Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Artikel XXVIII

Zwarte Maan congres, Amstelkerk november 2003 Deel III

© Duco van Weerlee, nov. 2003

Klik hier voor een printbare versie

Na een eerste verkenning van de Zwarte Lichten die zich vooral richtte op de betekenis van de Zwarte Maan in de persoonlijke horoscoop, wil ik in de komende minuten aandacht besteden aan het kwartet van de Zwarte Lichten als symbool van een universeel proces, dat even simpel is als meeslepend, even herkenbaar als mysterieus.

Meestal worden de Zwarte Lichten afgebeeld als de polen van twee evenwijdige assen, die een beweging omlaag (Zwarte Maan – Priapus) aangeven en een beweging omhoog (Zwarte Zon – Diamant). De Zwarte Maan-as is er een van uitstorting, van dilatatie, van entropie. De Zwarte Zon-as daarentegen specialiseert, convergeert en destilleert. De assen verhouden zich tot elkaar als uitademing en inademing, als eb en vloed, als de boom der kennis en de boom des levens.

Zelf stel ik me liever een cirkelvormige beweging voor, waarbij de beide assen zich buigen in twee halve cirkels. Ze vormen dan een essentiële en een existentiële helft, waarbij oorsprong en uitkomst, d.w.z. Zwarte Maan en Diamant, elkaar raken en een eenheid symboliseren: de oorspronkelijke en de herstelde eenheid. Onderin de cirkel raken Priapus en Zwarte Zon elkaar, beide symbool van veelheid, namelijk een geschapen en een aangetroffen veelheid.

Het blazoen aan de top van de cirkel kan dan luiden EEN IS ALLES, terwijl dat op de bodem luidt: ALLES IS EEN. Deze cirkel is een oersymbool: ourobouros, dat is de slang die in zijn eigen staart bijt.

Dit alles klinkt heel apart en esoterisch, maar het gaat om een beweging, een proces, waarvan ons hele bestaan is doortrokken. De bloedsomloop, de ademhaling, het spijsverteringsproces. De opvolging der seizoenen, de maancyclus, de afwisseling van dag en nacht, het betreffen alle cirkelvormige prinsessen. Afbraak en opbouw, entropie en evolutie, desintegratie en eenwording. Op verheven niveau en in het triviale vlak, overal is het kwartet van de Zwarte Lichten in operatie. Conceptie, baring, geboorte, dood. Tot in het kaartspel toe: schudden en delen, bieden en spelen.

De linkerkant is de nachtkant, de essentiële of lunaire helft, in het duister gehuld. Wat weet een mensenkind van zijn conceptie en zijn baring? Wat weten wij van ons ontstaan: de bevruchte eicel die zich deelt en deelt, het leven is een mysterie dat zich uitstort in de wereld van vormen, zich manifesterend in botten en weefsel, bloed en zintuigen? Wij krijgen pas weet van de fenomenale werkelijkheid en van onszelf in de solaire of existentiële helft, waar wij het in het helle daglicht op een brullen zetten. We willen terug de baarmoeder in, maar ook dat paradijs zijn we uitgedreven. We moeten voort, het levenspad op, kruipend, lopend en strompelend.

Vaak verdwalen we, het spoor bijster rakend in wanhoop en ongein. Maar ook kan het zijn dat de jonge held na allerlei draken te hebben verslagen en prinsessen te hebben weerstaan de Graal vindt waar het allemaal om ging. Of dat de onnozele baby zich met vallen en opstaan gaandeweg het bewustzijn verwerft van een gerealiseerde wijze.

Op het traject van Zwarte Zon naar Diamant, van onbevangenheid naar inzicht, volgen we een pad vol heuvels en dalen, rozen en doornen. Maar elke ervaring brengt ons een stukje verder qua bewustzijn. Het einddoel zal zelden met vlag en wimpel worden gehaald en zeker niet ongeschonden, maar wie weet komen we een eind en krijgen we in een volgend leven nog een kans.

Het individu staat bloot aan diverse, soms tegenstrijdige, krachten. In den beginne is hij begiftigd met assertiviteit en levenslust. De handen van de jonge held jeuken om aan de slag te gaan met al die draken en jonkvrouwen. ‘Be your own hero’ is zijn leuze. Maar soms raakt hij door tegenslagen overmand, of door afleidingen bekoord. Bij tijden zakt hem de moed in de schoenen. Dan valt hij terug op Zwarte Zon, de bodem van de put, die tevens een vangnet is.

Wat het individu voortstuwt, is zijn vitaliteit (het lustprincipe) en het uitzicht op een verlokkend doel (het realiteitsprincipe). Het laatste heeft een bekoring die zich als een kracht van buitenaf laat voelen en dan als toeval, genade, of ‘serendipity’ kan worden benoemd. Anderzijds zijn er ook regressieve tendensen, zoals heimwee en doodsverlangen, luiheid en lamlendigheid, die de pret drukken. In het ergste geval zal men zo depressief worden dat men het proces weigert en de handdoek in de ring gooit. Terwijl de wiegendood eventueel nog als een homerun kan worden gezien, is een levensweigering zonder meer een gemiste kans, een doodzonde.

Een van de geniepigste verleidingen is de opwekking in het hier en nu te leven, de dag te plukken en de beest uit te hangen. De duivel hult zich hier in de gedaante van een filosoof die hedonisme predikt en aldus een levenbeschouwelijk excuus aanreikt om discipline, inspanning en verantwoordelijkheid op te geven. Deze camouflage van wanhoop en nihilisme heeft een vroom air: laat Gods water maar over Gods akker lopen, maar in wezen is het een chique vrijbrief om je in gerieflijke kortzichtigheid klem te consumeren.

De meest verbreide verleiding is vermoedelijk je over te geven aan de materialistische illusie. Die is gestoeld op een verlangen naar veiligheid en bestendigheid in een wereld waarvan ongewisheid en onbestendigheid wezenstrekken zijn. En toch geeft de massa zich over aan een zinloos streven naar geld en bezit, carrière en gezin.

Sommigen menen dat we hier op aarde zijn om het leuk te hebben, maar dat pakt vaak anders uit. Het andere uiterste - dat het allemaal tobben en lijden is – zou ik ook niet willen beweren. Het gaat erom je alert op te stellen, je bloot stellend aan wat het geval is. De mogelijkheden te benutten die op je pad komen en de moeilijkheden te overwinnen. Dat levert ervaring op, bewustzijn, inzicht – wat op zich tamelijk bevredigend is. En aan het eind van de rit, leveren we ons voertuig in, we bedanken de chauffeur en we gaan naar huis. Totdat zich de mogelijkheid en de wenselijkheid aandienen van een volgende trip, een volgende incarnatie.

Het traject Zwarte Zon – Diamant kunnen we ons voorstellen als een gang langs de 7 chakra’s. Dat spoort aardig met het beeld van een studiereis. We beginnen de trip in maan-achtige onschuld – het eerste chakra – en we eindigen met een evaluatie op het zevende chakra, dat saturnale kwaliteiten heeft. Van kont tot kruin.

Op het niveau van de Zwarte Zon is alles nog mogelijk. Het materiaal is aanwezig, maar nog ongevormd. Het is een soepje. Wel is er nog een herinnering aan de oorsprong, een heimwee dat zich uit in een band met de moeder. Vandaar dat kinderen zo hevig moeten wenen op hun eerste schooldag. Uit het veilige nest gestoten, ervaren ze de pijn van de afgescheidenheid opnieuw en in alle hevigheid.

Opstijgend vanuit het donkerrode eerste chakra (de baarmoeder, de bloedverwantschap, de levende traditie) wordt in het tweede chakra de ander en het andere ontdekt. Dat is de discriminatie, de dualiteit, de mentale activiteit die we met Mercurius associëren. Taal, rekenen, communiceren, elementaire vaardigheden. De kleur is oranje.

Het derde chakra is geel. Hier ontwaakt het ego, de individuele kracht en creativiteit. Hier is de illusie van zelfbestemming het grootst en daarmee de afgescheidenheid maximaal. Het ego is niets meer en niets minder dan een werkhypothese, een handige hulpconstructie, maar het verbeeldt zich veel meer. Het mensenkind wordt zijn eigen held, zijn eigen zon en beseft niet dat hij weliswaar een schepper is, maar een schepper in licentie. En dat je niet alles alleen hoeft te doen, blijkt bij het volgende chakra.

Het vierde chakra is groen en valt onder Venus, de planeet van de liefde, die alles is. Dit hart-chakra staat voor samen delen. Het is door zijn centrale positie een soort verkeersplein. Liefde is kosmische energie, vertaald in menselijke termen, dus het gaat niet alleen om lief zijn en aaien, maar ook om aandacht en respect.

In het vijfde chakra wordt een harde noot gekraakt: de persoonlijke wil die zich moet leren voegen in De Wil. De opgave van dit keel-chakra is leren omgaan met agressie, assertiviteit en wellust. Het is blauw van kleur en het domein van Mars. Het gaat hier overigens minder om inbinden dan om afstemmen. Zoals een zeiler zijn navigatie afstemt op de wind en de stroom in plaats van coute que coute zijn eigen koers te varen.

Het zesde chakra is dat van het derde oog, het is violet van kleur. Hier kijkt men voorbij de horizon van het eigenbelang en herkent men zichzelf in de medemens. Dit is het domein van Jupiter, de ontgrenzer, roekeloos en goedertieren. Hij staat voor al wat groter is dan de menselijke maat. Je staat op de top van de berg en zwelgt in het uitzicht.

Tevens weet je dat de volgende opgave is: afdalen de diepte in. Realisatie in de stof, werken aan je eindscriptie. Dat wil zeggen afkoersen op het zevende chakra, dat kleurloos is en transparant als een diamant. Hier heerst Saturnus, de structuralist die grenzen stelt, de tijd meet en in liefdevolle gestrengheid de rekening opmaakt. Fair en koel.

Het is aardig om de zeven chakra’s te herkennen als stadia op het levenspad dat wij hier benoemen als het traject Zwarte Zon – Diamant. In feite gaat het om zo’n universeel proces dat het in alle mogelijke talen, termen en symbolen is uitgedrukt. Freud onderscheidde een lustprincipe (vitaliteit) en een realiteitsprincipe (thuiskomen in de werkelijkheid). Schopenhauer sprak van de universele Wil, diverse yogaleraren wekken op de weg naar zelfrealisatie te volgen. Jung muntte de termen anima en animus, die veel gemeen hebben met Zwarte Maan en Zwarte Zon. De mythologie van alle tijden is vol brave boerenzonen die op weg naar hun prinsesje enge wezens moeten verslaan. Daarna leefden ze als koning en koningin nog lang en gelukkig.

 

© Duco van Weerlee, nov. 2003 / april 2006

/

 

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

llll