Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Jean Carteret

De Nestor van de Zwarte Lichten

Astroloog Jean Carteret, de Nestor van de Zwarte Lichten

Jean Carteret in Amsterdam 1977

Voor veel mensen is Jean Carteret een volkomen onbekend figuur. Toch is hij zo'n beetje te beschouwen als de nestor van de Zwarte Lichten Astrologie. Wij zouden hem dan ook tekort doen als we aan deze geniale man geen pagina zouden wijden. George heeft een heel mooi boekje over hem geschreven, wat helaas vrij onbekend is gebleven: Het poëtische denken van Jean Carteret Uitgeverij Vulkanus ISBN 90.5685.061.x

George Bode kende hem erg goed en heeft dan ook veel materiaal van hem, wat we op deze pagina in gedeeltes willen laten verschijnen.

Het archief van Jean was gigantisch. Hij had altijd een een enorme bandrecorder bij zich, hij zei simpelweg: "Je weet maar nooit of er niet iets bijzonder belangwekkends over tafel gaat vanavond, zonde als dat verloren zou gaan". Dit archief is in handen van " L'Association des Amis de Jean Carteret ". Hiervan is een uiterst beperkt deel uitgegeven, " Lorsque l'Homme Sera Né". Als je graag wilt vertalen, geef een seintje aan ons. Bij deze een eerste stukje tekst uit het archief van George.

Teksten van Jean Carteret:

Er zit in de astrologie een getuigenis van de waarde van de relatie tussen mens en wereld. De astrologie komt overeen met een metafysische taal, de astronomie met een fysieke taal; ondanks de kracht van haar methode is de astrologie geen wetenschap. De astrologen lijden daardoor aan een complex ‘ de bastaard te willen legaliseren’. Zij zijn een soort ‘chanteurs de charme’ die zich eerder bezighouden met het wegen van op een vroegrijpe methode gefundeerde verbanden dan met het begrip krijgen van de principes daarachter. Zo zeer zelfs dat zij ergens een kwaad geweten hebben. De vijand van de astrologie is in eerste instantie de astroloog. Omdat hij tegenover de geleerde wetenschapper wil uitschreeuwen “de astrologie werkt”. De wetenschap heeft echter geen boodschap aan wat werkt maar aan wat gefundeerd is. Daarom is het zo belangrijk de astrologie een fundament te geven en te weten waar men mee bezig is. De astrologie is niet iets dat afhangt van fysieke invloeden doch van een met waarde geladen verbinding, een poëtische verbinding. De term ‘invloed’ heeft trouwens de zaak nog meer gecompliceerd, want ‘in-vloed’ wil zeggen: wat naar binnen stroomt. En er zijn in een soort altijd al geleefde mythologie ook nog de wateren onder het uitspansel, de wateren van de werkelijkheid en van de rivieren, en de wateren boven het uitspansel, de vervluchtigde wateren die overgegaan zijn naar het domein van het subtiele.

Op die wijze is de invloed van de sterren eerder een verbinding van het subtiele van de waarden met de werkelijkheid waarin de mensen betrokken zijn en dat is geen fysieke invloed. De tekens van de dierenriem zijn in dit opzicht illustratief want zij bestaan niet. Rond de aarde is er een soort ordening van de ruimte, om redenen van taal metafysisch neergelegd in twaalf parten. Maar deze twaalf gebieden corresponderen met werkelijke waarden. Zo’n beetje het geval van de regenboog.

De astrologie is de taal van het collectief onbewuste en de psychologie is de integratie van het collectief onbewuste in de verbijzonderde individuele psyche. Men kan zeggen dat de echte psychologie de propedeuse is van de astrologie beschouwd als taal van het collectief onbewuste.

Er is nooit een Gouden Eeuw van de astrologie geweest. In de vroegste tijden van de wereld had de mens zich nog niet op afstand gesteld en was er een soort on-bemiddelde verbinding tussen de visie op de wereld en het bewustzijn dat de mens daarvan had; vandaar verschijnselen zoals het animisme en de primitieve religies. Dat wekt de indruk dat er in dat tijdvak Een Astrologie was, zoals er ook Een Atlantis was. In werkelijkheid is de astrologie een ordening die alle onderdelen benodigt die voor haar functioneren onontbeerlijk zijn, zoals bij een motor. Er waren tekens nodig, planeten, maar ook heerschappijen over tekens en huizen, aspecten, etc. Deze verbanden zijn echter van betrekkelijk recente datum; de huizen bijvoorbeeld zijn pas in de tweede eeuw voor Christus ontdekt. Maar er waren astrologen die een integrerende visie hadden, een wonderbare of bovennatuurlijke intuïtie. Men kan deze astrologie vergelijken met de stomme film, men kan zeggen dat de stomme film de Gouden Eeuw van de film markeert, maar dat is een Gouden Eeuw op het niveau van het zijn, niet op dat van de techniek want het heeft jaren geduurd voor er een gerijpte techniek ontstond. Evenzo is de astrologie bezig zich te smeden en wanneer zij gefundeerd is, zal dat niet op de overleveringen zijn maar op een visie. Wat die visie betreft dient men te bedenken en ........(2 of 3 woorden onleesbaar)..... wat het bewustzijn van de astrologie vertegenwoordigt met betrekking tot de intuïtie die men ervan had, bepaalt de huidige wording ervan.

NB. Benadrukking van mij. George Bode © 2005

The Estate of Jean Carteret.

Meer informatie over Jean Carteret en teksten van hem zijn te vinden in

Het poëtische denken van Jean Carteret

door George Bode, Uitg. Vulcanus, ISBN 90.5685.061.x

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Horoscopen

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

llll