Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 

Artikel XIX, deel II

De horosccop van George Walker Bush, de 43e President van de Verenigde Staten

Een vuurwerk van Zwarte Lichten!

© Wout Hendrickx

Wegens de vele afbeeldingen
moesten we de layout aanpassen, vandaar.

Klik hier voor een printbare versie

Zowel het uitroken en democratie brengen in Afganisthan en het binnenvallen van Iraq en daarbij ook democratie brengen lopen niet soepel. Dit is kenmerkend voor deze conjunctie Noordknoop / Priapus. Het is zoals ik het al noemde:”Een zwerver een maatpak aanhijsen”. Het gaat hortend en stotend en wellicht knelt het pak zodat de wellicht halfdronken zwerver tegenstribbelt.

Of een plaatsje ergens ver weg waar een oude ietwat stoffige Christelijke boerengemeenschap woont en de stokoude pastoor overlijd en er komt een nieuwe frisse, pas van het seminarie afgestudeerde jonge pastoor, vol geestdrift en idealen………………

Dat het thema “Democratie” zo sterk mee doet komt natuurlijk door de positie van deze conjunctie in het 11 e Huis, het Huis van de democratie.

Of om George even te citeren, Handboek Astrologie blz. 133 bovenste alinea:

” De Waterman is meer dan de elf andere zodiakale typen een tijdgenoot van de toekomst. In het heden test hij eigenlijk uit wat in de toekomst doorsnee of algemeenheid kan worden. Daardoor gaat hij het experiment doorgaans niet aan uit bravoure of om de wereld paf te laten staan van zijn huzarenstukje. Hij is een geboren idealist, op het gevaar af vooral in donkere tijden de situatie te rooskleurig af te schilderen”. Tja, met Priapus, Uranus en de Noordknoop hierbij opgeteld kan ik geen duidelijkere schets van President G.W. Bush geven.

Vanuit het enneagram is ook gemakkelijk in te zien dat de Noordknoop niet eenvoudig klikt met Priapus. Immers, Priapus is punt twee en de Noordknoop punt zeven in het enneagram. Om van 2 bij 7 te komen moet men het hele enneagram door, 2: 2 – 8 -5- 7 of vanuit 7: 7 -1 – 4 – 2. Men moet daarbij over alle hindernissen van de tekens, zie hiervoor publicatie nummer 2, klik hier. Nogal wat hobbels dus.

Voor Bush is de conjunctie Zwarte Maan – Zuidknoop procesmatig binnen het enneagram duidelijk makkelijker te nemen. Men gaat van punt 1, Zwarte Maan, eenvoudigweg naar de Zwarte Zon, punt 4, zodoende de energie van de impuls op 3, Zuidknoop, assimilerend. En Bush zijn Zwarte Zon is duidelijk in de manifeste lading aanwezig door de conjunctie met de Zon, Heer I, zodat dit proces als het ware gesmeerd verloopt.

In een latere publicatie wordt hier verder op in gegaan.

Van de indrukwekkende lijst van progressies, met name van de Zwarte Lichten, hebben we slechts een zeer klein stukje oppervlakkig bekeken. Ik vind het niet noodzakelijk om zijn hele leven na te spitten, dit is voor dit artikel ook niet nodig. We kunnen wel zijn leven nalopen vanaf 1979 tot het heden. Daarbij verschijnt hij meer en nadrukkelijker op de media voorgrond vanaf 1989, Noordknoop in XI, met de Texas Rangers en het Gouverneurschap, twee maal, van Texas, gevolgd door de benoeming tot President der Verenigde Staten, Al Qaida , Afganisthan en Iraq. En inmiddels ook de tweede en laatste termijn, Guantanamo Bay, Libby etc.

Op het Internet vond ik de volgende onderstaande site waar ik behoorlijk wat informatie op kon vinden:

http://www.answers.com/topic/george-w-bush

Ook het boek “De Familie Bush, portret van de machtigste familie ter wereld” van Kitty Kelly, uitgeverij Sijthof, bevat veel informatie voor de geïnteresseerde lezer.

Ik kopieer bij deze even de eerder genoemde lijst van progressies, vanaf 1974 tot heden en plaats er de bijbehorende gebeurtenissen bij voor zover ik tijd had om deze na te pluizen. Een artikel heeft daarbij ook altijd met Saturnus te maken, hoelang maak ik het??

1974 sec. Noordknoop driehoek Jupiter

Van 1975 tot 1986 werkzaam in de olie en gas industrie.

1975 sec. Uranus conjunct gecorrigeerde Noordknoop

sec. Zwarte Maan halfsextiel Gelukspunt

1976 sec. Mercurius retrograde conjunct Ascendant, CPV III in XII

1977 sec. Neptunus 45 Venus

sec. gec. Zwarte Maan Retrograde!! 22.10 Boogschutter / driehoek Venus anderhalfvierkant Ascendant?? Net geen anderhalfvierkant met Mercurius en Pluto!! En maakt de driehoek met de Midhemel niet vol!!

1979 sec. Zwarte Maan driehoek Pluto

sec. Mercurius Retro, langzaam lopend sextiel Neptunus

In 1979 begint hij met “Arbusto Energy”. De Zwarte Maan, Heer I, II en VI tezamen met Huis X, Pluto, overduidelijk alle aardehuizen bij elkaar brengend, kortom de zakenman.

Ook duidelijk het progressieve Mercurius aspect met Neptunus, handel in olie. Erg goed loopt dit allemaal niet, niet vreemd met een retrograde Mercurius. Er waren dan ook onduidelijke faillissementen bij betrokken, Neptunus. Een retrograde lopende Mercurius is nu eenmaal niet zo handig in het zakenleven.

1980 sec Mercurius retro langzaam lopend 45 gec. Noordknoop, zie 1987, intergratieaspect!

1981 sec. Jupiter halfvierkant Zwarte Maan

sec. Venus in Weegschaal, accumulatie.

De accumulatie op te vatten als contacten die “binnengehaald” worden en niet meer uit het oog verloren worden. Het betreft hier uiteraard contacten vanuit IV, de familiesfeer.

sec. Mars in Weegschaal.

Een versterking van het voorgaande, carrière, Heer X; contacten, Weegschaal.

1983 sec. Mercurius direkt, 4.55 Leeuw, ruime driehoek naar Zwarte Maan!

sec. gec. Noordknoop conjunct Uranus,

2 e Volle Maan 19.34 Waterman, exact driehoek Noordknoop, exact sextiel Zuidknoop, driehoek gec. Priapus, sextiel gec. Zwarte Maan opposiet Venus, driehoek Maan en Jupiter, anderhalfvierkant Neptunus.

Het meest opvallende is zijn 2 e Volle Maan die altijd op bewustzijnsomslag wijst. O.a. stopt hij met drinken en zoekt de religie op, duidelijk Maan en Priapus Heren van XII, Jupiter en Neptunus, Heren van IX op Vissen.

1985 sec .gec. Zwarte Maan retro driehoek Venus.

In mijn ogen op te vatten als een soort innerlijke overdenking, Zwarte Maan retrograde, aangaande het potentieel, Venus Mundaan Heer II, van de familie contacten, Cusp IV in Weegschaal. Op deze retrograde lopende Zwarte Maan kom ik later terug.

Tussen 1986 en 1989 maken Venus, Mercurius en als laatste Mars aspecten met Neptunus en de Zwarte Maan, Heer I en Heer V, die toch al innig verstrengeld zijn, dit sextiel ferm aanstralend.

1987 Pluto tr vierkant Pluto rad.(Gaan we verder niet op in)

sec. Mercurius direct langzaam lopend halfvierkant gec. Noordknoop, zie 1980, intergratieaspect. Nu deze direct loopt beklemtoont Mercurius het 3 e en het 11 e Huis in het bijzonder ( Daar waar de vele progressies zich afspelen!) de thema’s verkiezingstournee en democratie sterk accentuerend, zoals later zal blijken.

1988 sec. Zwarte Maan anderhalfvierkant Saturnus

sec. Saturnus 45 gecorrigerde Zwarte Maan

sec. Mercurius direkt, langzaam lopend sextiel Neptunus

1988 sec.gec. Priapus retro conjunct sec. Uranus, 21.03 graden

In 1988 ondersteund hij zijn vader met zijn presidentscampagne, overduidelijk de twee aspecten Saturnus Zwarte Maan. Op persoonlijke wijze, Zwarte Maan de oudere, de vader, publiekelijk, Saturnus in XII, ondersteunend.

Maar de secundaire gecorrigeerde retrograde Priapus “snuffelt” ook al aan de secundaire Uranus, wellicht ontstaat voor Bush hier het idee dat hij wellicht ook deze unieke, Uranus, rol, Priapus, kan vervullen.

1989 sec. Neptunus sextiel Zwarte Maan.

sec. Mercurius direct, sneller lopend, driehoek Zwarte Maan

In april 1989 koopt hij tezamen met een aantal zakenpartners (overigens bleek later dat er een dubieus, Neptunus, luchtje aan zat) de Texas Rangers voor rond de 75 miljoen Dollar. Hier zien we duidelijk beide aspecten in terug. Mercurius staat nog net in het 12 e Huis, 6.27 graden Leeuw op de verhogingsgraad van Neptunus. Sport is hierin betrokken via Neptunus Heer V, Zwarte Maan in V, sec. Mercurius op de verhogingsgraad van Neptunus. De koop via Mercurius, handel, Mercurius Heer III. Priapus uiteraard ook weer, Heer VII, zakenpartners en Heer XII een media-event., om even iets te noemen.

1990 sec. gec. Zwarte Maan 20.37 retro conjunct gec. Zuidknoop, zie 1962

Ook ruimschoots besproken bij Priapus – Noordknoop. Omdat nu de Zwarte Maan wel werkt en de Noordknoop ook zien we hier een hele andere G.W. Bush. Zijn Noordknoop werkt in die zin mooi dat hij door deze aankoop, waar hij voor 5 jaar de media verzorgt, nogal wat goodwill onder de Texanen verkrijgt. Hij kon zo uiteraard zijn netwerk mooi uitbreiden.

sec. Mercurius direct lopend, conjunct Ascendant.

Heer XI in I, zijn publiekelijke contacten op persoonlijke wijze tot ontplooiing brengen.

1991 sec. Saturnus 45 ingaand secundaire Draak!!, uitgaand secundaire Noordknoop. Intergratieaspect!!

sec. Zwarte Maan 11.56 graden Boogschutter driehoek secundaire Pluto 11.53 graden Leeuw

Beide progressieve aspecten hebben vermoedelijk betrekking op de faillissementen uit het verleden, er was nl. een behoorlijk aandelengerommel waar hij ondanks alle verliezen door derden als lachende mee weg kwam. Draak in II is immers uitermate uitgekookt je geld beheren. Verwijst ook duidelijk naar zijn conservatieve signatuur, reeds uiteengezet.

De driehoek progressieve Zwarte Maan met de secundaire Pluto verwijst m.i. naar op eigen wijze, Zwarte Maan, het grote geld, Pluto, in goede banen leiden, driehoek, omdat je gedonder ziet aankomen, secundaire Pluto. Maar nog meer een zeer scherp vooruit plannen van de carrière, Pluto Heer X. Een soort aanvoelen dat de bakens verzet moeten worden!

1992 sec. Zon in II, CPV : VI in II.

1993 sec. gec. Zwarte Maan retro conjunct Zuidknoop, zie 1957, valt aan het eind van dit jaar.

sec. Mercurius conjunct Mercurius radix

In 1994 neemt hij tijdelijk verlof bij de Texas Rangers om zich verkiesbaar te stellen als gouverneur van Texas. In november 1994 verslaat hij Richards en wordt benoemd tot gouverneur. Duidelijk de werking van de Noord – Zuid knopen as met de as Zwarte Maan – Priapus. Ditzelfde zien we in vanaf 2000 terug, dan vanuit sec. gec. retro Priapus conjunct de beide secundaire Knopen. Eigenlijk wordt Bush in totaal 4 maal gekozen!!

Heer XI, Mercurius staat dan in I, door de kiezer, XI, gekozen als hun leider, Mercurius in Leeuw, en loopt over zijn radix Mercurius wat dit verder mogelijk maakte.

Dit is overigens een onderschatte progressieve conjunctie!! Mercurius krijgt hierdoor veel kracht. Ikzelf bijvoorbeeld heb Heer X, Priapus conjunct Heer VI, Neptunus in II, tezamen met een goed geaspecteerde Midhemel. Progressief loopt Jupiter, Heer VI nu ook in II, precies een intergratieaspect makend met het Maansknopenkruis. Alles tezamen behoorlijk sterk te noemen. Toch begon mijn kruidenkwekerij pas goed op gang te komen toen mijn progressieve Mercurius over de radix Mercurius liep. Toen ik dit tegen George Bode zei vertelde hij een soortgelijk verhaal over zichzelf. De handigheid, Mercurius, is dan vol ter beschikking!

1995 sec. gec. Zwarte Maan retro conjunct Uranus, zie 1956

sec gec. Noordknoop driehoek Jupiter, zie 1974.

In 1974 maakt de niet gecorrigeerde Noordknoop dit aspect. Dit soort aspecten komen weinig voor in een radix, het is immers een radixgegeven, en zijn ze er dan geven ze vaak een hele vreemde wending in iemands leven. Het aspect op Jupiter is des te opmerkelijker daar deze verhoogd staat op een Zon verhogingsgraad en daarbij Heer V is. Het is met dit soort aspecten alsof de kosmos je in een nieuwe richting drukt die je niet voorzien had. In dit geval wijst het duidelijk naar leiderschap en beleid, Jupiter Heer V en IX. Daar Jupiter zo dicht bij Cusp IV staat betekend dat zijn verkiezingstournee door het hele land goed opgepikt wordt door de achterban en het volk. De 2 aspecten van de Noordknopen, in 1974 en 1995, duwen hem eenvoudig de stoel van de leider op! Het is daarbij vanuit de Noordknoop een uitgaand aspect, vorm, waarbij de Noordknoop in XI staat, de democratie. Tezamen met alle andere progressieve aspecten rondom de Knopen en Priapus een enorm sterke horoscoop.

Op het einde komt dan ook nog het toetje voor Bush, in 2001 maakt de gecorrigeerde Noordknoop de driehoek met de Maan, de niet gecorrigeerde Noordknoop doet dit in 2010. Beide aspecten wijzen uiteraard naar het 12 e Huis. Maar evenzo naar het 7 e Huis met Waterman op de cusp, een relatie met de kiezers. Ook is het Heer VIII, in dit geval eerder de leider van het volk, 4 e Huis + 5 Huizen = 8 e Huis, hij die voorop gaat in de strijd, normaal gesproken.

sec. Zon in Maagd

1997 sec. gec. Zwarte Maan retro conjunct Persephone????

2 e Nieuwe Maan!! 3.00 graden Maagd in II, vierkant Zwarte Maan,ingaand en Priapus, uitgaand. Exact halfvierkant graden Jupiter, met een kleine orb ook halfvierkant de Maan.

Het vierkant van de 2 e Nieuwe Maan naar de Zwarte Maan as toe laat overduidelijk zien dat deze Priapus benadrukt. Immers, het is een uitgaand vierkant wat de energie in de vorm laat omzetten. Het gewenste praatje, Priapus in Tweelingen wat de doelgroepen willen horen versus het uitvoeren van een beleid waarin gezien wordt wat gedaan moet worden, Zwarte Maan in V in Boogschutter. Wellicht komt vanuit deze 2 e Nieuwe Maan de ook grote hoeveelheden doodstraffen voort die Bush als Gouverneur zijnde liet uitvoeren, Priapus, Heer VIII.

Het halfvierkant, scherp ingaand exact naar Jupiter activeert eerder de wens, ingaand, om voor “iets in het buitenland” Jupiter Heer IX en iets voor de afkomst dan wel de achterban , conjunct cusp IV te doen. Uiteraard is dit iets geheel persoonlijks Jupiter Heer V,

Ook benadrukt dit aspect volgens mij Bush zijn spindoctor Karl Rove, die het mediabeleid, Heer IX in III uitzet vanachter de schermen, Vissen op cusp IX.

sec. Jupiter 24.16 in IV?? halfvierkant Mars

Dit aspect zal veel te maken hebben met zijn herverkiezing als Gouverneur, Mars is Heer X en Jupiter Heer V, een soort persoonlijke roem.

sec Saturnus halfvierkant secundaire gecorrigeerde Draak / gecorrigeerde Noordknoop vgl 1991

Deze ook in verband met de verkiezingen, Noorknoop in XI.

sec. Zwarte Maan 12.30 graden inconjunct Zwarte Zon?

Opvallend in deze horoscoop is het nagenoeg ontbreken van aspecten naar de Zwarte Zon as. Dit kan er op duiden dat men de impact van de eigen activiteiten, Diamant in VI, moeilijk kan taxeren. De Diamant wordt als zodanig eigenlijk te weinig aangestraald c.q. geactiveerd. De Diamant in VI is het in nieuw perspectief plaatsen van de gedane activiteiten om van daaruit een duidelijke verfijning aan te brengen. Zo bijvoorbeeld Johann Sebastian Bach wiens muziek steeds verfijnder en subtieler werd naarmate zijn leeftijd vorderde. Aangaande de structuur en opbouw van zijn composities wordt hij dan ook als een van de grootste westerse componisten beschouwt. Iets wat ik van G.W.Bush nog niet kan zeggen.

1998 sec. gec. Zwarte Maan retro sextiel Jupiter

Jan. sec.Zon halfvierkant Jupiter

Feb. sec. Mercurius driehoek gec. Zwarte Maan, c.q. sextiel Priapus

Maart sec. Mercurius sextiel Maan

April sec. Venus driehoek Uranus

Sept. sec. Venus driehoek Noordknoop

1999 Jan. sec. Mercurius sextiel Jupiter

Sept. sec. Mercurius sextiel Uranus

Sept. sec. Venus driehoek gec. Noordknoop

Dec. sec. Mercurius sextiel Noordknoop

We zien in de jaren 1998 en 1999 de snelle planeten elke keer dezelfde radix factoren aanstralen die te maken hebben met dezelfde thema’s, allen richting leiderschap en verkiezing wijzend.

2000 We komen nu in de jaren waarvan heel wat meer biografisch materiaal beschikbaar is en wat ook in onze eigen Europese memorie is blijven hangen.

Laten we tussendoor eerst eens even kijken of er verbanden zijn tussen de Nieuwe Maan dan wel de eclips voor zijn geboorte. We hebben hier namelijk te maken met een beroemdheid en dan zie je vaak een relatie tussen de radix en de N.M dan wel Eclips.

Op 29 juni, enkele dagen voor zijn geboorte is er een eclips, zie tekening:

Een aansluiting tussen de radix en een voorgeboortelijke eclipshoroscoop duidt vaak aan dat de betrokkene een meer dan gemiddelde rol speelt in een tijdsbeeld. Des te meer aspecten tussen deze eclips en de radix, des te sterker deze rol is.

Het is aan te raden niet alle aspecten over en weer mee te nemen. Vaak geven de Heren van I, de Ascendant en de Midhemel meer dan voldoende informatie. Orb’s klein houden anders word het een touwtjestrektent, altijd prijs. Bij deze de voorgeboortelijke eclipshoroscoop:

Horoscoop voorgeboortelijke eclips horoscoop van George Bush

En tezamen met de radix:

Voorgeb. Horoscoop met de radix van George Bush

 

Heer I Jupiter 17.45 graden Weegschaal conjunct Maan orb 1.03

driehoek Uranus orb 1.24

sextiel gec. Zwarte Maan orb 1.25

driehoek gec. Priapus orb 1.25

sextiel Zuidknoop orb 1.50

driehoek Noordknoop orb 1.50

Merk op dat Jupiter op de verhogingsgraad van de Zon staat, dus zwaarder weegt dan:

Heer I Neptunus 5.52 graden Weegschaal sextiel Zwarte Maan orb 0.58

driehoek Priapus orb 0.58

sextiel Ascendant orb 1.14

halfvierkant Venus orb 0.37

Midhemel Eclips 25.36 Boogschutter driehoek M.C. orb 1.23??

inconjunct Saturnus orb 0.54

Ascendant Eclips 21.36 Vissen inconjunct Venus orb 0.07!

conjunct het Beest orb 2.01

idem het gec. Beest orb 1.01

Radix Bush Eclips

Heer I Zon 13.46 Kreeft conjunct de Zwarte Zon orb 1.16??

halfsextiel Venus orb 0.50Zwarte Maan 6.50 graden Boogschutter inconjunct Zon orb 0.01!!

inconjunct Maan orb 0.01!!

vierkant Mars orb 1.48

sextiel Neptunus orb 0.58

Gec. Zwarte Maan 16.20 graden Boogschutter sextiel Jupiter orb 1.25

opposiet Uranus orb 2.24, is wat ruim.

Midhemel Bush 24.13 Ram driehoek M.C. orb 1.23??

vierkant Saturnus orb 1.21

Ascendant Bush 7.06 Leeuw halfsextiel Zon orb 0.15?

halfsextiel Maan orb 0.15??sextiel Neptunus orb 1.14

inconjunct Zwarte Maan orb 1.01

 

Ikzelf heb zelden zo’n imponerende lijst gezien!! Uiteraard vloeit dit voort uit het gegeven dat hij zo kort na de eclips geboren is, maar dan nog. In deze lijst heb ik bij de Heren van het eerste Huis van de Eclips de aspecten met de Maan Priapus en Uranus gecursiveerd. Dit betreffen voornamelijk uitgaande aspecten, behalve op de Maan. Zo leggen deze Heren dus meer nadruk, uitgaand, naar dit 11 e Huis van Bush met daarin de progressieve conjuncties tussen de Noordknopen en Priapus. Ook accentueren ze dan meer de Huizen VII, VIII en XII uit Bush zijn horoscoop. Zeker de laatste wegens het gegeven dat Jupiter en Neptunus hier Mundaan overheersen. Uiteraard krijgt Priapus hier ook een idealistische kleur door. De conjunctie tussen de Ascendant-Eclips en het het radix Beest van Bush heb ik gecursiveerd, hierover kunnen we enkel zeggen dat het Maansknopenkruis van Bush een extra accent krijgt. Uiteraard deelt hij dit met veel mensen die in dat gebied in die tijd geboren werden.

 

Maar goed, terug naar het jaar 2000, het jaar dat Bush zich nomineert en tot president gekozen wordt.

Ik zal voor de analyse de volgende astrologische technieken gebruiken:

1 Progressies, ik plaats er nu ook de snelle planeten bij voor de volledigheid.

2 Transits, daar waar mijn oog opvalt, anders wordt het te uitgebreid.

3 Kruisende Kosmische Assen (KKA), het in maart en september jaarlijks terugkerende fenomeen dat het Maansknopenkruis: Noord, Zuid, Draak, Beest in aspect staat met de Zwarte Maan – Priapus as en om de zoveel tijd dat een of beide in aspect staan met de Zwarte Zon – Diamant as. George heeft hier de mooie benaming “Hartslag van de Historie” voor bedacht. Een inderdaad zeer voor de hand liggende benaming! Immers deze samenstanden markeren altijd wijzigingen in het tijdsbeeld, aspecteren deze KKA’s persoonlijke radixfactoren, dan komt de persoon in kwestie vaak in een ander tijdsbeeld te staan of voelt de tijdsgeest beter aan. Maar goed ook dat onze Lieve Heer hier voor gezorgd heeft, zodoende kan de “aangesloten” persoon, middels deze aspecten vanuit deze KKA’s een andere wind in de zeilen krijgen, d.w.z. een andere tijdsgeest ervaren en dit zelf omzetten in een nieuw tijdsbeeld. Uiteraard werken deze KKA’s veel sterker als in de radix dit soort fenomenen ook aanwezig zijn. Zoals bij Bush, Priapus conjunct de Noordknoop, of zoals bij o.a. Fortuyn, Zwarte Maan conjunct Beest, zie George, “Progressies”, o.a. Hartslag en verder. Ik zal niet elke KKA vermelden, enkel de interessante.

4 Eclipsen en Nieuwe Manen. Deze laatste twee zijn duidelijk ondergeschikt aan het bovenstaande, maar kunnen soms een ferme invloed hebben. Ikzelf zie de jaarlijkse eclipsen altijd als een gevuld stadion, de voetballers op het veld en het startsignaal van de scheidsrechter. Waar ligt het accent van de wedstrijd? Zo ook in het dagelijkse leven, een eclips is daarin goed te gebruiken om naar de regionale gebeurtenissen te kijken, zoals de rellen in Parijs, of de invoering van de nieuwe zorgwet, beide in november 2005. Ook geven ze vaak de tendens op de effectenbeurs aan, momenteel met de Zuidknoop in II, een snel klimmende AEX. Nieuwe Manen zie ik dan als de scheidsrechter die deze “wedstrijd” stil legt, waarna deze weer wordt hervat. Een nieuwe kans binnen de achtergrond van het stadion, de eclips. Juist een eclips kan een accent op de maatschappij leggen die de regering wellicht tot maatregelen noopt, zoals Parijs. Maar in Nederland wijst de huidige eclips met Pluto vierkant de Midhemel ook duidelijk naar de liquidaties binnen het criminele milieu, de liquidatie van de linkse activist Louis Sévèke, de problemen op Schiphol met de brand en de ellende daarmee gepaard gaand. Kijk je dus naar Balkenende dan moet je ook altijd de recente eclips in de gaten houden, voor de achtergrondinformatie.

Zelf gebruik ik de eclips en de nieuwe maan voornamelijk om te kijken of een radixfactor gedurende een periode, vanuit verschillende aspecten, aangestraald word. Deze radixfactor komt in die tijd zeker bovendrijven.

Progressies Bush 2000:

Maart sec. Mars uitgaand vierkant Zwarte Zon

Juli sec. Mercurius uitgaand sextiel beide Noordknopen

Twee prachtige progressies, immers in 2000 begint hij aan zijn verkiezingscampagne voor de presidentsverkiezingen. Het aspect sec. Mars vierkant Zwarte Zon is zijn carrièrestrijd, Mars Heer X, vierkant, om het volk, Zwarte Zon, versterkt doordat de Zwarte Zon in XII staat, de samenleving als geheel.

Het tweede aspect is daarbij een grote steun, immers Mercurius is Heer XI, de doelgroep, zijn kiezers. Uiteraard hebben deze progressies meer betrekking op zijn nominatie tot President, maar goed, het volk is er toch indirect bij betrokken.

Qua progressies zit er dan iets zéér aparts! De progressieve Mercurius loopt in 2000 omstreeks 19 graden Leeuw, rondom de Midhemel van Bush zijn Gelukspunthoroscoop. In dit geval het Huizenverband Heer XI in X opleverend, het kiezersvolk kiest een verantwoordelijke. Zie hier zijn GP horoscoop.

Gelukspunt Horoscoop van George Bush

 

Kijken we naar de transits dan het volgende:

De transit van Neptunus is zeer interessant en werpt zijn onzichtbare schaduw reeds ver vooruit. Medio 2000 loopt Neptunus 5 graden Waterman, uitgaand sextiel de Zwarte Maan, Heer I. Een enorme steun, uitgaand sextiel om door het volk, Neptunus, wederom als leider, in dit geval president, Zwarte Maan Heer I in V, aangewezen te worden . Maar de onzichtbare schaduw van Neptunus is het gegeven dat hij als “running-mate” Dick Cheney aanwijst, immers Neptunus loopt vanaf februari 2001 Bush zijn 7 e Huis in. Het is juist deze Dick Cheney die hem alle recentelijke ellende oplevert met de “Plamegate”, zie artikel NRC, helemaal onderaan dit artikel.

Deze “ellende” was voor mij de reden om aan een klein artikel te beginnen over Bush zijn huidige misère, het is toch uiteindelijk een aardig epistel geworden, nietwaar?? Het later door Neptunus in VII lopen geeft eigenlijk de onbetrouwbare partner aan, die in dit geval “Plamegate” veroorzaakte.

Ook de transiterende Pluto maakt een mooi aspect. Deze loopt dan op zo’n 10 graden Boogschutter, in de Zwarte Maan zone. Als het ware het unieke en de macht aan elkaar smedend. Dat Pluto daarbij een anderhalvierkant naar het M.C.werpt is mooi meegenomen, het gaat per slot van rekening om (verkiezings) strijd, anderhalfvierkant en Pluto, de macht. Pluto driehoek Pluto, die er op dat moment ook is, is daarna over.

Transit Uranus loopt op zo’n 16 graden Waterman, driehoek de Maan, Heer XII, weer de samenleving. In het derde Huis, het gevraagde mediapraatje makkelijk kunnen geven. Opvallend trouwens dat in november dit aspect nagenoeg exact was.

Transit Saturnus werpt dan ook nog een mooi sextiel vanuit X, 26 graden Stier, naar de radix Saturnus in XII, duidelijk zijn conservatieve signatuur naar de samenleving toe accentuerend.

Tja, al met al “the bright side off life!”.

11 september 2000. KKA. Noordknoop 21.37 Kreeft, zodat het Beest de Midhemel van Bush aspecteert met een conjunct. Voorts maakt de transiterende Noordknoop een sextiel naar de Draak en driehoek naar het Beest. De Zwarte Maan staat 21.36 Steenbok, ook Vierkant de Midhemel en ook de Draak, driehoek en het Beest sextiel aspecterend. Eigenlijk alle “uitersten”, Draak, Beest en Midhemel aanstralend! Zie bijgevoegde tekening.

Merk op dat dit dezelfde stand is die George Bush in zijn horoscoop heeft, alleen staat de KKA Noordknoop en Priapus nu in XII, de samenleving als geheel!! Dit voegt weer iets extra’s toe aan de progressies van 2000.

De volgende drie progressies zijn typerend voor de zo vreemd verlopen verkiezingen. In Florida ging van alles mis met de stembiljetten, zodat Bush met minder stemmen maar uiteindelijk met meer kiesmannen de verkiezingen van Al Gore won.

Okt. sec. Mercurius 45 Neptunus

Dec. sec. Zon 30 Neptunus

Dec. sec. Venus 45 Zwarte Maan

Juist dit soort aspecten zijn als het ware hobbels die nog genomen moeten worden. Dit is, denk ik, een van de redenen dat er niet gelijk een uitslag was. Het twee maal verschijnen van Neptunus geeft ergens wellicht de vaagheid aan, de rare stembiljetten.

Het uiteindelijk gekozen worden ligt in het aspect sec. Venus 45 Zwarte Maan besloten. Venus is Heer IV, het volk of de achterban die dankzij een kortdurende strijd, halfvierkant, George Bush als uniek leider, Heer I in V, kiest.

De eclips van 31 juli 2000 voor Washington D.C., zie hier de tekening:

Eclips horoscoop juli 2000

 

 

Eclips en verkiezingsdag:

eclips horoscoop en verkiezingsdag

laat ook iets uitzonderlijks zien. In dit geval het door mij gebruikte woord “Stadion” typerend. De tekens Ram, een begin, en Weegschaal, ik en jij, zijn onderschept. Er kan wat Weegschaal betreft iets niet in balans gebracht worden, en vanuit Ram bezien kan er moeilijk een nieuw begin ontstaan. Een duidelijke patstelling, zo kenmerkend voor deze verkiezingen. Juist deze Dispositors hiervan laten iets zeer interessants zien, waarover dadelijk. Maar er is meer onwaarschijnlijkheid aan de gang bij nadere inspectie.

Het begint uiteraard in deze eclips weer met de Noordknoop (die in Bush zijn radix progressief rond de verkiezingen ook zo’n prominente rol vervult).

De transiterende Noordknoop van de eclips gaat over Priapus in V op 8 december 2000. Het lijkt wel alsof toen pas een doorbraak, Noordknoop, kon plaatsvinden aangaande leiderschap, Priapus in V en de gehele (de gedwee afwachtende en berustende) samenleving, Priapus Heer XII.

De Ascendant van deze eclips is exact verhoogd op een Venusgraad. Maar Venus is latent!! Dit is iets heel dubbels, enerzijds begint de ontplooiing van deze eclips in het grootste veld, de samenleving, Vissen, die zich met iets wil verbinden en stabiliteit zoekt, Venus verhoogd, maar Venus zelf is latent??!! Daarbij is ook Heer V, de leider en Heer XII, Priapus, latent!

Op 10 december loopt Priapus 20.43 graden Kreeft, het halfvierkant met Jupiter, Heer I, makend, Priapus wordt dan manifest, d.w.z. het 10 e Huis, de regering en het 12 e Huis, de gedwee afwachtende samenleving, bij elkaar brengend. Maar ook bezien het 5 e Huis kan men iets zeggen, immers de senaat, 10 e Huis en de leider, Priapus Heer V vinden elkaar.

Tussen 12 en 13 december loopt de latente Venus, dispositor van de onderschepte Weegschaal over Neptunus, Heer I, tijdelijk Weegschaal enigszins een aardebinding gevend en zelf manifest wordend. Het als het ware mogelijk makend dat de balans naar óf Gore, óf Bush kan doorslaan. De senaat besloot op de 12 e dat Bush gewonnen had, zie tekening.

Maar een van de Heren, Bush of Gore moet ook de handdoek in de ring gooien, zich gewonnen geven, 8 e Huis! Dit gebeurd prachtig vanuit Mars, Heer VIII, die die dag dat Al Gore zijn nederlaag toegeeft, de 13 e december, conjunct de Draak loopt. Immers de Draak is altijd een eindsituatie! Of om het anders te zeggen, de strijd was ten einde.

 

Beslissing door de senaat:

eclips horoscoop en beslissing senaat

 

 

 

Als toetje verschijnt de latente Mercurius ook nog eens. Op 12 december loopt deze 13.43 graden Boogschutter, een inconjunct gemaakt hebbend met de Zwarte Zon in IV, het volk. Mercurius is Heer IV, de bevolking, die eindelijk, inconjunct, gehoord wordt.

 

Maar vraag mij niet of ik dit van te voren had kunnen voorspellen!

 

Qua transits naar de eclips toe rond november, de verkiezingen zelf, zien we ook een duidelijke conservatieve teneur. Saturnus loopt erg langzaam en retrograde een sextiel naar de Ascendant werpend. Elke langzaam lopende planeet stemt tot nadenken, in dit geval in II, de eigen portemonnee en dubbel wegens Saturnus in Stier. Vanuit het 11 e Huis maakt de Zwarte Maan een driehoek naar deze Saturnus, vanuit het 5 e Huis Priapus een sextiel. De kwestie kiezer, XI en leider, V, duidelijk naar de conservatieve richting trekkend, Saturnus. Klik hier voor de tekening.

 

Eclips juli 2000 en tarnsits november

 

Maar goed, normaal krijg je dit soort prachtige astrologische voorbeelden zelden op je bord!

 

De nieuwe manen

De sommige keren wijzen de nieuwe manen sterk naar een of meerdere radixfactoren. In dit geval is het wat onduidelijker. In 2001 verschijnt een veel homogenere reeks.

Nieuwe manen vanaf juni 2000:

2 juni 12.15 Tweelingen, halfsextiel Zwarte Zon, Zon, Heer I.

1 juli 10.14 Kreeft, is een eclips. Conjunct Zwarte Zon en Zon, Heer I, sextiel Mars, Heer X, halfsextiel Pluto, Heer X, en Mercurius, Heer XI, driehoek Gelukspunt, sextiel Vulkanus in X.

31 juli 8.12 Leeuw, is een eclips zie bovenstaand verhaal. Conjunct Ascendant, Mercurius en Pluto, vierkant Gelukspunt, driehoek Zwarte Maan, Heer I, vierkant Vulkanus in X

Nominatie 3 augustus.

29 aug 6.23 Maagd, wint de nominatie. Conjunct Mars, vierkant Zwarte Maan

27 sep 5.00 Weegschaal, conjunct Neptunus, sextiel Zwarte Maan

27 okt 4.12 Schorpioen, nagenoeg exact anderhalfvierkant zijn belangrijke Noordknoop. Vierkant Ascendant.

Verkiezingen op 7 november.

25 nov 4.00 Boogschutter, conjunct Zwarte Maan en sextiel Neptunus

25 dec 4.14 Steenbok, vierkant Neptunus

Inauguratie 20 januari.

De belangrijksten lijken mij die naar de Zwarte Maan, 3x en het anderhalfvierkant naar de Noordknoop gedurende de verkiezingen. Ik heb niet alle aspecten opgesomd.

Als ik het goed heb was de nominatie van Bush op 3 augustus 2000, de Zon Maan conjunctie van de eclips conjunct op zijn Ascendant!

Op 7 november zijn de verkiezingen. Nagenoeg exact anderhalfvierkant zijn belangrijke Noordknoop.

Op 12 december hakte de Senaat de knoop door en benoemde Bush tot de nieuwe President, Nieuwe Maan conjunct zijn Zwarte Maan!

Nu weer terug naar de progressies en wel een van de vreemdste in deze horoscoop:

sec. gec. Zwarte Maan retrograde opposiet secundaire gecorrigeerde Noordknoop d.w.z.

sec. gec. retrograde Priapus conjunct secundaire gec. Noordknoop. Conjunctie ergens in november 2000, 17.09 graden Tweelingen, 11 e Huis. Zie hier de schets.

Secundaire beweging van de Noordknopen en Priapus

 

 

Nu is er aangaande het verschijnsel “nawerking of voorafschaduwing”, het karrenspoor, in dit geval iets vreemds aan de hand. Normaliter is er bij het Maansknopenkruis enkel sprake van “voorafschaduwing”. Maar in dit geval is het de retrograde lopende gecorrigeerde Priapus die eerst de Noordknopen raakt en daarna pas de progressieve Noordknopen. Dit is dus duidelijk wel nawerking! De gecorrigeerde retrograde Priapus werkt ook duidelijk minder onstuimig, wat beheerster door deze retrogradegang. Waar vroeger sprake was van het feestbeest is nu sprake van iemand die de gewenste reactie veel beheerster toont. (Priapus gaat in 1977 retrograde lopen en we zien Bush vanaf dan ook wat “kalmer” worden) Nu wordt ook de progressie van Bush zijn carriere duidelijker, van feestbeest, via bedrijfsleven, gevolgd door gouverneur en uiteindelijk President. Deze loopt synchroon aan de progressies van de genoemde factoren en is exact op het moment van de verkiezingen.

We kunnen het ook bekijken vanuit de Zuidknoop en de Zwarte Maan in progressie. Met het grootste gemak een steeds grotere en belangrijkere centrumpositie innemen. In maart 2002 zien we deze progressie wederom, dan met de niet gecorrigeerde progressieve Noordknoop. Daarover later.

 

Vervolg progressies 2001.

28 jan. sec. Mercurius conjunct Venus. De inauguratie was op de 20 e januari. Lijkt me duidelijk.

28 februari sec. Noordknoop driehoek Maan. De driehoek tussen de gecorrigeerde Noordknoop en de radix Maan is pas op 19 januari 2010.

Dit is weer een enorm langdurend traject. Aangezien het hier om de koppelgenoot van Priapus gaat zouden we kunnen stellen dat deze progressie Bush sterk in het zadel zet voor de komende jaren. De aspecten door de Noordknopen stralen de Maan zijn hele periode als President ruim aan! En net zoals bij de progressies van de Noordknopen naar Jupiter ook hier deze vreemde wending in zijn leven.

Het lijkt mij dat het lot, voor zover daar bij progressieve Maansknopen sprake van kan zijn, hem bestemd tot vertolker van wat er in de samenleving, Maan Heer XII, dan wel het volk of de achterban, Maan conjunct cusp IV, leeft.

Ook hier laat het aspect van de Noordknoop met de Maan de verkiezingen op een andere wijze zien. Maan staat in Weegschaal; er werden verschillende rechtzaken gevoerd o.a. in the Florida Supreme Court en in de U.S. Supreme Court. Dat dit aspect pas vol was 2 maanden na de verkiezingen past ook wel. Toen was iedereen zo’n beetje van de hele commotie bekomen.

We zouden eens even kort kunnen kijken naar de sterkte verhoudingen tussen de koppels Zon – Zwarte Maan en Maan – Priapus.

In de sterktebepaling scoort Maan / Priapus 10 punten in de Huizen, in de tekens 8, totaal 18, wat niet zo hoog is. De dieptebekrachtigingen zijn interessanter:

Maan: XII (4) en VII VIII (11) in III 6-7

Priapus in XI 3

Hieruit blijkt: Priapus is Mundaan Heer XI

Maan, Heer XI, cusp Tweelingen, staat in het 3 e Huis, brug-functie.

Maan, Heer VII staat in het 7 e teken, brug-functie

CPV’s: Heer VII in III, Maan, lucht

Heer XII in III, Maan, beweegelijk

Heer VII in XI, Priapus, lucht

Heer VIII in XI, Priapus, vast

De Maan staat daarbij nagenoeg asgebonden met het 4 e Huis, ingaand conjunct met Jupiter, beiden dus sterk wijzend naar afkomst, maar ook achterban, een belangrijk gegeven voor een politicus! Dat hij partners, VII, uit zijn verleden, of het familie verleden heeft is ook duidelijk. Dick Cheney zat al in de regering van zijn vader, net zoals Collin Powell. Ook is de conjunctie met Jupiter zeer herkenbaar, Bush omringd, 3 e Huis, zich met loyale, Jupiter, partners, Maan Heer VII, waarmee hij samen, in Weegschaal, thuis, conjunct 4 e Huis, de strategie, Maan Heer VIII en het beleid, Jupiter Heer IX, bepaalt, Jupiter Heer V. Dat het een ingaande Maan is, veel nadenken, weinig praktisch, is te merken aan zijn idee dat hij Iraq wel even kon veroveren. Eigenlijk staat Jupiter de Maan in de weg!

Priapus staat ijzersterk, ook door de conjunctie met Uranus, middels progressies, verweven met de Noordknoop, daarbij staat de niet gecorrigeerde Priapus sextiel de Ascendant met de asgebonden Mercurius en Pluto.

Al met al komen de Maan en Priapus toch behoorlijk sterk naar voren, vandaar dat het aspect van de progressieve Noordknoop op beide koppelgenoten zo sterk uitwerkt.

Doen we dit voor de koppelgenoten Zon – Zwarte Maan dan het volgende:

Huizen 15, Tekens, 17 totaal 31, redelijke score.

Zon I, II (5) en VI (10) in XII, 4

Zw.Maan V, 9

Hieruit blijkt enkel: Zwarte Maan Mundaan Heer V met een zwakke verwijzing naar de aarde-groep: II – VI – 10.

Verder dus geen brug – functie’s!!

CPV’s: Heer I in V, Zwarte Maan, vuur

Heer II in V, Zwarte Maan, vast

Heer VI in XII, Zon, beweegelijk

Wel wederom asgebonden bijzonderheden, Zon uitgaand Zwarte Zon, Zwarte Maan met de Zuidknoop en Persephone. En daarbij de bijzonderheid dat de Zon verhoogd staat (Jupitergraad). Eventueel de driehoek met het Gelukspunt erbij betrekkend

Uiteraard is Heer I altijd belangrijker. Toch zijn koppelgenoten Maan – Priapus erg sterk wegens de brugfuncties en meer CPV’s. Weliswaar een president die kan aansturen, Zon- Zwarte Maan, objectief, maar die toch veel vanuit het reageren, Maan-Priapus, subjectief, zijn gang gaat.

Vervolg progressies 2001

Maart sec. Maan conjunct Maan. Voor Bush duidelijk een afronding, voor hem persoonlijk, van een periode uit zijn leven. Bij Bush vallen de progressies als de cijfervolgorde van een brandkast op zijn plaats!

In September van dit jaar vliegt Al Qaida met twee gekaapte vliegtuigen het W.T.C. gebouw binnen. Dit is exact op het moment van de volgende KKA:

11 september KKA. De transiterende Noordknoop 2.18 Kreeft zodat de transiterende Draak conjunct radix Neptunus en sextiel Zwarte Maan staat. Het hele transiterende Maansknopenkruis staat scherp middels de intergratieaspecten naar de G.P. Midhemel!! Transiterende Zwarte Maan 2.15 Vissen vierkant Zwarte Maan radix en anderhalfvierkant naar de conjunctie van de Maan en Jupiter. Klik hier voor de tekening.

Horoscoop Bush en tarnsiterende Zwarte Lichten sep. 2001

Beide transits van de KKA aspecteren, gek genoeg, Heer V, Neptunus en Jupiter en Heer I in V, Zwarte Maan, beide verwijzend naar leiderschap. Daarbij is er in de radix altijd een spanning in de ingeklemde Huizen I en VII, die overloopt in de volgende Huizen. In dit geval Huis II, veiligheid en Huis VIII, oorlog. Juist doordat de transiterende Zwarte Maan de radix Zwarte Maan – Priapus as vierkant raakt komt deze overloop van spanning heftig, vierkant, vrij. Dat daarbij de Maan, als Heer VIII een extra tik krijgt door het anderhalfvierkant vanuit de Zwarte Maan blijkt wel uit Bush zijn reactie.

De intergratieaspecten van het transiterende Maansknopenkruis op de Gelukspunt Midhemel vind ik helemaal wonderlijk. Deze Midhemel ligt dan uitgerekend in het meest actieve kwadrant van het transiterende Maansknopenkruis, Bush zijn reactie was er dan ook naar.

Bush talmt geen moment en begint op 7 oktober 2001 de Taliban, Osama Bin Laden en hun clubgenoten in Afganisthan te bombarderen.

Dit zien we ook mooi terug met progressieve dagelijkse Midhemel. Deze wijkt immers duidelijk af van de gegevens die men terugvindt in computerprogramma’s. Deze geven enkel de jaarlijkse positie weer.

Tussen 2001 en 1946, geboortejaar Bush, liggen 55 jaar. Deze optellen bij de radix Midhemel geeft 24 + 55 = 79 graden = 19 graden Tweelingen. Dit is de positie van de midhemel op Bush zijn verjaardag in 2001

Bush begint de Taliban op 7 oktober 2001 uit te roken. Dit is 93 dagen na zijn verjaardag (6 juli) 19 graden Tweelingen + 93 graden = 22 graden Maagd, conjunct de Draak!!

Zijn progressieve Ascendant, voor Washington D.C., ligt dan op ongeveer 6.56 graden Boogschutter, conjunct de Zwarte Maan. Dat zijn reactie zo extreem was blijkt ook weer uit de betrokkenheid van de Zwarte Lichten.

En er daarbij ook nog de kortwerkende progressie van de Maan, als zijnde Heer VIII halfvierkant naar Mars, exact op 24 oktober, elkaar via aspectverbanden versterkend, die een oorlog, of deze actie, uiteraard triggert.

Osama Bin Laden moet dus nog stommer dan een zak kunstmest geweest zijn dat hij uitgerekend op 11 september Amerika aanviel.

Bush Ground Zero

Bush addresses rescue workers at Ground Zero in New York, September 14, 2001 : "I can hear you. The rest of the world hears you. And the people who knocked these buildings down will hear all of us soon."

Einde deel II

Klik hier voor een printbare versie

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

llll