dan is er geen sprong want Priapus en de Zwarte Zon staan op elkaar. Ook de 0°-hoek, de exacte conjunctie, heeft iets uitzonderlijks. De zijsprong is dan in wezen maximaal, beslaat de helft van de horoscoop, maar het zijsprong-effect is juist minimaal, want aan het einde van de sprong wordt precies het tegenover Priapus liggende punt bereikt en daar staat ook de Zwarte Maan. (Zie: Zwarte Maan, Zwarte Zon, Drakenkop, III-1-7, pag. 159).

Maar welke van de drie mogelijkheden zich ook voordoet, in alle gevallen markeert deze fase de tegenstelling tussen veel halen uit één soort actie (Priapus) en misschien nog meer kunnen halen uit een veelheid van ongerichte acties in verschillende richtingen (Zwarte Zon) met het risico dat het niets oplevert. Zoals een teveel aan verlangens het uitkristalliseren van elke specifieke wens uitsluit. De puberale dromen gaan dan almaar door en daden blijven uit. En is het niet juist de spanning tussen droom en (mislukte) daad die op termijn kansen doet ontstaan? Al met al een situatie waarin het beter is iets stoms te doen dan om niets te doen en alle mogelijkheden te verdromen. De gevolgen van die stomme acties baren namelijk een nieuwe stroomlijn, een negatieve. Negatief, doordat de stroomlijn door uitdunning tot stand komt, in de trant van ‘dit of dat moet ik dus niet meer doen’ of, veel vaker, ‘dat moet ik dus niet meer op die wijze doen’. Dat zijn eliminerende gevolgtrekkingen en zij dunnen het veld van mogelijkheden uit. Door langs die lijn voort te gaan worden de acties geleidelijk aan beter gericht en uitgevoerd. Daarnaast wordt niet alleen geleerd te kiezen maar ook dat foute keuzen een positieve nawerking kunnen hebben, want vooral van gemaakte fouten leert men. Van dat moment af is er al een duidelijke beweging richting Diamant, dat is ergens in de puberteit, maar of die beweging zich ook als een hoofdlijn in de individuele ontwikkeling voortzet, blijft de vraag.

Voor de beweging van Priapus naar de Zwarte Zon kan de plek waar de tekens Kreeft, Leeuw en Maagd vallen - alsook de trits huizen IV-V-VI - een controle zijn op de inhoud van deze procesbeweging. Deze invals- hoek geldt evenzeer voor de drie andere procesbewegingen op de achtbaan van de zwarte lichten.

 

Ram t/m Tweelingen (ZwM>Pri.)

Ram: te gecentreerd te weinig vorm

Stier: te aards geen eigen uitgangspunt

Tweelingen: DE SPRONG

 

Kreeft: DE STROOMLIJN

 

Kreeft t/m Maagd (Pri>ZZ)

Kreeft: te beperkt te voorzichtig

Leeuw: onbeperktheid van teveel verlangens

Maagd: HET EXPERIMENT

Weegschaal: DE KEUZE

 

Weegschaal t/m Boogschutter (ZZ-Di.)

Weegschaal: te twijfelend te wensend

Schorpioen: goed of fout kiezen leerschool

Boogschutter: HET CONCEPT

 

Steenbok: DE DOELSTELLING

Steenbok t/m Vissen (Di.>ZM)

Steenbok: de Diamant is nog te ruw, te zacht

Waterman: verkeerde slijpsteen

Vissen: DE INNERLIJKE SLIJPSTEEN

Ram(2): DE DIAMANT

 

 

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

llll