Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Artikel XXII

Inleiding in de Zwarte Lichten

© Wout Hendrickx

 

Klik hier voor een printbare versie

 

Korte introductie in de astronomische achtergronden van de Zwarte Maan / de Zwarte Lichten

Korte introductie in de betekenissen van de Zwarte Lichten

De as Zwarte Maan Priapus

De as Zwarte Zon Diamant

Het viervoudige Maansknopenkruis en het Gelukspunt

Enkele bijzaken die men over het hoofd kan zien

 

Korte introductie in de astronomische achtergronden van de Zwarte Maan / de Zwarte Lichten

De Zwarte Maan is eigenlijk een onderdeel van de zogenaamde Zwarte Lichten. Dit zijn er negen in totaal. Dus eerst even een stukje theorie voor een goed begrip!

De Zwarte Maan ontstaat uit de beweging van de Maan om de Aarde. Deze beweging is niet cirkelvormig maar ellipsvormig. Daar waar in een cirkel één middelpunt is, zijn er voor een ellips twee “middelpunten” beter gezegd twee “brandpunten” nodig. Het ene punt is de aarde, het andere punt is een leeg punt. Op deze wijze ontstaat er een verschil in snelheid waarmee de Maan om de aarde reist. Het punt waar de maan haar laagste snelheid bereikt, noemt men dan de Zwarte Maan, het punt waar de Maan de hoogste snelheid heeft noemt men Priapus. Dit is op te vatten als een as, de as Zwarte Maan – Priapus.

Zo ook voor de Aarde en de Zon. Het punt waar de Aarde haar hoogste snelheid in deze ellipsvormige baan om de Zon bereikt noemt men de Zwarte Zon, daar waar de Aarde haar laagste snelheid bereikt noemt men de Diamant. Dus ook hier is sprake van een as, de as Zwarte Zon-Diamant.

Nu kruisen deze twee ellipsen elkaar op twee punten, de ene punt noemt men de Noordelijke Maansknoop, de andere punt de Zuidelijke Maansknoop. Wederom een as, de as Noorknoop-Zuidknoop.

In de onderstaande tekening is een en ander verduidelijkt. Afgebeeld is in het “centrum” de aarde met het punt L1, het lege brandpunt waaruit de as Zwarte Zon Diamant ontstaat. Zo ook de aarde met het punt L2, wat de as Zwarte Maan-Priapus laat ontstaan.

De kruisingen tussen deze twee banen zie je dan verschijnen als de Noord en Zuidknoop.

Nu is het niet mogelijk om in deze tekening de twee volgende Zwarte Lichten in beeld te brengen.

Deze hebben te maken met het gegeven dat bezien vanuit de as Noordelijke Maansknoop – Zuidelijke Maansknoop de Maan op een gegeven moment haar maximale hoogte bereikt, dit punt noemt men de Draak. En zo ook haar maximale diepte, deze noemt men het Beest.

Het laatste Zwarte Licht is het Gelukspunt. Dit is ook een mathematisch punt waarbij de afstand tussen de Zon en Maan berekend word en daarbij de Ascendant opgeteld wordt.

Korte introductie in de betekenissen van de Zwarte Lichten

De as Zwarte Maan Priapus

Kernkwaliteit versus gewenst gedrag zijn twee uitstekende trefwoorden voor deze principes. Maar wat betekenen deze woorden dan precies in relatie tot het leven?

Laten we eerst eens goed kijken naar de Zwarte Maan:

De kern-kwaliteit laat zich omschrijven als een kwaliteit, een inhoud die diep in iemand, de kern, aanwezig is, die als een leidraad dient voor een persoon op het moment dat hij of zij geboren wordt en aan het leven gaat deelnemen. Zeer duidelijk een innerlijke gids te noemen. Peter Delahay noemt het “alle inhouden tezamen uit vorige levens waarmee je dit leven betreedt”. Het is ook te beschrijven als het gebied in jezelf waar je uiterst zelfstandig bent, geheel autonoom. Niemand hoeft jou hier dan ook iets voor te doen. Een ander heeft in dit gebied dan ook geen toegang, sterker nog, als een ander hier om welke reden dan ook aan wil gaan “sleutelen” gaat de deur dicht. Eigenlijk mag je het een trans-persoonlijk gebied noemen in die zin dat het elke invloed van buitenaf weigert, zelfs op een wijze die jezelf vaak niet in de gaten hebt.

Je mag het ook een loep noemen die op een bepaald levensgebied gericht is. Dit levensgebied zie je uitermate scherp, je registreert elke imperfectie, elke weeffout, op een wijze die geniaal te noemen is. Dit is enerzijds in je eigen optreden, aangaande dit levensgebied. Maar ook in de buitenwereld. In iemand anders zijn optreden of gewoon in gegeven situaties aangaande dit betreffende gebied is je inzicht geniaal en zie je gelijk waar het aan schort. Hier begint uiteraard al iets vervelends naar boven toe te komen. De hele maatschappij lijkt te zijn gericht op “het perfecte” maar dit is slecht schijn. De hele maatschappij is enkel gericht op “het gewenste” hoezeer dit ook een slag in het gezicht van de profeten van de huidige tijd is, met name de beleidsmakers en de politici! Ik hoef voor de lezer niet te verduidelijken dat het vroeger o.a. de mannen met de zwarte of paarse gewaden waren en tegenwoordig steeds meer mannen met witte gewaden met baarden zijn, die behoefte hebben aan het baden in “gewenste reacties”.Kortom het gewenste gedrag door de omgeving zijn meestal niet jouw gevatte opmerkingen, waarmee jij je hoofd boven het maaiveld uitsteekt.

Maar eerst een andere insteek om de Zwarte Maan te begrijpen.

Tijdsgeest versus Tijdsbeeld. De Zwarte Maan is om te beginnen TIJDLOOS, het is namelijk wat het is, enkel een innerlijke gids die niets te maken heeft met tijdsbeeld of tijdsgeest. Het registreert slechts of iets perfect is.

Scherper gezegd, tijdsbeeld is actuele tijd, tijdsgeest is potentiële tijd, en de Zwarte Maan is non-tijd.

De Zwarte Maan is dan op te vatten “als de wil om er te zijn” kortom als “wil”.

Dus net zoals er drie ruimtelijke dimensies zijn zijn er dan ook drie tijds dimensies. Dit ondanks dat het niet gemakkelijk zal zijn om “de Wil” te zien als een tijdsdimensie.

In onze spreek en schrijftaal gaan we uit van actueel en potentieel, ondanks dat we potentieel niet zien als een tijds-dimensie. Toch is potentiële tijd wel degelijk een tijd te noemen, je kan immers links of rechts afslaan. Maar wat laat jou beslissen om links dan wel rechts af te slaan??

De Zwarte Maan is die factor die eigenlijk registreert hoe af te slaan, maar hier zit nu net een enorm probleem.

Stel je voor dat je eigenlijk alle beslissingen vanuit de Zwarte Maan zou kunnen nemen? Dan zouden we in een perfecte wereld leven, immers iedereen doet dit jij incluis. In het leven zou dan ook niets veranderen, sterker nog, fouten zouden er niet zijn, kortom een Schepping waarin iedereen gelijk is aan de Schepper. Nog scherper, we zouden helemaal niets meer doen want alles was al perfect door onze voorgangers geregeld!

Dit zou een wereld zijn zonder involutie en evolutie. Een wereld waarin elke dynamiek ontbreekt. Een wereld waarin bomen geen bladeren meer laten vallen, involutie, die dienen als voedsel voor bijvoorbeeld wormen, evolutie. Zo’n wereld bestaat niet, enkel in de geest van een zieke die een Status Quo na streeft leeft dit idee. Iedereen weet dat hij of zij in een wereld leeft waarin dit niet bestaat, dus iedereen beseft ergens dat er een reactie nodig is vanuit een ander mechanisme.

Als we nu beide bespiegelingen, het Maaiveld en de Status Quo nader beschouwen dan zien we dat er een mechanisme werkzaam is dat overduidelijk een respons, beter gezegd een reactie geeft op jouw “visie aangaande perfectie”!

Dit is op de eerste plaats de reactie die komt vanuit de ouders, en vroeger bijvoorbeeld vanuit de “oudere” in de breedste zin van het woord.

Jij mag als klein kind deze visie nog ventileren en je ouders vinden je razend slim. Je bent hun kleine wijsneus die iedereen versteld laat staan.

Maar al snel kom je erachter dat men deze inzichten naarmate dat je opgroeit niet meer waardeert. Sterker nog, je ouders en je omgeving gaan geïrriteerd reageren op jouw wijsneuzengedrag. De respons op jou “visie aangaande perfectie” is een weigering! Na meermalen tegensputteren druip je uiteindelijk stilletjes af, je snapt dat je een ander gedrag moet gaan vertonen om er bij te kunnen horen. En diep in jezelf zie je al hoe je dat moet doen, je hoeft maar om je heen te kijken. Iedereen liegt tegen zichzelf en bedriegt zichzelf en zo ook de ander. Iedereen geeft een reactie die de ander wenst te horen of te zien. Echte pijn om hoe het “echt is” wordt weggemasseerd. En liegen over imperfectie blijkt een soort wonderolie te zijn wat alles smeert. Overal om je heen zie je het. De buurman die zijn oude auto elke week wast en je uitlegt dat dat oude wrak de wereld nog rond kan rijden. De overbuurvrouw die haar rimpels onder een laag plamuur smeert en er voor gek bij loopt. De uitleg die je vader je gaf over de ruzie tussen je oom en tante, terwijl jij wist dat ze niet bij elkaar passen. De uitleg van je moeder over de mooie buurt waar je in woont, terwijl jij maar al te goed weet dat het een veredelde sloppenwijk is, zoals je wel eens op televisie ziet.

Droevig over dit alles druip je af en je begraaft je grootste schat diep in jezelf. Soms kijk je er nog naar, in stilte. En enkele keer laat je het nog aan je lieve oma zien, zij knikt, zij weet wat je bedoeld. En dan uiteindelijk vergeet je het zelfs want je hebt al leren liegen en bedriegen om er bij te mogen horen, welkom in de wereld van de volwassenen met de wonderolie!

Je mag nu stellen dat je wat je echt bent, essentie, in de kast hebt gezet. Dat je nu leeft in verschillende rollen, rollen die gevormd zijn door jouw “wonderolie respons” op situaties. Rollen die je speelt en die niet meer die vervelende reacties van afwijzen oproepen. Gewenst gedrag! En dit blijf je maar herhalen, wat een sleutelwoord voor Priapus is. Dit gewenste gedrag noemt men Priapus.

Je daalt dus van een perfectie, de wil om te zijn, door de tijdsgeest het tijdsgewricht in. Het geldende tijdsbeeld met de bijbehorende soort wonderolie, etiquette genaamd. Het tijdsbeeld met de geldende moraal die totaal niet overeenkomt met je geweten, Zwarte Maan. Je geeft de gewenste reactie aan de omgeving, bang om nog langer afgewezen te worden.

Tja en het is een zware klus om je eigen schat weer op te graven. Daarvoor moet je eerst naar de Zwarte Zon.

De As Zwarte Zon Diamant

Ergens is de as Zwarte Maan Priapus ook op te vatten als een soort gevangenis. Het ene mag niet meer en het andere is vluchtgedrag. Lees hierover ook artikel 12 en 13

Nu heeft de Kosmos in zijn “Goddelijke Voorzienigheid” in deze genoemde gevangenis een gat in de heg geknipt waardoor je kunt ontsnappen. Dit is het Huis waar de Zwarte Zon staat.

Hier betreed je een gebied waar geen enkele conditionering aanwezig is. Je mag hier doen en laten wat je wilt en ontdekken wat jij leuk vind. Het nadeel van dit gebied, doordat er geen conditionering of regels zijn, is dat je alles zelf moet uitzoeken. Voor de ene persoon een bevrijding voor de ander soms hard werken. Maar een ding staat bovenaan, hier begint je leven en jouw ontdekkingsreis. Vaak is er ook de opmerking dat men in dit vrije veld een mentor tegenkwam die je accepteert zoals jij bent en je een beetje de weg wijst. De relatie met zo’n persoon kan erg bijzonder dan wel uniek zijn. Zelf kan ik er makkelijk drie noemen die ik zeer dankbaar ben voor wat ze me lieten zien!

Langzaam aan ben je bezig alles wat je hier tegenkomt om te zetten en er vormt zich een kostbare nectar, een bijzonder distillaat op het tegenoverliggende punt, de Diamant. Deze bijzondere nectar stelt je instaat om in dit Huis waar de Diamant staat, een herordening aan te brengen. Vaak is het zelfs zo dat dit Huis zich in het begin van je leven kenmerkt door iets aparts of iets leegs etc. Net alsof daar nog iets moet gebeuren! Maar het is geen wet van Meden en Perzen dat je dit ooit doet.

George vertelde mij ooit eens:” Ik zag de horoscoop van Henk van der Meyden, hij heeft de Diamant in I, maar ik vind die vent nu niet echt slim. Voor mij de reden om te stellen dat de Diamant zich kan ontwikkelen, maar het hoeft niet”.

Is de Diamant echt actief dan is de Zwarte Maan eigenlijk ook opgegraven. Men weigert jou niet langer in deze!

Nu zijn er veel discussies over een tijdstip waarop dit plaatsvindt. Ik heb deze al genoemd in het artikel over George Bush. Ikzelf ben steeds meer van mening dat dit niet zozeer met Pluto vierkant Pluto of de tweede nieuwe Maan te maken heeft. Ik denk dan ook dat dit eigenlijk het meeste te maken heeft met het tijdsbeeld zelf, hetgeen ook geografisch bepaald is. Leef je in een tijdsbeeld waarin emancipatorische processen volop aan de gang zijn, zoals nu, anno 2006, in Nederland, dan kun je stellen dat dit Diamant Zwarte Maan proces ergens rond de 35 afgerond kan zijn. Zo ik heb recentelijk eens een serie consulten gegeven binnen een bedrijf met voornamelijk jonge mensen in dienst. Daar waren er een groot aantal bij die jonger dan 35 waren en al deze processen bijzonder accuraat konden beamen en verwoorden! Van de andere kant denk ik dat mensen in landen zoals Iran, landen waar de meeste mensen bezig zijn te overleven, dit proces voor de meerderheid pas veel later begint.

Het viervoudige Maansknopenkruis en het Gelukspunt

Vanaf dat jij geboren bent en in deelneemt aan het leven, doe je ervaringen op die in het Maansknopenkruis terecht komen. Beter gezegd de energie die de Zon, Maan en Planeten opwekken via de positie in de Tekens en Huizen en de onderlinge aspecten komt in het Maansknopenkruis terecht. Dit kruis is een energie-circulator te noemen.

 

De basis energie bevindt zich in het Beest. Kort na je geboorte is een gedeelte van deze energie omgezet in een eerste vorm, de handigheden van de Zuidelijke Maansknoop. Gedurende je leven lokt de uitdaging om deze handigheden om te zetten in iets geheel nieuws. Voor jezelf is dit een doorbraak te noemen. Je hoeft niet, je mag. Je kunt ook het woord zingeving gebruiken! Dit kan van alles zijn. Het beklimmen van een bergtop, het halen van de universiteit, of iets anders waar je ook je nek voor uitsteekt zoals bij de gemeente eisen dat er iets voor de hangjongeren gedaan wordt. De Draak is het uiterste te noemen. Ga je door met het halen van extra opleidingen zodat je de eeuwige student wordt? De eeuwige student maakt namelijk een draak van zichzelf! Zo is het met alles in het leven, ooit is de top bereikt en moet men het bereikte resultaat loslaten! Dan kan de geïnvesteerde energie naar het Beest vloeien waar het gerecycled wordt en weer kan gaan deelnemen aan de volgende ronde. Voor de horoscoop gelden dan de volgende begrippen:

Daar waar de Zuidelijke Maansknoop staat is er een bepaald gemak. Bijvoorbeeld in Huis IX of in Boogschutter, een bepaald gemak om een hogere opleiding te doen.

Daar waar de Noordelijke Maansknoop staat is het gebied van de doorbraak. Bijvoorbeeld in Huis VIII of in Schorpioen, een doorbraak op wetenschappelijk gebied.

Waar het Beest staat is de minste vorm, maar de meeste energie. Bijvoorbeeld in Huis II of in Stier: er is altijd geld maar echt rijk worden is een tweede.

Waar de Draak staat is de meeste vorm, op het belachelijke af. Bijvoorbeeld met de Draak in Huis I of in Ram kan het zijn dat je veel te veel tijd aan je uiterlijk spendeert.

Het Gelukspunt:

Wij zijn dan wel de hele tijd in de wereld bezig maar de wereld heeft ook iets met ons voor! Dit geeft de plaats van het gelukspunt in de horoscoop aan. Meestal wordt dit pas later in je leven duidelijk. Een voorbeeld is het Gelukspunt in het vierde Huis. De wereld verwacht dan ergens van jouw dat je iets doet met je woning, hoe abstract dit ook mag klinken.

Mocht je geïnteresseerd zijn in Bloesemremedies die o.a. specifiek voor de Zwarte Lichten ontworpen zijn kijk dan hier: www.starsign-essences.nl

Enkele bijzaken die men over het hoofd kan zien

De Zwarte Maan heeft gewoon lak aan tijdsbeeld en tijdsgeest, het is “de wil om er te zijn”. De hele tijdsgeest wordt dan ook enkel gevoed vanuit de Zwarte Maan! De hele mensheid, bezien vanuit de Zwarte Maan, registreert waar het niet goed loopt. Dit zien werpt haar vruchten af in de tijdsgeest. De tijdsgeest op haar beurt waart boven het heersende tijdsbeeld, haar kans afwachtend om deze te bevruchten! Nu is dit wat kort door de bocht en ik raad de geïnteresseerde lezer dan ook aan om het hoofdstuk Historie uit “Progressies” van George Bode te lezen!

Maar goed, de Zwarte Maan verwart men wel eens met talent en talent weer met de Zuidelijke Maansknoop.

De Zwarte Maan is iets totaal anders als een Zuidelijke Maansknoop. Dat je bijvoorbeeld makkelijk contacten kan leggen zou de Zuidelijke Maansknoop kunnen zijn in het 7e Huis, Hoe je dit contact bijvoorbeeld met collega’s ervaart, collega’s die je goed kent mag je zien als het 7e Huis, en er verder mee omgaat, is de Zwarte Maan. Stel je hebt de Zwarte Maan in VI. Maken jouw collega’s dan optimaal gebruik van jouw geniale analytische vermogen of zeiken ze je af en vinden ze je een muggenzifter? De Zuidknoop is een soort gemak, de Zwarte Maan is geniaal inzicht, twee duidelijk verschillende zaken met één overeenkomst, je hebt ze.

Dit alles afgezet tegenover talent, het tweede Huis, levert ook al een probleem op in de interpretatie van deze Zwarte Lichten. Toch kunnen we daarover duidelijk zijn, het tweede Huis is altijd een talent dat via oefening een openbaring kan krijgen en dit hangt altijd van de omstandigheden af. Een meisje of jongen met een uitzonderlijk talent voor muziek bijvoorbeeld heeft wel een scholing nodig op dit gebied. Is dit voorhanden? En is er dan ook de leraar en promotor aanwezig voor ons jonge talent?? Al deze vragen spelen niet bij de Zuidknoop of de Zwarte Maan.

Maar om dit goed te begrijpen dient de lezer zich te realiseren dat alle Zwarte Lichten te maken hebben met de bewegingen van de Maan, de Zon en de Aarde om elkaar heen. Het talent wat we vinden in het tweede Huis is daar in tegen de resultante van de positionering van de aarde tov de kosmos waarover een mathematische afspraak is gemaakt aangaande het gebruikte Huizensysteem. Het tweede Huis daarbij, maar elk Huis, is gelieerd aan een planeet, een Huisheer, met alle aspecten daarop etc, zoals ook de afspraak is. Daarbij is het van groot belang, wil men de Zwarte Lichten efficiënt en consequent gebruiken in horoscoopduidingen, het onontbeerlijk is die Huisheren en Dispositoren te gebruiken zoals deze door Jean Carteret en George Bode geintroduceerd zijn!!

Maar hoe je ook kijkt naar talent als een tweede Huis aangelegenheid, het blijft een essentieel verschil met de Zwarte Lichten. Enerzijds een soort metafysisch niveau, de Zwarte Lichten, anderzijds een meer aards niveau, de Huizen. Hier komen mijns inziens dan ook deze verwarringen uit voort.

In George Bode zijn boek “Zwarte Maan Zwarte Zon Drakenkop” staat alles op een meer filosofische wijze geschreven.

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

llll