Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 

Artikel XIX, deel I

De Horoscoop van George Walker Bush, de 43e President van de Verenigde Staten

Een vuurwerk van Zwarte Lichten Astrologie!

© Wout Hendrickx

Wegens de vele afbeeldingen
moesten we de layout aanpassen, vandaar.

Klik hier voor een printbare versie

Ik had gedurende de drukke zomerwerkzaamheden op onze kruidenkwekerij al een aantal keren met een scheef oog naar President G.W.Bush zijn horoscoop gekeken, maar vond helaas geen tijd om er wat over te schrijven. Toch zijn horoscopen van “belangrijke personen” uitermate interessant om te bestuderen, of je dit nu doet vanuit de traditionele astrologie of vanuit de structurele astrologie, waarin je alle Zwarte Lichten ook betrekt in je interpretatie.

Aanvankelijk wilde ik een snelle blik op zijn radix werpen en de progressies en transits vanaf de bevrijding dan wel in sommigen hun ogen, de bezetting van Iraq bekijken.

Al werkende weg, vond ik het toch noodzakelijk dat ik Mr Bush zijn progressies en transits in dit artikel veel uitgebreider bestudeerde.

Er gebeurd zoveel met de Zwarte Lichten dat ik dit de geïnteresseerde lezer niet kan onthouden. Met name de Knopenassen en de Zwarte Maan, beiden gecorrigeerd en niet gecorrigeerd blijken een soort ongekend “vuurwerk” te geven, hopende dat ik hiermee tegemoet kom aan tal van vragen die ons bereikten naar aanleiding van deze website. Vragen waar ik als website beheerder helaas vaak niet dieper op kon ingaan, zo ook vragen aan George Bode, wij hadden het eenvoudigweg veel te druk. Ik ben wel de geïnteresseerde lezers van onze site dankbaar voor de vragen en support, hier hadden wij niet op gerekend. Mochten er lezers zijn die zich geroepen voelen aanvullingen op dit artikel in te sturen dan wel een ander artikel in te sturen, dan bent u van harte welkom.

Dit artikel aangaande de huidige President van de Verenigde Staten, Mr G.W.Bush wilde ik eerst middels een hoofdstukindeling presenteren, maar dat zou tekort hebben gedaan aan de progressies. Dus heb ik het maar gelaten voor wat het was, een kleine 80 bladzijden, en waar ik het nodig vond stukjes ingelast die mij interessant leken. Het was wegens tijdsdruk dan wel het ontbreken van biografisch materiaal niet mogelijk alle progressies uit te pluizen. Dit is op zich geen gemis, van de belangrijkste periode uit zijn leven, vanaf de eerste verkiezingsstrijd om het presidentschap tot heden was er materiaal voldoende.

Fouten zullen er her en der wel instaan, maar ik vond dat het artikel voor de kerst 2005 beschikbaar moest zijn, mijn excuses daarvoor. Overigens doe ik niet mee met de nieuwste spellingsideeën die recent zijn doorgevoerd, ik kan van mezelf niet zeggen dat ik ideeëloos zou zijn, ze kunnen me de ouderwetse booomen in.

 

Met vriendelijke groeten, Wout Hendrickx

Copyright: Wout Hendrickx december 2005

 

 

Horoscoop met Zwarte Lichten van George Bush

Afbeelding 1, Bush Manifeste Lading

Bij deze eerst de ingetekende (manifeste lading) horoscoop van Mr Bush. Helaas is deze ingescant en is de beeldkwaliteit niet optimaal, vandaar dat ik ook vanuit Ole Eshuis zijn programma een aparte afbeelding van de horoscoop heb bijgeplaatst zodat de lezer deze eventueel kan downloaden voor eigen gebruik. Merk op dat de positie van de gecorrigeerde zwarte maan afwijkt!

 

Horoscoop George Bush

Afbeelding 2, horoscoop G.W.Bush volgens Astrolab, let op, de positie van de gecorrigeerde Zwarte Maan is niet juist.

In de manifeste lading van Mr Bush zijn een aantal interessante gegevens te vinden, vandaar dat ik even een korte opsomming van de manifeste lading maak, voor de duidelijkheid omdat het in de tekening nogal “druk” is.

Mocht u onbekend zijn met het idee "manifeste lading" lees dan eens de volgende artikelen:
artikel 11 of artikel 15.

Aspecten op de Heren van I:

Zon, Heer I:

Scherp conjunct de Zwarte Zon, orb 1 graad!

Vierkant Maan, orb 3 graden

Ruim vierkant Jupiter, orb 4 graden

Ruim driehoek Gelukspunt, orb 4 graden. Het MC van de Gelukspunthoroscoop ligt op 18 Leeuw.

Ruim sextiel Mars, orb tegen de 5 graden.

Sextiel Vulkanus, orb 3 graden, maar de positie van Vulkanus is zelden exact.

Zwarte Maan, Heer I

Scherp sextiel met Neptunus, orb binnen één graad!

Driehoek Mercurius, orb 3 graden.

Driehoek Pluto, orb 4 graden.

Vierkant koppelgenoot Mars, orb 2,5 graad.

En een prachtige driehoek op de Ascendant. Als de geboortetijd klopt binnen één graad!!

Gecorrigeerde Zwarte Maan, Heer I. Staat op 16.20 Boogschutter, Astrolab wijkt helaas bijna altijd af, zie artikel over correcties van mij, klik hier.

Zeer scherp sextiel naar de Maan, orb 22 boogminuten!!

Sextiel Jupiter, orb 2 graden.

Ruim driehoek Venus, factor in I, net iets meer dan 5 graden. Ik neem deze toch mee wegens het gegeven dat de gecorrigeerde Zwarte Maan deze driehoek vol maakt. De progressieve gecorrigeerde Zwarte Maan staat zelfs stil rond de 22.10 graden, Venus langdurig aanstralend! Venus aspecteert daarbij de Midhemel en Venus staat op de verhogingsgraad van Persephone, koppelgenoot.

Conjunct Persephone, orb 2 graden??

Ruim conjunct Zuidknoop, orb 4 graden.

Factoren in I:

Factoren in I zijn Mercurius en Pluto, die beiden scherp conjunct staan, orb 00.45 graden. Staan beiden conjunct aan de Ascendant met een orb rond de 3 graden. Aspecten hierop zijn:

Vierkant Gelukspunt, orb binnen een graad als de geboortetijd klopt!

Ruim driehoek met de Zwarte Maan.

Ruim sextiel Neptunus, orb ongeveer 4 – 5 graden.

Vierkant met Vulkanus, orb 1 graad? Positie van Vulkanus is niet duidelijk te bepalen, vandaar het vraagteken.

Venus als factor in I heb ik niet meegenomen, een Mercurius / Pluto conjunctie, orb 45 boogminuten, zo dicht bij de Ascendant kleurt al snel een horoscoop. Hij heeft het immers altijd over “The War against Terrorism”, Pluto, in zijn speeches, Mercurius.

Aspecten naar de Ascendant:

Het sterke aspect van de Zwarte Maan, Heer I, naar de Ascendant, een scherpe driehoek, verklaart o.a. zijn “centrumfunctie”, President. Maar ook spelinzicht ofwel een politiek dier. Dat het hier een CPV (cyclisch positie verband) betreft, Heer I in V, maakt dit een zeer sterk aspect.

Ik heb in de tekening van de manifeste lading niet de intergratieaspecten van het Maansknopenkruis naar de Ascendant ingetekend. Het wordt dan erg druk in de tekening. Ik kom hier op terug in het jaar 2002, als de transiterende Maansknopen aan hun derde rondgang beginnen.

Aspecten naar het M.C. zijn:

Noord en Zuidknoop resp. sextiel en driehoek, orb 4 graden.

Vierkant Saturnus, orb 2 graden.

Driehoek Venus, orb 3 graden.

Vrij scherp anderhalfvierkant, orb 5 boogminuten van Mars, Mars Heer X!

Ik heb de verhogingsgraden in de tekening van de radix aangegeven. De Zon op de verhogingsgraad van Jupiter springt er uiteraard direct uit, maar ook andersom: immers Jupiter staat op de verhogingsgraad van de Zon. Een zeer interessante bekrachtiging. Ondanks een wat ruim vierkant, zeker een zeer sterk vierkant.

Laten we enkele aspecten eens nader bezien, te beginnen met dit aspect. In dit aspect treden namelijk interessante aspectbekrachtigingen op. Voor de lezer gebruik ik wellicht een onbekende notatie. Deze is door George Bode destijds in “Perspectief en Niveau” gepresenteerd.

De opbouw is als volgt. In de Romeinse cijfers worden de Huizencusps van de betreffende heersers genoemd. Tussen haakjes in Arabische cijfers staat het corresponderende teken genoemd. Daarna is de positie van, in dit geval de Zon genoemd, in Huis XII in het 4 e teken.

Zon Heer van I, II (5) en VI (10) in XII 4

Jupiter Heer van V (9) en IX (12) in III 6, 7

In de onderstaande figuur heb ik de verbindingslijnen getekend die de aspectverbanden laten zien.

 

aspectverbanden tussen Jupiter en de Zon

Afbeelding 3, aspectverbanden Jupiter – Zon.

De eerste en sterkste is: Jupiter is Heer V en de Zon Mundaan Heer V. Samen te vatten als: leiderschap vanuit of met een visie.

Daarbij een “brug” aspectbekrachtiging, Jupiter is Mundaan Heer XII, Zon staat in XII, een onderliggende wisselwerking in dit Huis. Het 12 e Huis staat voor de samenleving als geheel, een leider, Zon en Heer V, voor het gehele volk.

Ook een onderliggende aspectbekrachtiging is aanwezig die uit bovenstaande formulering gemakkelijk afgelezen kan worden: Jupiter staat in III waar de cusp van het teken Maagd, 6 e teken in valt, de Zon is Heer VI. Men zou hier de media mogen plaatsen, waarin Karl Rove zo’n grote rol speelt.

Ook valt in de radix nog de bijzonderheid op dat Jupiter, die mundaan Heer IX is in dit geval ook Heer IX is, waardoor Jupiter wat meer op de voorgrond komt. Evenzo geld dit uiteraard voor Mercurius, III = 3

Over dit soort aspectbekrachtigingen is veel te lezen in George Bode “Perspectief en Niveau”

Uit bovenstaande formule valt voorts nog op te maken dat de Zon één CPV maakt, Heer VI in XII en Jupiter ook één, Heer IX in III. Beide CPV’s vallen in het bewegelijke kruis, wat dit aspect ook nog eens versterkt. Met andere woorden: “Wat kunnen we veranderen”.

Maar welk begrip zetten we nu bij dit ‘Zon vierkant Jupiter’ aspect, een aspect wat op het oog, na een korte analyse, sterk lijkt. Mijns inziens het woord “overmoed of hoogmoed”, vaak typerend voor een Jupiter Zon aspect. Men dacht immers Iraq, het buitenland, Jupiter Heer IX, wel even te klaren, fantastische vooruitzichten, Jupiter, werden immers de wereld, XII, gepresenteerd. De Iraaqse strijdkrachten zouden zich massaal overgeven en de Iraqi’s de bevrijder onthalen op thee en suikerwaren. De geschiedenis heeft het tegendeel al ruim geleverd. Vanaf het eerste moment heerste er chaos en dit werd alleen maar erger. Iets wat overigens de vorig jaar overleden journalist Willem Oltmans duidelijk voorspelde.

Dat ik kies voor het woord overmoed of hoogmoed heeft ook te maken met het radixgegeven dat de Zon uitgaand conjunct de Zwarte Zon staat. De Zon heeft hier eigenlijk een kosmische wasbeurt ondergaan en verkeerd met zo’n nauwe conjunctie nog in een soort roes, een soort naïviteit op het kinderlijke af. Dit zie je het duidelijkst terug in zijn gelaatsuitdrukking, een soort babyface.

Dat de Zon eigenlijk “hinder” ondervindt van Jupiter blijkt uit het gegeven dat deze vanuit de Zon bezien, toenemend ingaand is. Immers het zijn de uitgaande aspecten die de vormen scheppen en resultaten brengen. De ingaande aspecten zijn meer in het bewustzijn, eerder leerprocessen dan wel wensen.

Dat de woorden “Bringing Democracy” veel gebezigd werden blijkt uit Zon in XII, de samenleving als geheel. Het heeft met het 9 e Huis te maken, het buitenland en een ideologie, maar evenzo met ‘de baas willen spelen’ Jupiter Heer V. Het hele mediacircus komt dan tevoorschijn met Jupiter in III, met zo’n aspect, vierkant, al snel richting ‘propaganda’ wijzend. Maar ook kan men stellen dat het iets met bezit te maken kan hebben, immers de Zon is ook Heer II.

Een ander aspect wat ik er ook even uit kan lichten is het aspect van Mars vierkant met de andere Heer van I, de Zwarte Maan.

Eerst weer even in formule vorm:

Zwarte Maan Heer van I, II (5) en VI (10) in V 9

Mars Heer van X (1) en “IV” (8) in II 5,6

 

Aspectverbanden Mars Zwarte Maan van George Bush

Afbeelding 4, aspectverband Mars – Zwarte Maan.

1 Zwarte Maan is Mundaan Heer van het 5 e Huis en staat in het 5 e Huis. Thema: ego, centrumfunctie, politiek spelinzicht.

2 Heer VI is Zwarte Maan, Mars in Maagd, 6 e teken, sterke wisselwerking tussen teken en Huis. Activiteit in de ruimste zin van het woord benadrukkend.

3 Zwarte Maan is Heer I, Mars is Mundaan Heer I, wederom wisselwerking, in dit geval tussen de Ascendant, I, en het teken Ram. Actie in de ruimste zin van het woord.

4 Mars is Heer X, Zwarte Maan is Mundaan Heer X, wisselwerking. In dit geval rondom het thema “ambitie”.

5 Zwarte Maan Heer II, Mars in II. Ook weer een sterke wisselwerking, thema is ‘uniek veroverd bezit’.

Nu voert het te ver om al deze aspectbekrachtigingen verder uit te werken, dit is ook niet nodig. We zien dat er door deze aspectbekrachtiging een “in elkaar vlechten” ontstaat zodat we eigenlijk al weten dat dit een belangrijk aspect is. We zien dit eigenlijk ook al doordat de Zwarte Maan Heer I is en Mars Heer X is, de belangrijkste Huizen van de horoscoop aan elkaar smedend.

Dit maal ook CPV’s: Heer I in V, Zwarte Maan, vuurcyclus. Op persoonlijke wijze, I, een unieke, Zwarte Maan, centrumfunctie, V, willen hebben. En II in V, vast kruis, op persoonlijke wijze eigen talenten, Huis I en II hebben dezelfde cusp, willen inzetten om een unieke centrumfunctie te kunnen bezitten, II, en behouden, vast kruis.

Heer X in II, Mars, aardecyclus. Op te vatten als een mogelijkheid om vanuit een maatschappelijke positie, X, bezit dan wel gemoedsrust te verwerven, II. Uiteraard met een wat agressieve of ongeduldige toon. Bezit veroveren! Maar het is Maagd, het teken wat ook tot de aardecyclus behoort, een soort onderliggende bekrachtiging, waar Mars in staat. Maagd kan men altijd “activiteit” noemen, maar ook de uiterste grens!

Mars staat daarbij, als de geboortetijd klopt, exact anderhalfvierkant de Midhemel, een soort marathonloop-aspect om vanuit zakelijk instinct het uiterste te willen bereiken, Midhemel, versterkt vanuit het “uiterste” van Maagd. Aangezien dit een uitgaand aspect is is het een aspect wat vormen schept. De Draak staat, als indicator van het extreme, daarbij ook in het tweede Huis, wederom bezitsdrang benadrukkend.

Het aspect Zwarte Maan vierkant Mars is net zoals het Jupiter Zon vierkant ingaand, maar afnemend vanuit Mars bezien. We zien hier een conflict, vierkant, tussen de “integriteit” en persoonlijk optreden, Zwarte Maan Heer I met de oorlogsplaneet Mars, die Heer X is. Een conflict tussen persoonlijk optreden en maatschappelijk optreden. Kenmerkend voor zo’n aspect is vaak de slechte timing. Er is wel spelinzicht, V, maar het in te zetten talent of capaciteit en aanwezige mogelijkheden, Mars in II, wordt vaak op een verkeerd moment ingezet. Ongeduld! De aanvoerder van het elftal staat al op het veld en zijn medespelers zitten nog in de kleedkamer.

De astroloog Th. Ram, in “Psychologische astrologie” noemt het zelfs:” Men wil meer zichzelf blijven en heeft dus eenige geneigdheid om met Multatuli te zeggen: publiek, ik veracht U. Dan trekt men zich van de publieke opinie niets aan. Blz. 144.

Als we naar een aspect van de Zwarte Maan kijken, moeten we altijd kijken naar de beide aspecten op de hele Zwarte Maan – Priapus as. Immers, naar de Zwarte Maan is het aspect van Mars ingaand afnemend, naar Priapus is het aspect uitgaand afnemend. Mars Zwarte Maan ingaand is de “vorm” bekijken, er over nadenken. Mars Priapus uitgaand is vorm gevend! Mars ingaand Heer V betekent ook denkend dat men de uit te voeren actie aankan, wederom een soort overmoed.

Dus kijken we naar de andere zijde van de Zwarte Maan as, naar Priapus als Heer VII, de partner(s). Immers hier zal dit aspect zijn uitwerking in zichtbare vorm krijgen. En Mr Bush zijn partners zijn zeer zeker Mr Rumsfeld, Mr Cheney Mr Karl Rove en Mr Libby. En uiteraard Bush zijn tweede vrouw, Condoleezza Rice, immers Heer VII, Priapus, staat in Tweelingen.

Wellicht zijn het met name Rumsfeld en Cheney geweest die Bush de oorlog in Iraq hebben aangepraat, als zijnde makkelijk, Priapus, te winnen. (Die heren hadden nog een mand appels te schillen met meneer Saddam) Het is daarbij opvallend dat het 7e Huis “overloopt” in het 8e, immers beide cuspen vallen in Waterman, waar Priapus Heer van is. Het surplus aan spanning in Huis VII loopt dan altijd naar Huis VIII. Dit is ook een aspectbekrachtiging, Priapus Heer VIII, Mars Mundaan Heer VIII. Dat Priapus als zijnde Mundaan Heer IV ook meespeelt is duidelijk. Vanuit zijn afkomst had Bush ook nog iets af te rekenen met Saddam.

Dat deze juist niet gemakkelijk te winnen was blijkt weer uit de positie van Mars in II, in conflict, ingaand afnemend vierkant, met Heer I in V. Bush denkt, ingaand, dat hij, Zwarte Maan in V, spelinzicht, dit gemakkelijk kan, en dat hij beschikt over voldoende oorlogsmateriaal, Mars in II, kanonnen en zo. Al snel bleek dat er veel te weinig militairen waren, Mars in Maagd die te licht bewapend waren, Mars in II. Dit zien we ook terug doordat dit vierkant ook de Huizen VI en X bij elkaar brengt. Wederom een conflict tussen het te verrichten werk en de wellicht te verkrijgen roem.

Kijken we weer even naar Priapus, maar nu als Heer VIII dan zien we iets soortgelijks, immers het aspect Mars Priapus is van Mars uit bezien weliswaar uitgaand, maar ook afnemend! De scherpte is eraf, de vechtlust is tanende, iets wat de Amerikaanse militairen en het volk thuis ook elke keer in de media laten zien.

Over het aspect Zwarte Maan - Mars kunnen we ook nog zeggen dat Bush hoopt, ingaand, op persoonlijke roem dan wel erkenning, de Huizen V en X bij elkaar brengend.

Als laatste het zeer exacte aspect tussen Pluto, conjunct de Ascendant, vierkant het Gelukspunt in IV in Schorpioen.

Bij nadere bestudering blijkt hier iets zeer uitzonderlijks mee aan de hand te zijn. Het teken Schorpioen, waar het Gelukspunt in staat, is onderschept, d.w.z. dat de strijd geen kader krijgt. Men strijd maar door, zonder ophouden. Het eerste Huis, waar Pluto in staat is juist ingeklemd. Op deze wijze kan het inspirerende of het leidende van Leeuw enkel op de meest aardse wijze tot uiting komen. In dit geval zien we Bush dan ook duidelijk verschijnen als “oorlogspresident”!

Het Gelukspunt in Schorpioen vierkant Pluto is duidelijk een aspectbekrachtiging. Met een scheef oog mogen we Pluto wellicht Bijheer IV noemen zodat het CPV Heer IV in I ontstaat. Dit wellicht te interpreteren als iets uit het verleden op persoonlijke wijze verder tot ontwikkeling brengen, duidelijk wijzend naar de activiteiten van zijn vader en de eerste Golfoorlog.

Nemen we nu het Gelukspunt als datgene “wat de wereld met ons voorheeft” en Pluto als “macht” dan kunnen we wellicht stellen dat de wereld met Bush een bepaalde hoogst persoonlijke, Pluto in I, machtspositie, Pluto Heer X, voorheeft. De positie in IV zou dan verwijzen naar het verleden, de eerste golfoorlog die zijn vader in gang zette. Het vierkant wijst dan duidelijk naar het niet kunnen omgaan met deze macht of het juist moeten leren omgaan met deze macht. Dat Ram op het M.C. prijkt is duidelijk, Bush wilde niet wachten op de V.N. en nam zelf de verantwoording tot actie in Iraq.

Het Gelukspunt in IV in Schorpioen zou ook kunnen betekenen dat terrorisme of oorlogsdreiging, Schorpioen, zijn vaderland of volk, 4 e Huis, bedreigt. Eerder te kiezen voor terrorisme, immers Schorpioen is onderschept zodat de strijd nooit ophoud. De strijd is als het ware niet op een open battlefield te brengen, het kan niet geconcretiseerd worden doordat er geen cusp in Schorpioen staat. Het ontbreken van langdurige progressies op zijn Gelukspunt zou ook kunnen betekenen dat hij geen steun van anderen ontvangt, of dat er geen einde komt aan zijn oorlog in Iraq. Wellicht was Bush zijn eerste oorlogsdaad, het uitroken van Al Qaida in Afganisthan wel een juiste, maar of de oorlog in Iraq juist is zal de toekomst uitwijzen.

Middels tal van voorbeelden heeft George Bode laten zien hoe dit laatste Zwarte Licht, het is immers ook een mathematisch punt, ook gebruikt kan worden in de horoscopie d.m.v. de Gelukspunthoroscoop. Ik neem de progressies op de Midhemel van deze Gelukspunthoroscoop dan ook mee in het levensscenario.

Laten we nu maar direct eens gaan kijken naar dit levensscenario van deze president die heel goed weet hoe die met zijn eigen geld moet omgaan, Draak in II, maar denkt dat de ander geld genoeg heeft, Beest in VIII, hetgeen het exorbitante Amerikaanse begrotingstekort laat zien. Deze dreigt overigens in een precaire situatie te geraken. Vanaf 11 november 2005 geeft de FED immers bepaalde cijfers die betrekking hebben op de geldtoename in de economie en de afdekkingsclausules tussen de FED en de grote Amerikaanse banken minder vaak vrij wat duidt op onzekerheden. Het werd door “Wall Street” dan ook het meest ondemocratische besluit sinds tijden genoemd.

In de secundaire directies zien we een ongekend en zeer interessant spel tussen de progressieve Noordknoop en radix Priapus en andersom. Ik heb de lijst van progressies in zijn geheel weergegeven, voor zover dat ik hier geen fout in heb zitten, het is en blijft handwerk. Dit weergegeven levensscenario bevat de volgende progressies:

1 De progressies van langzame factoren vanaf 1954 inclusief de Nieuwe en Volle Manen. De aspecten van Mercurius zijn hierin ook meegenomen, op het moment dat deze langzaam liep, retrograde en direct, 2 graden per jaar.

2 Vanaf 1989 ook progressies van de snellere factoren..

4 Overgangen van factoren naar andere Huizen en Tekens zijn ook vermeld.

5 Progressies op secundaire trage factoren zijn ook opgenomen, waarvan de interessante samenstand tussen de progressieve gecorrigeerde Zwarte Maan en de progressieve Noordknoop het meest in het oog springt!

6 Ik heb waar ik dit nodig vond ook de aspecten van de progressieve Maan meegenomen.

7 Enkel transit Pluto vierkant radix Pluto is meegenomen, dus geen Uranus 180 Uranus etc.

8 Progressieve aspecten met de Zwarte Zon zijn ietwat dubieus qua exactheid, immers de exacte positie van de Zwarte Zon is niet geheel duidelijk. Voor deze positie heb ik 12.30 graden Kreeft aangehouden.

9 Vanaf september 2002 heb ik er ook enkele keren de Kruisende Kosmische Assen (KKA) bijgezet. Voor meer informatie hierover “Progressies” van George Bode, Hoofdstuk X, blz. 277” de hartslag van de historie”.

10 Voor 2006 is er een transitlijst vermeld met de eclipsen en de KKA’s in dat jaar.

Overigens moet ik de lezer bij deze mijn ongenoegen kenbaar maken dat er nog steeds geen computerprogramma is wat deze progressies met één druk op de knop weer kan geven inclusief de exacte progressie van de gecorrigeerde Zwarte Maan. Treurig dat vele astrologen dit nog steeds met de hand moeten doen. Kom op programmeurs, stuw Nederland eens de astrologische wereldkaart op! We steken met wat we nu begrijpen immers met kop en schouder boven de wereld uit!

Wat overigens interessant aan deze horoscoop is is het gegeven dat de Zwarte Maan Heer I is, zo immers hoort dit artikel ook meer op deze site thuis. De progressies van de Zwarte Manen zijn dan ook legio. Overigens wederom een “bewijs” dat de Zwarte Lichten onmisbaar zijn in het interpreteren van een horoscoop, net zoals ik dat liet zien in het artikel waarin ik Johan Cruijff analyseerde. Artikel 5 deel II, klik hier:

Levensscenario President George Walker Bush.

1952 sec. Venus in II, Mundaan Heer II in II

1954 sec. Uranus conjunct Noordknoop

1e Volle Maan 21.19 Steenbok, exact inconjunct Venus, driehoek Draak, sextiel Beest, vierkant Jupiter en Maan, ruim opposiet Saturnus, vierkant Midhemel

sec. Venus in Maagd

1955 sec. Noordknoop conjunct Uranus

1956 sec. gec. Priapus conjunct Uranus, zie 1995

1957 sec. gec. Priapus conjunct Noordknoop, zie 1993

1959 sec. Jupiter driehoek Uranus

1959 sec. Mercurius retro!! 16.19 graden leeuw, driehoek gec. Zwarte Maan!

1962 sec. gec. Priapus conjunct gecorrigeerde Noordknoop, zie 1990

1963 sec. Jupiter driehoek Noordknoop, zie 1972

1964 sec. Zon in Leeuw, accumulatie in Teken.

1966 sec. gec. Zwarte Maan driehoek Venus

1968 1e Nieuwe Maan 4.47 Leeuw, net conjunct Ascendant! in XII, ruim conjunct Mercurius!, driehoek Zwarte Maan, Heer I, scherp sextiel Neptunus, zeer scherp halfvierkant Draak en Noordknoop, idem anderhalfvierkant Zuidknoop en Beest!!

Sec. Mars in III

1970 sec. Zon in I, geen accumulatie in Teken en Huis, kan er direct uit.

1972 sec Jupiter driehoek gec. Noordknoop

sec. Zwarte Maan driehoek Mercurius

sec. Mercurius retro langzaam lopend conjunct Pluto

sec gec Zwarte Maan, 22.04 graden, langzaam lopend 135 Ascendant??

1973 sec. Venus in III

1974 sec. Noordknoop driehoek Jupiter

1975 sec. Uranus conjunct gecorrigeerde Noordknoop

sec. Zwarte Maan halfsextiel Gelukspunt

1976 sec. Mercurius retrograde conjunct Ascendant naar XII, CPV III in XII

1977 sec. Neptunus 45 Venus

sec. gec. Zwarte Maan Retrograde!! 22.10 Boogschutter / driehoek Venus anderhalfvierkant Ascendant?? Net geen anderhalfvierkant met Mercurius en Pluto!! En maakt de driehoek met de Midhemel niet vol!!

1979 sec. Zwarte Maan driehoek Pluto, sec. Mercurius Retro, langzaam lopend sextiel Neptunus

1980 sec Mercurius retro langzaam lopend 45 gec. Noordknoop, zie 1987

1981 sec. Jupiter halfvierkant Zwarte Maan

sec. Venus in Weegschaal, accumulatie in Teken.

sec. Mars in Weegschaal.

1983 sec. Mercurius direct, 4.55 Leeuw, ruime driehoek naar Zwarte Maan!

sec. gec. Noordknoop conjunct Uranus,

2e Volle Maan 19.34 Waterman, driehoek Noordknoop, sextiel Zuidknoop, driehoek gec. Priapus, sextiel gec. Zwarte Maan opposiet Venus, driehoek Maan en Jupiter

1985 sec .gec. Zwarte Maan retro driehoek Venus

1987 Pluto tr vierkant Pluto rad.

sec. Mercurius direkt langzaam lopend halfvierkant gec. Noordknoop, zie 1980

1988 sec. Zwarte Maan anderhalfvierkant Saturnus

sec. Saturnus 45 gecorrigerde Zwarte Maan

sec. Mercurius direkt, langzaam lopend sextiel Neptunus

1988 sec.gec. Priapus retro conjunct sec. Uranus, 21.03 graden

1989 sec. Neptunus sextiel Zwarte Maan.

sec. Mercurius direct, sneller lopend, driehoek Zwarte Maan

1990 sec. gec. Zwarte Maan 20.37 retro conjunct gec. Zuidknoop, zie 1962

sec. Mercurius direct conjunct Ascendant

1991 sec. Saturnus 45 ingaand secundaire Draak!!, uitgaand secundaire Noordknoop.

sec. Zwarte Maan 11.56 graden Boogschutter driehoek secundaire Pluto 11.53 graden Leeuw

1992 sec. Zon in II, CPV VI in II

1993 sec. gec. Zwarte Maan retro conjunct Zuidknoop, zie 1957

sec. Mercurius conjunct Mercurius radix

1995 sec. gec. Zwarte Maan retro conjunct Uranus, zie 1956

sec. gec. Noordknoop driehoek Jupiter

sec. Zon in Maagd

1997 sec. gec. Zwarte Maan retro conjunct Persephone????

2e Nieuwe Maan!! 3.00 graden Maagd in II, vierkant Zwarte Maan,ingaand en Priapus, uitgaand. Exact halfvierkant graden Jupiter!!

sec. Jupiter 24.16 in IV?? en 45 Mars

sec Saturnus halfvierkant secundaire gecorrigeerde Draak / gecorrigeerde Noordknoop vgl 1991

sec. Zwarte Maan 12.30 graden halfvierkant Zwarte Zon?

1998 sec. gec. Zwarte Maan retro sextiel Jupiter

Jan. sec.Zon halfvierkant Jupiter

Feb. sec. Mercurius driehoek gec. Zwarte Maan

Maart sec. Mercurius driehoek Maan

April sec. Venus driehoek Uranus

Sept. sec. Venus driehoek Noordknoop

1999 Jan. sec. Mercurius sextiel Jupiter

Feb. sec. Maan conjunct Draak!!

Sept. sec. Mercuri us sextiel Uranus

Sept. sec. Venus driehoek gec. Noordknoop

Dec. sec. Mercurius sextiel Noordknoop

2000 Maart sec. Mars vierkant Zwarte Zon

Juli sec. Mercurius sextiel gec. Noordknoop

11 september KKA. Noordknoop 21.37 Kreeft, zodat het Beest de Midhemel aspecteerd en een sextiel naar de Draak en driehoek het Beest werpt. De Zwarte Maan staat 21.36 Steenbok, ook Vierkant de Midhemel en ook de Draak, driehoek en het Beest sextiel aspecterend. Eigenlijk alle “uitersten” aanstralend!

Okt. sec. Mercurius 45 Neptunus

Dec. sec. Zon 30 Neptunus

Dec. sec. Venus 45 Zwarte Maan

sec. gec. Zwarte Maan retro opposiet sec.gec. Noordknoop ongeveer 17.10 graden Tweelingen, november

D.w.z. sec. gec. retro Priapus conjunct de sec. gec. Noordknoop in XI, vgl. maart 2002

2001 Jan. sec. Mercurius conjunct Venus

sec. Noordknoop driehoek Maan!! 28 februari

Maart sec. Maan conjunct Maan!!!!!!!!!

Aug Sec. Maan halfvierkant Zwarte Maan

11 september Kruisende Kosmische Assen Noordknoop 2.18 Kreeft zodat de Draak conjunct Neptunus en sextiel Zwarte Maan staat. Trans. Zwarte Maan 2.15 Vissen vierkant Zwarte Maan radix.

Dec. sec. Zon vierkant Zwarte Maan

2002 Maart sec. Mars vierkant Zon

Sec. Noordknoop conjunct sec. gec. retro Priapus 16.39 graden in XI, vgl. november 2000

Secundaire gecorrigeerde retro Zwarte Maan, 16.20 graden conjunct radix gecorrigeerde Zwarte Maan, einde 2002.

2003 sec. Venus in IV, in eigen Huis, accumulatie nu ook in Huis.

sec. Maan sextiel Mars, 13 januari

sec. Maan vierkant Pluto, 20 februari

13 maart 2003: KKA: Transiterende Noordknoop 3.16 Tweelingen, conjunct Priapus radix en transiterende Zwarte Maan 3.18 graden Stier, halfvierkant uitgaand (vorm) Beest, anderhalfvierkant uitgaand Zuidknoop (vorm) halfvierkant ingaand Noordknoop (wens) en anderhalfvierkant Draak (wens).

En transiterende gecorrigeerde Zwarte Maan 22.49 Ram, conjunct de Midhemel, sextiel Noordknoop ingaand (wens) en driehoek uitgaand Zuidknoop (vorm)

23 maart Transiterende Pluto 19.57 graden Boogschutter, vrijwel exact tussen de Zuidknoop 19.36 en de gecorrigeerde Zuidknoop 20.35 Boogschutter van direct naar retrograde!!!!!!!!!!!!!!!!!

April sec. Venus 45 Mars

sec. Uranus sextiel Venus 10 mei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nov. sec. Mercurius halfsextiel Saturnus

sec Venus conjunct secundaire Jupiter, 25.18 graden Weegschaal

sec. Mercurius sextiel secundaire Jupiter

2004 Mei sec. Mercurius 45 Zwarte Zon

Juni sec. Zon conjunct Mars

Dec. sec. Zon halfvierkant Mercurius

sec. Mercurius in II, CPV XI in II

2005 Jan. sec. Mercurius 45 Zon

Maart sec. Zon sextiel Gelukspunt

Juli sec. Venus 90 Saturnus

Sept. sec. Zon halfsextiel Pluto

2006 Mei sec. Maan opposiet Uranus

Juni sec Maan conjunct Zuidknoop

Juli sec. Maan conjunct Zuidknoop

Aug. sec. Mercurius halfvierkant Maan

Sept. sec. Zon 45 Saturnus

Sept. sec. Mars conjunct Maan

sec. Mercurius in Maagd, accumulatie!!

2007 Mei sec. Mercurius halfvierkant Jupiter

Okt. Sec. Maan vierkant Neptunus

Nov. sec. Saturnus halfvierkant Uranus

2008 sec. Noordknoop 16.20 graden = conjunct gec. Priapus

Sec. Zwarte Maan inconjunct Zon

2009 sec. Jupiter 90 Saturnus

2010 sec. gecorrigeerde Noordknoop conjunct gec. Priapus.

Wat ook in de lijst opvalt is de leegte in progressies van de tragere factoren tussen 2003, Uranus sextiel Venus, en 2007, Saturnus halfvierkant Uranus. Zijn regeerperiode in deze tijd kenmerkt zich dan ook steeds meer in brandjes blussen i.p.v. langere termijn planning!

Maar laten we eens kijken naar wat in mijn ogen de meest interessante progressie is, namelijk die tussen Zwarte Maan – Zuidknoop enerzijds en uiteraard Priapus – Noordknoop anderzijds.

Laten we eerst eens proberen vast te stellen wat deze conjunctie tussen de Zwarte Maan en de Zuidelijke Maansknoop zou kunnen betekenen, evenzo met Priapus en de Noordelijke Maansknoop. Ik begin met Priapus conjunct de Noordknoop.

In zijn horoscoop staan voor Priapus, vanuit progressief standpunt bezien, twee obstakels, n.m.l. de Noordknoop en Uranus. Beide vertegenwoordigen ze een element van vernieuwing. Dit staat diametraal ten opzichte van Priapus, die immers de (schijn) veiligheid symboliseert. Veiligheid betekent immers meestal rust in de tent, geen grote veranderingen.

Uranus in XI staat duidelijk voor het hoogst individuele binnen een groep. Het afwijkende gedrag binnen een groepsgebeuren waardoor iemand vaak beschouwd wordt als een hoogst originele persoon of juist een kwelgeest aangaande de eventuele rust binnen een groep. Vgl. de horoscoop van Johan Cruijff, Uranus in XI, onruststoker binnen de KNVB, beschouwt als de beste voetballer ter wereld door het grotere publiek.

De Noordelijke Maansknoop in XI is vernieuwend in die zin dat het tracht een bestaande situatie binnen de doelgroep of publiek te vernieuwen. Vergelijk dit bijvoorbeeld met Vaclav Havel, de Tsjechische dissident die jarenlang luis in de pels was en uiteindelijk zelf President werd. 5 oktober 1936 15.00 MET Praag. Ergens heeft de Noordknoop iets weg van het 8 e Huis, je stopt het erin en het komt er anders uit, zoals de diamantair na rijp beraad de beitel in de ruwe diamant zet, soms gaat het fout en dan is het gesloopt, meestal gaat het goed en heeft men iets unieks verkregen.

Vandaar dat de Noordknoop altijd voor een doorbraak staat. Maar let op, een dusdanige wijziging in een sociaal netwerk, Noordknoop in XI, kan zodanige gevolgen hebben dat de gegeven situatie, 4e Huis, een andere aanpak, 6e Huis, gaat vereisen: een totaal gewijzigde situatie verschijnt. Immers het 4e Huis is het 6e vanaf het 11e Huis.

Of anders gesteld, met ander huizengegoochel, men krijgt een enorme verantwoording te dragen, 10e huis, aangaande zeer diepe veranderingen m.b.t. de strijd om het bestaan ofwel het leven zelf, het 8e Huis. 11e Huis + 10e huis brengt ons bij het 8e Huis. In Bush zijn geval overduidelijk. En elke 8e Huis kwestie, maar ook de Noordknoop kenmerken zich door één ding; een weg terug is er niet meer!

Men kan ook het (sociale) netwerk hierin betrekken, in Bush zijn geval, uiteraard alle hoge heren waar hij mee omgaat onderandere “The New Conservatives”, die zoals gezegd bestaande situaties en de strijd om het bestaan, het leven, duidelijk voor alle Amerikanen een andere kleur aan het geven zijn.

Terzijde, de Draak geeft eigenlijk aan hoe het een en ander uitkristalliseert vanuit dit netwerk, 11e Huis. De Draak is immers het “uitkristalliseren” van de resultaten van de Noordknoop. Dit heeft in dit geval alles te maken met de bestaanszekerheden en de grondbeginselen hierin, namelijk de Draak in II. Mr. Bush is bijvoorbeeld alle tijd duidelijk bezig geweest zoveel mogelijk conservatieve krachten te benoemen op alle mogelijke regeringsposten, de belangrijkste natuurlijk de rechtelijke macht, de opperrechters. Eigenlijk kun je zeggen hoe de situatie (4e Huis) aangaande het 11e Huis in dit geval uitkristalliseert, nml. het 4e Huis van het 11e wat het 2e Huis is, daar waar de Draak staat. En dat Bush daarbij uiterst ambitieus is weten we inmiddels…….Zelden is Amerika zo conservatief gekleurd geweest als heden.

Dus een Noordknoop die duidelijk werkt in een horoscoop kan nogal wat in werking zetten. Aangezien ons nogal wat vragen bereiken aangaande dit soort lastig te interpreteren conjuncties, voornamelijk conjuncties tussen alle Zwarte Lichten, soms tezamen met andere conjuncties van planeten, ga ik hier even dieper op in.

In dit geval moge het evident zijn dat een Noordknoop niet staat voor iets progressiefs of socialistisch. Hier heeft het niets mee te maken, het Maansknopenkruis staat volkomen boven de gebruikelijke menselijke maat, laat staan dat de Noordknoop progressief zou zijn en de Zuidknoop conservatief, ondanks dat er uiteraard vergelijkingen mogelijk zijn.

Maar een Noordknoop in XI staat uiteraard ook voor alle internationale contacten en non-contacten, Iran bijvoorbeeld, die een president nu eenmaal heeft. In dit geval dus een duidelijk afwijkend en individueel gedrag, Uranus, en zoekend naar een bepaalde doorbraak, Noordknoop, op de wereldkaart.

Bij Mr. Bush zijn er nog meer complicaties, dit maal bij de Zwarte Maan. Deze staat conjunct de Zuidknoop en Persephone. Zwarte Maan conjunct Zuidknoop is een flagrante tegenstelling. De Zuidknoop is altijd te beschouwen als een bestaande situatie of iets wat men al in huis heeft. Daaraan iets unieks, Zwarte Maan, toevoegen lijkt vaak als een vlag op een modderschuit. Vaak zie je dit terug bij de plaatsing van een exorbitant kunstwerk op een bestaand pleintje. De hele buurt klaagt dat dit “unieke kunstwerk” nergens op lijkt, het wordt geweigerd. Maar ook de vele verkeersdrempels in Nederland zijn hier een voorbeeld van. De overheid, Zwarte Maan, weigert immers de hoge snelheden op bestaande plaatsen, Zuidknoop, tot tevredenheid of tot ergernis van de burgers. (Overigens kregen de lokale overheden subsidie van de overheid mits er een bepaald percentage verkeersdrempels gehaald werd, zie daar de reden dat er zoveel van die bulten liggen, de uitstroom, Zwarte Maan, naar de veelheid, Priapus. En een recent zeer geheim onderzoek heeft inmiddels vastgesteld dat de hoogte van de drempel omgekeerd evenredig met het E.Q en I.Q. van de betreffende beleidsambtenaar blijkt te zijn.)

Blijven we in de beeldspraak van het verkeer, dan hoort de nog niet ontdekte planeet Persephone duidelijk bij Priapus. Immers een klant bijvoorbeeld vraagt om een product wat afgeleverd moet worden. De verkopende partij geeft de gewenste reactie, Priapus, en stuurt het product op. Maar Persephone is nog niet ontdekt, dwz de doorstroming is er niet gezien de files in de hele wereld. Of anders gezegd, het circulerende en ontspannende vermogen van Persephone maakt nog geen deel uit van de dagelijkse wereld, iets wat geen nader betoog behoefd.

Zo ook bij President G.W. Bush. Persephone zou een mooi aspect moeten maken met Priapus, om in ieder geval iets van dit principe te kunnen tonen, maar dat doet deze niet. In tegendeel, deze staat opposiet Priapus, de ontspanning of circulatie na een gewenste reactie, in de weg staand!

Hij lijkt weliswaar ontspannen over te komen als leider, Zwarte Maan in V conjunct Persephone, maar de zogenaamde “veilige” reacties, Priapus, die hij geeft, wekken juist enorme spanningen op! En dan heb ik het niet alleen over Iraq maar ook over het snijden in de toch al minimale Amerikaanse sociale voorzieningen, 11e Huis, om iets te noemen. We kunnen dit ook weer vanuit een andere invalshoek bekijken. Persephone is Heer IV in V. In een joviale gezellige sfeer, V, zal zij zeker de gegeven situatie, IV, kunnen ontspannen. Dit is bekend van G.W.Bush. Maar zijn gewenste reacties voor een groter publiek wekken zeer vaak juist een spanning op. Wederom typisch voor een oppositie.

Terug naar de conjunctie van de Zwarte Maan met de Zuidknoop. De Zuidknoop is te beschouwen als een soort gemakkelijk afgaand leidersvermogen. Binnen dit “leiden”iets unieks toevoegen, Zwarte Maan. In dit geval wellicht zichzelf, Zwarte Maan Heer I in V, The President of the United States. Wellicht zegt de volgende zin het wel: Een uniek leider, Zwarte Maan, die een duidelijke visie heeft, in Boogschutter, hoe een bestaande situatie te behouden, Zuidknoop en gedragen wordt door de achterban, Persephone Heer IV in V, die dit op een relaxte manier probeert te doen, Persephone conjunct Zwarte Maan en de Zuidknoop.

Nu even een andere ingang benoemen, één die van essentieel belang is aangaande deze horoscoop en uiteraard horoscopen waarin dit gegeven ook speelt.

Tot iemand zijn 35 levensjaar, betreffende de huidige generatie, is het bijna een wet, zéér enkele uitzondering daargelaten, dat de Zwarte Maan geweigerd wordt als zijnde de kernkwaliteit. Dit geld mijns inziens ook voor de Noordknoop in die zin dat deze eerder het effect van “onhandigheid” heeft, dan dat deze voor je 35 e een daadwerkelijke doorbraak kan bewerkstelligen. Bij eerdere generaties ligt deze leeftijd beslist hoger. Ik ga er zelf allang niet meer vanuit dat, om de Zwarte Maan door de ander als geaccepteerd te ervaren, dan wel dat deze voor jezelf weer tot beschikking is, dan wel dat de Noordknoop “werkt”, daarvoor een tweede Nieuwe Maan dan wel Pluto transit vierkant Pluto rad. nodig is. Dit heeft mijns inziens veel meer te maken met de positionering van de Zwarte Lichten t.o.v. de persoonlijke planeten, met name Heer I. Maar goed, deze discussie zal wel een veenbrand blijven.

Dus bij G.W. Bush kunnen we zijn eerste levenshelft makkelijker analyseren door enkel even te kijken naar de positie van de Zuidknoop en Priapus. Immers de Zwarte Maan wordt nog geweigerd en de Noordknoop werkt nog niet.

Over die tijd als puberale volwassene, Zuidknoop in V, is door journalisten wel het een en ander opgerakeld. Hij zoop behoorlijk en zijn militaire diensttijd, Vietnam, 1972, bevat nogal wat vragen over een absentie. Vermoedelijk stond de gec. Zwarte Maan toen (1972) exact anderhalfvierkant zijn Ascendant, persoonlijk optreden weigerend en de progressieve Zwarte Maan maakte een driehoek met Mercurius, Heer XI, het publiekelijk optreden weigerend. Maar het leukste is de conjunctie van de transiterende Neptunus, in 1972 / 1973 6 graden Boogschutter, met de Zwarte Maan, hij verdwijnt gewoon even. Zie hiervoor: klik hier

Voor zijn “puberale volwassenheid”, Zuidknoop in V, kunnen we ook nog het aspect van de Zuidelijke Maansknoop naar de Midhemel meenemen. Ondanks een wat ruime orb, zo’n 4 graden en de geboortetijd is nooit exact dus hierdoor ook wellicht nog een extra vergroting, toch een uitgaande driehoek, want het Maansknopenkruis loopt altijd retrograde. En een uitgaande driehoek is altijd sterker dan een ingaand sextiel, in dit geval vanuit de Noordknoop. Hij blijft dus op de Zuidknoop ‘hangen’.

Uit zijn biografische gegevens blijkt gemakkelijk het “omslagmoment” terug te vinden, hij stopt met drinken, wordt religieus en koopt met zakenpartners de honkbalclub “Texas Rangers” in 1989 zo ongeveer. Duidelijk een ommekeer in uitingen van zichzelf, 5 e Huis. Hier zien we dus de Zwarte Maan verschijnen, een ander gedrag. Typisch daarbij is het vol worden van het aspect van de progressieve Neptunus, deze loopt sextiel met de Zwarte Maan in 1989.

Duidelijke aspectbekrachtigingen, zie tekening:

Aspectverbanden Neptunus sextiel Zwarte Maan van George Bush

Afbeelding 3, Zwarte Maan - Neptunus

Neptunus in III, de aankoop, Zwarte Maan Heer II, in eigendom, Zwarte Maan in V, sport. Neptunus Heer V, een massale sport. Neptunus nu eenmaal te bezien als het massale gebeuren wat elke grote club met zich meebrengt, en uiteraard alle T.V. uitzendingen. Maar dus ook Neptunus uitgaand Priapus, Heer VII, gekocht met partners, Heer VIII wedstrijden, en de samenleving als publiek, XII, tv-studio’s en uitzendingen, XII, om even snel iets te noemen. Uiteraard heeft dit aspect ook te maken met zijn olie-activiteiten.

Bij deze club was hij “managing general partner”, 9e Huis en actief in media zaken, 3e Huis, om nog even iets aan te stippen.

Voor de “veenbranddeskundigen”, Pluto staat in januari 1989 14 graden Schorpioen, afnemend vierkant Pluto radix. Zijn tweede Nieuwe Maan valt in november 1997.

Maar goed, de periode voor 1989 dus duidelijk een werking van de Zuidknoop in V, onvolwassen gedrag of anders gezegd, men feest er maar op los.

Het andere punt, Priapus in XI, de partybeest of de netwerker, even grof gesteld. Nog grover gesteld, relaties, VII, met geheime plannen ( geestverruimend of anderszins??) VIII, en duidelijk nachtbraken, of zaken die het daglicht niet verdragen, XII, waar Priapus, het gedempte bewustzijn, Heer van is. ( Er was ook sprake van vermeend cocaïnegebruik) En Priapus werkt vaak duidelijk sterker voor het 35e jaar, ook voor een Leeuw Ascendant.

Men kan dus op deze wijze, door zaken in “levensloop” te plaatsen, met de “breuklijn” rond 35 – 40 jaar te leggen, zeker in een westerse samenleving waarin een emancipatorische ontwikkeling eerder gesteund wordt dan in andere landen, enigszins ordening in de duiding aanbrengen. Uiteraard is er altijd de training in het bewustzijn van elke mens, ook Mr Bush, die het leven met zich meebrengt, 8 e Huis, het Huis van het verwerken en omzetten, waardoor het proces Zwarte Maan – Priapus – Zwarte Zon – Diamant – Zwarte Maan en het Maansknopenkruis toch wel opgang komt.

Zwarte Maan samen met de Zuidknoop en Persephone in V geeft dan voor Mr Bush zoiets als “met flair en elan een behoudende President willen zijn”.

Dat Bush overigens loog dat het gedrukt stond toen hij bij zijn aantreden zei dat hij de buitenlandse politiek minder onder zijn aandacht zou laten komen dan zijn voorganger Mr Clinton, is ook snel duidelijk met Zwarte Maan in Boogschutter. Maar ook met Neptunus, Heer IX in III, sextiel Zwarte Maan, zaakjes doen met het buitenland waar ook iets glibberigs (olie!) in zit, Neptunus. Maar dit even terzijde.

Nu maar weer Priapus, Noordknoop en Uranus. Priapus in XI duidt eigenlijk op een gemak de doelgroep, de republikeinen, te eten te geven wat ze graag eten. Maar indirect verwijzend naar de achterban, Mundaan Heer IV. Of praatjes, Priapus in Tweelingen, te vertellen die ze graag horen. In dit geval kunnen we het 11e Huis gemakkelijk het mediapubliek noemen, het 11e Huis begint immers op Tweelingen. Dit zegt ook al direct iets over het soort praatje van deze President. Mercurius, Heer XI, conjunct Pluto in I gaat niet over “minder het milieu belasten of ’s avonds netjes de hond uitlaten”.

Het “veilige” praatje van elke Amerikaanse president ligt eenvoudig in het verleden van dit Amerika, de prairie op, snel succes, alles kan (kuch), gelovig, eigen belang beschermen etc. kortom, veiligheid.

De Noordknoop die hiermee conjunct komt, staat altijd voor een vernieuwing in het bestaande, Priapus. Een zwerver in een maatpak hijsen.

Uranus geeft meestal aan dat er iets plotseling kan verschijnen, uit de toekomst als het ware. Wederom in combinatie met Priapus, in Tweelingen: andere woorden voor het thema veiligheid.

De jaren 2001 – 2003 komen onze President dus goed uit! De kans om een nieuw praatje te houden, of een totaal niet verwachte actie te ondernemen, dient zich astrologisch aan. Namelijk het conjunct komen, progressief gezien, van de progressieve retrograde lopende gecorrigeerde Priapus in 2001 – 2003 met de radix gecorrigeerde Priapus en de progressieve Noordknopen!

Laten we dit even vanuit de astrologische techniek bekijken, daarna de actuele gevolgen.

Mij was het volgende ook al vaker opgevallen maar ik kon het nooit goed benoemen. Elke langzaam lopende planeet of Zwart Licht was in mijn ogen een soort zwaar beladen boerenkar die een diep spoor in het landweggetje groeft. Met andere woorden, de afstand die een trage planeet progressief heeft afgelegd in de radix is een soort zone geworden die meegenomen moet worden in de duiding van progressies. Destijds gaf ik dit traject in een horoscoop altijd aan en cliënten herkenden progressies naar dit gebied redelijk goed. Ik kon het in ieder geval niet duidelijk genoeg benoemen voor mezelf. George verduidelijkte dit voor mij op zijn wijze destijds. In “Progressies” blz 170 en verder, VIII-3, voorafschaduwing en nawerking, kan men dit eens rustig nalezen. Deze techniek wordt slechts door weinigen gebruikt en hierdoor kan men de plank wel eens fors misslaan of iets enorm belangrijks over het hoofd zien!

De beide Noordknopen hebben inderdaad een groef gemaakt in het teken Tweelingen, geïmpregneerd zoals George het noemt, een karrenspoor zoals ik het zag, en word rond 2001 ( november 2000 en maart 2001) vol geraakt door de progressieve gecorrigeerde retrograde Priapus.

Het begint dus met 11 september 2001, de Al Qaida aanslag op het WTC gebouw, dus het praatje, Priapus, vernieuwen, Uranus en Noordknoop, was een koud kunstje: “War Against Terrorism”, Defending Ourselfs” en later uiteraard, “Bringing Democracy”, “Bringing Freedom To The People In Iraq”, etc. Hier had hij beslist geen tekstschrijver voor nodig.

Uiteraard klinkt hier duidelijk de conjunctie van Heer XI in I, Mercurius met Pluto. Dat het een verkooppraatje lijkt, meer een marktkoopman die zijn sinasappelen aanbied, Mercurius is ook Heer III. En zowel Pluto als Mercurius staan mooi uitgaand sextiel met Priapus, het ging hem inderdaad allemaal makkelijk af, de veiligheidsraad stond compleet in zijn hemd of was het met een afgezakte broek?? Maar let wel: “had Bush gelijk toen hij zonder te talmen Al Qaida uitrookte??”. Dit is niet de kracht van de Postbank, maar de kracht van de Noordknoop, de doorbraak. Dit heeft hij feilloos als signaal opgepikt!!

Rond 2001 komen de aspecten van de progressieve Priapus op de progressieve Noordknopen. We zouden dus kunnen stellen dat Mr Bush zijn bewustzijn, Maansknopenkruis, door de conjunctie in 1990 scherp getraind is in het opmerken van kansen, mogelijkheden dan wel gelegenheden tot directe aanpak, Noordknoop. Wegens het teruglopen van Priapus zou ik zelfs willen stellen dat we dit als een soort “nawerking” kunnen beschouwen.

Hij heeft feilloos ingezien dat mocht Al Qaida zo doorgaan, het een puinhoop zou worden. De actie van de Noordknoop in zijn internationale netwerk was inderdaad de actie van een eenling, Uranus, die tot iets besloot wat voor hem nooit besloten was, Noordknoop. Immers de Noordknoop staat voor “niet kopiëren!” , men heeft geen voorbeeld en het moet op eigen kracht. Dat hij daarbij zo hard kon en wilde toeslaan is mijns inziens door het nagenoeg exacte vierkant tussen Pluto en zijn Gelukspunt, wat ik al eerder noemde. Of hij gelijk had om Iraq binnen te vallen moet de toekomst uitwijzen.

Nu zijn er in deze horoscoop een aantal door elkaar lopende processen aan de gang die allemaal te maken hebben met de Noordknoop / Priapus en de Zuidknoop / Zwarte Maan waarin Uranus ook nog meespeelt.

Terzijde, in mijn ogen is in deze radix dit bovengenoemde onderdeel van de dominante radix factoren, kortweg de “dominante”. (Zie George Bode Perspectief en Niveau, blz 149) De dominante zou er dan overigens zo uit kunnen zien: Zwarte Maan – Zuidknoop – Persephone / Priapus – Noordknoop – Uranus / genoemde factoren resp. driehoek -sextiel Pluto en Mercurius, deze conjunct Ascendant –asgebonden!, Pluto Heer X in I, vierkant Gelukspunt.

Deze processen zijn te verdelen in:

1   Progressie van de gecorrigeerde Zwarte Maan resp. de gecorrigeerde Priapus naar de beide radix      Noordelijke en Zuidelijke Maansknoop.

2   Progressie van de beide Noord en Zuid knopen naar de gecorrigeerde radix Zwarte Maan en      gecorrigeerde radix Priapus

3   Het progressief samenkomen van al deze factoren

4   De progressies die met Uranus gemaakt worden.

5   Progressies met Persephone laat ik eruit omdat de positie van haar niet duidelijk is.

 

In een tijdsschaal gezet ziet het een en ander er zo uit. Het is immers vrij lastig om dit in één oogopslag uit de lijst van progressies te halen. Ik geef deze weer vanuit de conjunctie Noordelijke Maanskoop met Priapus, beide niet gecorrigeerd en gecorrigeerd.

1954 sec. Uranus conjunct Noordknoop

1955 sec. Noordknoop conjunct Uranus

1956 sec. gec. Priapus conjunct Uranus, zie 1995

1957 sec. gec. Priapus over Noordknoop, zie 1993

1962 sec. gec. Priapus conjunct gec. Noordknoop, zie 1990

1975 sec. Uranus conjunct gec. Noordknoop

1977 sec.gec Priapus stationair - retrograde 22.10 Boogschutter, ruim driehoek Midhemel, driehoek Venus, halfvierkant Ascendant, net niet Mercurius en Pluto!

1983 sec. gec. Noordknoop conjunct Uranus

1988 sec.gec. Priapus retro conjunct sec. Uranus, 21.03 graden

1990 sec. gec. Priapus retro conjunct gecorrigeerde Noordknoop, zie 1962

1993 sec. gec. Priapus retro conjunct Noordknoop, zie 1957

1995 sec. gec. Priapus retro conjunct Uranus, zie 1956

2000 sec. gec. Priapus retro conjunct sec. gec. Noordknoop, november 2000. Ongeveer 17.09 graden

2002 sec. gec. Priapus retro conjunct sec. Noordknoop, maart, ongeveer 16.40 graden

2002 sec. gec. Priapus retro conjunct gec. Priapus radix. 16.20 graden

2008 sec. Noordknoop conjunct gec. Priapus

2012 sec. gec. Noordknoop conjunct gec. Priapus

Vanuit gecorrigeerde Priapus / Noordknoop (gec. / n.gec.) bezien, begint dit proces in 1957 met de gecorrigeerde Priapus over de Noordknoop en eindigt in 2012 met de secundaire gecorrigeerde Noordknoop over de radix gecorrigeerde Priapus. Zo’n 55 jaar!!! Uiteraard liggen de belangrijkste conjuncties rond de jaren 2001 – 2002 en de uitloop naar 2008 – 2012. Uiteraard is President G.W. Bush van het politieke toneel in 2008, dan zit zijn termijn erop. Wat er gebeurd in 2008, progressieve Noordknoop conjunct gecorrigeerde Priapus radix ligt in de nevelen van de toekomst. Het zou mij echter niet verwonderen dat hij dan weer voor een zeer ingrijpende keuze komt te staan, wordt vervolgd zal ik hier maar typen.

Het meest opvallende is ook gelijk duidelijk, 2001, 11 september is de aanslag door Al Qaida op het WTC gebouw in New York, gevolgd door het uitroken, 7 oktober, van Al Qaida. In 2002 werd de Veiligheidsraad voor het lapje gehouden met het praatje van Collin Powell, die later toegaf dat hij zelf voor het lapje was gehouden. En 19 maart 2003 is de dag dat de Amerikanen Iraq binnenvielen.

Terzijde, wat schetste overigens enkele minuten geleden mijn verbazing? Ik ging even een kopje koffie en een broodje pakken en zette passant de tv aan. Er verscheen een man in beeld, op Nederland 1,12.30 uur, de Nederlandse Moslim Omroep, zondag 13 november. Een verslaggever was hij. De zinnen die hij sprak waren in het kort:” Wij waren, de Britten, in Iraq in 1917 en in 1920 brak er een opstand uit. Wij gingen in 1917 niet weg omdat we bang waren dat er een burgeroorlog zou uitbreken. Lees 1917 is 2003, 1920 is 2005, we hebben niets geleerd”.

Zie:

http://www.informationclearinghouse.info/article6337.htm

http://www.robert-fisk.com/articles403.htm

http://vitw.org/archives/358

Maar dit terzijde, ik hoop niet dat u deze uitwijdingen elke keer lastig vind.

 

Progressies van en op de Zwarte Lichten, in het blauw en progressies van traag lopende factoren in het zwart.

1954 sec. Uranus conjunct Noordknoop

1 e Volle Maan 21.19 Steenbok, exact inconjunct Venus, driehoek Draak, sextiel Beest, vierkant Jupiter en Maan, ruim opposiet Saturnus, vierkant Midhemel

1955 sec. Noordknoop conjunct Uranus

1956 sec. gec. Priapus conjunct Uranus, zie 1995

1957 sec. gec. Priapus conjunct Noordknoop, zie 1993

1959 sec. Jupiter driehoek Uranus

1959 sec. Mercurius retro!! 16.19 graden leeuw, driehoek gec. Zwarte Maan!

1962 sec. gec. Priapus conjunct gecorrigeerde Noordknoop, zie 1990

1963 sec. Jupiter driehoek Noordknoop, zie 1972

1966 sec. gec. Zwarte Maan driehoek Venus

1968 1 e Nieuwe Maan 4.47 Leeuw, net conjunct Ascendant! in XII, ruim conjunct Mercurius!, driehoek Zwarte Maan, Heer I, scherp sextiel Neptunus, zeer scherp halfvierkant Draak en Noordknoop, idem anderhalfvierkant Zuidknoop en Beest!!

1972 sec Jupiter driehoek gec. Noordknoop

sec. Zwarte Maan driehoek Mercurius

sec. Mercurius retro langzaam lopend conjunct Pluto

sec gec Zwarte Maan, 22.04 graden, langzaam lopend 135 Ascendant??

1974 sec. Noordknoop driehoek Jupiter

1975 sec. Uranus conjunct gecorrigeerde Noordknoop

sec. Zwarte Maan halfsextiel Gelukspunt

1977 sec. Neptunus 45 Venus

sec. gec. Zwarte Maan Retrograde!! 22.10 Boogschutter / driehoek Venus anderhalfvierkant Ascendant?? Net geen anderhalfvierkant met Mercurius en Pluto!! En maakt de driehoek met de Midhemel niet vol!!

1979 sec. Zwarte Maan driehoek Pluto, sec. Mercurius Retro, langzaam lopend sextiel Neptunus

1980 Sec Mercurius retro langzaam lopend 45 gec. Noordknoop, zie 1987

1981 sec. Jupiter halfvierkant Zwarte Maan

1983 sec. Mercurius direkt, 4.55 Leeuw, ruime driehoek naar Zwarte Maan!

sec. gec. Noordknoop conjunct Uranus,

2 e Volle Maan 19.34 Waterman, driehoek Noordknoop, sextiel Zuidknoop, driehoek gec. Priapus, sextiel gec. Zwarte Maan opposiet Venus, driehoek Maan en Jupiter

1985 sec .gec. Zwarte Maan retro driehoek Venus

1987 sec. Mercurius direkt langzaam lopend halfvierkant gec. Noordknoop, zie 1980

1988 sec. Zwarte Maan anderhalfvierkant Saturnus

sec. Saturnus 45 gecorrigerde Zwarte Maan

sec. Mercurius direkt, langzaam lopend sextiel Neptunus

1988 sec.gec. Priapus retro conjunct sec. Uranus, 21.03 graden

1989 sec. Neptunus sextiel Zwarte Maan.

sec. Mercurius direct, sneller lopend, driehoek Zwarte Maan

1990 sec. gec. Zwarte Maan 20.37 retro conjunct gec. Zuidknoop, zie 1962

1991 sec. Saturnus 45 ingaand secundaire Draak!!, uitgaand secundaire Noordknoop.

sec. Zwarte Maan 11.56 graden Boogschutter driehoek secundaire Pluto 11.53 graden Leeuw

1993 sec. gec. Zwarte Maan retro conjunct Zuidknoop, zie 1957

sec. Mercurius conjunct Mercurius radix !

1995 sec. gec. Zwarte Maan retro conjunct Uranus, zie 1956

sec gec. Noordknoop driehoek Jupiter

1997 sec. gec. Zwarte Maan retro conjunct Persephone????

2 e Nieuwe Maan!! 3.00 graden Maagd in II, vierkant Zwarte Maan,ingaand en Priapus, uitgaand. Exact halfvierkant graden Jupiter!!

sec. Jupiter 24.16 in IV?? en 45 Mars

sec Saturnus halfvierkant secundaire gecorrigeerde Draak / gecorrigeerde Noordknoop vgl 1991

sec. Zwarte Maan 12.30 graden halfvierkant Zwarte Zon?

1998 sec. gec. Zwarte Maan retro sextiel Jupiter

1999

2000 sec. gec. Zwarte Maan retro opposiet sec.gec. Noordknoop ongeveer 17.10 graden Tweelingen, november

D.w.z. sec. gec. retro Priapus conjunct de sec. gec. Noordknoop in XI, vgl. maart 2002

2001 sec. Noordknoop driehoek Maan!! 28 februari

2002 Sec. Noordknoop conjunct sec. gec. retro Priapus 16.39 graden in XI, vgl. november 2000

Secundaire gecorrigeerde retro Zwarte Maan, 16.20 graden conjunct radix gecorrigeerde Zwarte Maan, einde 2002.

2003 sec. Uranus sextiel Venus 10 mei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2004

2005

2006

2007 Nov. sec. Saturnus halfvierkant Uranus

2008 sec. Noordknoop 16.20 graden = conjunct gec. Priapus

Sec. Zwarte Maan inconjunct Zon

2009 sec. Jupiter 90 Saturnus

2010 sec. gecorrigeerde Noordknoop conjunct gec. Priapus

Vervolg, klik hier

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

llll