Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

George Bode, Nederland's inspirator van de Zwarte Lichten

Biografisch:

Nederland's inspirator van de Zwarte Lichten, George Bode

Hij is 71, dus dat wordt een lang verhaal. Bij deze vast een eerste stukje!

Achteraf heb ik meer de indruk dat de astrologie mij steeds zocht, in plaats van omgekeerd. Want hoewel ik over het algemeen weinig mazzel heb gehad, zodra mijn activiteiten de astrologie behelsden, verkeerde dit in zijn tegendeel.

Het begon zo. De eerste van de twee banen die ik ooit had, was bij Publieke Werken Amsterdam, afd. grondmechanica. Door ruimtegebrek moesten twee collega’s en ik met onze tekentafels naar de afdeling Bruggen verhuizen. De chef daarvan, de heer Boon, een belezen theosoof, zat zo’n jaar voor zijn pensionering en had het allemaal wel gezien. Op zijn dagelijkse ronde langs de tafels placht hij steevast levensbeschouwelijke onderwerpen aan te snijden. De meeste van mijn collega’s hadden daar geen oren naar, ik wel. Al snel leende de heer Boon mij wekelijks boeken uit zijn bibliotheek, waaronder ook astrologische werken. Al even snel viel mijn voorliefde voor dat onderwerp hem op. “Daar moet jij maar mee doorgaan”, zei hij, “je hebt er aanleg voor”. Het begeleidende aspect in mijn horoscoop: Zon(sec)-0°-Mars(r) in VIII.

Enkele jaren later, terug van een lang verblijf op verschillende plekken in Frankrijk, kon ik door de bestedingsbeperking geen werk vinden in mijn vak. Ik kreeg een losse baan bij literaire boekhandel Allerd de Lange, tevens uitgever van reisgidsen; ik tekende stadsplattegronden met daarin miniaturen van bezienswaardige gebouwen. Nu schreef ik al jaren gedichten en zo werd ik via/via redacteur van het literaire tijdschrift ‘Spiraal’. Een van de andere redactieleden, John Drager, bleek zich net als ik al enige jaren in de astrologie te hebben verdiept. En toen het tijdschrift op de fles ging, richtten wij het Centrum voor Kosmobiologie op.

Weer zo’n jaar later, in 1962, ontmoette ik, opnieuw via een aaneenschakeling van toevalligheden, in Parijs Jean Carteret, die al dertig jaar met astrologie en de zwarte lichten (zwarte maan, zwarte zon etc.) bezig was. Dat mondde uit in een soort samenwerking en al in het begin van dat contact zei hij over mij iets soortgelijks als de heer Boon. Aspect: Zon(sec)-0°-Saturnus(r) in VIII.

Ongeveer ter zelfder tijd was ik op al mijn beroepsmogelijkheden totaal uitgekeken, alleen de astrologie boeide mij. En ook wat Nederland betreft had ik het wel gezien. Ik ging naar Parijs en had het geluk dat mijn al jarenlange boezemvriend, persfotograaf John de Rooy, net in Parijs gestationneerd werd. Ondanks chronisch geldgebrek was ik daardoor van onderdak verzekerd, nota bene op de Champs Elysées. Deze langs wegen van toeval tot stand komende contacten bleven een opvallend verschijnsel in mijn leven. Steeds de juiste mensen, onder meer in 1969 Peter Delahay en de Engelse dichter John Hayward, vanuit wiens grote huis op Parklane in Londen ik in Engeland astrologische activiteiten kon ontplooien. Aspect: Zon (sec)-0°-noorderknoop, Venus(r) in VIII. Wordt vervolgt.

© George Bode (Biografische fragmenten)

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.