Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

CITAATRECHT, COPYRIGHT EN DISCLAIMER

Publicatie's zijn auteursrechtelijk beschermd, auteurswet 1912 en latere wijzigingen.

We vinden het prima als u voor eigen gebruik deze publicatie's en website download en uitprint.

We vinden het echter niet goed als u deze website en publicatie's download om ze onder een groter publiek te verspreiden OP WELKE WIJZE DAN OOK. U dient hiervoor dus toestemming aan ons te vragen. Per slot van rekening vragen wij dit ook aan diverse auteurs en andere belanghebbenden.

Wel is het uiteraard toegestaan om delen te citeren, ik citeer uit WIKIPEDIA het volgende:

 

Toelichting citaatrecht in Nederland, afkomstig van WIKIPEDIA:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Citaatrecht

Als een deel van een tekst, een afbeelding of ander werk onder het citaatrecht valt, dan is voor publicatie ervan geen toestemming van de auteursrechthebbende nodig. In Nederland is het volgens het citaatrecht toegestaan om een deel van andermans werk over te nemen in een aankondiging, beoordeling, bespreking, kritiek of wetenschappelijke verhandeling. De belangrijkste vraag is: wordt de geciteerde tekst of de afbeelding daadwerkelijk gebruikt als citaat? In het algemeen wordt in de jurisprudentie gebruik als 'verduidelijking' toegestaan. Zo mag een typerende foto getoond worden bij een aankondiging van een fototentoonstelling (aankondiging), kan iemand een stukje van een nieuwe CD laten horen in een radio-programma waarin die CD besproken wordt (beoordeling), kan een politicus die het programma van zijn opponent bekritiseert stukken uit diens partijprogramma citeren (polemiek), en kan een literatuurwetenschapper stukken van gedichten opnemen in een studie over de invloed van een beroemde dichter op zijn tijdgenoten (wetenschappelijke verhandeling). In al deze gevallen verduidelijkt het gebruikte 'citaat' waarover wordt gesproken in de hoofdtekst van de publicatie.

Grote stukken tekst mogen niet overgenomen worden als 'citaat'. De citaten moeten echt dienen om een mening of nieuwsbericht te verduidelijken. Ook afbeeldingen of stukken tekst die weinig tot niets verduidelijken, maar waarvan mag worden aangenomen dat ze slechts bedoeld zijn om de publikatie 'interessanter' of visueel aantrekkelijker te maken, vallen niet onder het citaatrecht.

Als een citaat gebruikt wordt, moet altijd de bron en de maker van het werk vermeld worden. Er mag niet meer dan strikt nodig is voor het doel worden geciteerd. Het citaat moet zo getrouw mogelijk (bij voorkeur zelfs letterlijk) zijn.

In artikel 15a van de Auteurswet staat nog dat artikel 25 van dezelfde wet in acht moet worden genomen. Dit artikel 25 geeft een auteursrechthebbende de mogelijkheid zich te verzetten tegen gebruik van zijn werk. Dit recht van de auteursrechthebbende blijft dus ook bij het citaatrecht bestaan.

 

 

Klik hier voor WIKIPEDIA GNU Documenten

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

 

 

Ook wijzen wij er u op dat wij jaarlijks afdragen aan Stichting Reprorecht, hiermee tegemoed komend aan de vergoedingen voor auteurs. Daarbij opgemerkt dat wij van hun nog nooit een cent ontvangen hebben voor alle publicatie's op deze website.

Website Reprorecht, klik hier

 

 

 

Al onze artikelen leest u op eigen risico en u kunt er geen enkel recht aan ontlenen.

Met vriendelijke groeten, Wout Hendrickx George Bode en Rob de Best 

Lottum 1 Januari 2006.

Een aantal teksten zijn o.a. geregistreerd bij de belastingdienst Roermond. Belastingdienst/Registratie en successie 's- Hertogenbosch/Vestiging Roermond Godsweerderstraat 27, 6041 GH Roermond Postbus 928, 6040 AX Roermond Telefoon (0475) 39 57 00

Voor een beter begrip van copyright: Zie onderstaande websites.

http://www.vinc.nl/main/Auteursrechtelijke%20bescherming.html http://www.mkb.nl/Nieuws/287.2922 http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/pagina.asp?pagkey=22090 http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/enterprises/vademecum/Vade8_nl-03.htm http://nl.wikipedia.org/wiki/Auteursrechten http://www.akd.nl/index.html?/veelzijdige_expertise/40_99.html

 

Grote Wuf en inmiddels ook grote Wuf, alias Bil, omdat ie reuze Billen heeft. Ook een grote bek.

Grapje

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.