Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

 

Het Zwarte Lichten Astrologieboek

"Jouw Spirituele Kant"

Geschreven door Wout Hendrickx

 

Astrologieboek "Jouw Spirituele Kant".

 

Recensies, klik hier.

Een korte impressie:

Zwarte Maan, Zwarte Zon en Maansknopenkruis. Drie termen uit de reeks van negen Zwarte Lichten die in de hedendaagse astrologie steeds meer in opkomst zijn. Eigenlijk het levenswerk van de Franse astroloog Jean Carteret die het balletje aan de Nederlandse astroloog George Bode doorgaf. De structurele astrologie, meer bekend onder de naam “spirituele astrologie” is dan ook voornamelijk ontwikkeld door Bode. Zijn boeken zijn een theoretisch basisraamwerk van waaruit een astroloog kan werken. Niet eerder echter is er door een directe leerling, Wout Hendrickx, een boek geschreven waarin deze theoretische grondslag een heldere praktische insteek krijgt.

In een aantal korte hoofdstukken worden de hoofdzaken betreffende al deze Zwarte Lichten uiteengezet, waarna een gedetailleerde uiteenzetting volgt over alle Zwarte Lichten in de Huizen en Tekens van de horoscoop. Ook de minder bekende punten, Draak en Beest, waarover niet eerder werd gepubliceerd, worden benoemd. De auteur is hierbij zeer voortvarend te werk gegaan, uit eigen ruim bemeten archief en databases op internet is uit meer dan 20.000 horoscopen van bekende mensen een selectie van voorbeeldhoroscopen gemaakt. Deze voorbeeldhoroscopen belichten dan ook exact deze negen verschillende Zwarte Lichten . Aan de hand van progressies wordt de levensloop van de voorbeeldpersonen in relatie tot deze Zwarte Lichten buitengewoon helder toegelicht; waarom won Anton Geesink de Olympische Spelen? Wat inspireerde Ferdinand de Lesseps om het Suez Kanaal te graven? Wat dreef Helmuth Kohl met de Duitse eenwording, of recentelijk, waarom was het rapport van Mr Pieter van Vollenhoven zo vernietigend? Wout Hendrickx is tot nu toe de enige auteur die samen met enneagramtrainer Rob de Best ontdekte dat er een heldere correlatie bestaat tussen deze negen Zwarte Lichten en de negen Enneagramtypen. Een aantal van zijn eerdere publicaties zijn samen met tal van nieuwe artikelen op internet geplaatst; www.zwarte-maan.nl

Cosmic Warrior Peter Delahay, die zich buitengewoon heeft ingespannen om de Zwarte Lichten te introduceren in de Nederlandse astrologie wereld, noemt Wout Hendrickx “Een der weinig échte kleinzonen van Jean Carteret”. Het was dan ook Peter Delahay die Wout Hendrickx de opdracht gaf het balletje van George Bode over te nemen.

 

Wout Hendrickx, 1959, studeerde vanaf zijn 17e jaar astrologie. Ook bestudeerde hij de psychologie en filosofie van George Gurdjieff die o.a. het enneagram in het Westen introduceerde. Zijn werkzame leven omvat het telen van kruiden, het vervaardigen van bloesem en edelsteenremedies en zijn werkzaamheden als Zwarte Lichten Astroloog.

 

Verkrijgbaar bij:

Uitgeverij Boekenbent, www.boekenbent.com, klik hier .

Of via uw boekhandel, I.S.B.N. 978-90-8570-182-8 / NUR 728

Lukt dit niet, mail mij dan.

Boekhandels kunnen mij het beste zelf benaderen

Mail aan Wout

Met vriendelijke groeten, Wout Hendrickx

Recencies:

Hi Wout,

Een prachtig boek heb je geschreven.
Bedankt voor het toezenden.
Ik was een tijdje op vacantie en heb het toen gelezen.
Ik noem je ook in mijn stukje voor de nieuwe Hafeja agenda.
Dat stuur ik je even op.

Hartelijke groet.
Peter Delahay

Stukje uit Hajefa agenda 2008:

Onlangs werd ik aangenaam verrast door een nieuw boek van Wout Hendrickx:

“jouw spirituele kant”,”zwarte lichten astrologie”. Voor beginners een aanrader.

 

Amsterdam, 20 juni, 2007

 

Peter Delahay

 

 

BBoekbespreking : Jouw spirituele kant van Wout Hendrickx.

Uitgeverij Boekenbent

Te bestellen op www.boekenbent.com of www.zwarte-maan.nl

Menno Noordervliet, voorzitter AVN

 

Dit voorjaar verscheen een nieuw boek over de zwarte lichten astrologie van Wout Hendrickx. Jouw spirituele kant. Het is in eigen beheer uitgegeven en ziet er mooi uit. De titel is beloftevol en maakt nieuwsgierig.

Al lezende merk je dat Hendrickx ferme uitspraken doet en zeker van zijn zaak is. Veel leuke woordspelingen houden het ook levendig en interessant. Een bloemrijke taal hoewel je af en toe gedwongen wordt om stil te staan bij een wat cryptische tekst waarbij je graag even de schrijver zou willen vragen wat hij er nu precies mee bedoelt. Je wordt wel aan het denken gezet.

De kracht van het boek is dat hij met veel interessante voorbeelden komt. En dat hij de progressies van de zwarte lichten niet schuwt. Hij laat duidelijk zien dat de progressies van de zwarte lichten en knopenkruis werken en een behoorlijke inpact hebben. Dit is een relatief nieuw gebied en werkt stimulerend om zelf ook meer onderzoek te doen. Een interessant voorbeeld is die van Ferdinand de Lesseps initiator en leider van de bouw van het Suez- kanaal( blz. 67). Met zijn conjunctie van Venus(heer 1) met de Noorderknoop, Zwartemaan en Diamant. En dat alles in het 9 e huis.

Wat ik me afvroeg tijdens het lezen hoe het is voor een lezer die niets van de zwarte lichten astrologie afweet. Dat lijkt me op het eerste gezicht een lastige omdat H. veel termen gebruikt zonder ze direct uit te leggen of via noten naar een verduidelijking brengt. Bijvoorbeeld als hij het over verhogingsgraden, gelukspunthoroscoop etc heeft. Soms komt hij daar wel later op terug maar dan heeft de beginner al een tijdje met een enorme puzzel gezeten. Didactisch dus wat minder sterk. Als je niet op internet zit mis je de voorbeeldhoroscopen in het boek. Die heb je absoluut nodig anders wordt het wel lastig alle sterktebepalingen, manifeste ladingen, verhogingsgraden, progressies en kruisen te volgen. Gelukkig hebben veel mensen internet en dan kan je ook veel interessant materiaal vinden op de site (zwarte-maan.nl) van Hendrickx. Dus geen boek om mee naar bed te nemen. Tenzij je je laptop met een wifi verbinding ook mee naar bed neemt.

Eigenlijk moet je volgens mij het systeem van Jean Carteret en George Bode goed in je hoofd hebben om optimaal van dit leuke boek te kunnen genieten. Ik denk ook niet dat Hendrickx de pretentie van volledigheid heeft maar hij wil je vooral meenemen in zijn eigen gedachtegang en bevindingen over de Zwarte lichten en alles wat daarmee te maken heeft. Ik kreeg vooral het gevoel dat hij lekker vrijuit tegen je aanpraat. Het is ontwapenend en zet je eigen grijze massa in beweging. Je gaat dan innerlijk een dialoog met hem aan op welke punten je ook kan verschillen van mening. Zo zou ik nooit alle punten van het knopenkruis, Zwartelichten assen en ook het gelukspunt zwarte lichten noemen. Voor mij is dat voorbehouden aan de Zwarte Maan en de Zwarte Zon. De negen punten, inclusief het gelukspunt, zijn belangrijk voor de structurele astrologie, maar je kan ze niet allemaal zwarte lichten noemen. En zo zie ik wel meer verschillen maar dat maakt het juist wel leuk.

Hij geeft ook aan wat de sterke kant van de Zwarte Lichten astrologie is .Je beschikt over een metafysisch model dat niveau verschillen binnen de horoscoop hanteerbaar maakt. Je kunt als je het goed doet een consistente en volledige duiding geven.

Zijn wens om het door elkaar rommelen van niveau’s te vermijden is een lofwaardig streven en zeer belangrijk voor de astroloog om een compleet verhaal te maken. Dat is een van de moeilijkste opgaven van het duiden. Hendrickx doet in dit boek een terechte en dappere poging om de Diamant maar ook de Draak en het Beest meer te betrekken bij de duiding.. Juist hier kan je de vraag stellen op welk niveau interpreteer je dat? Op het ego niveau of op het zingevings niveau? Kan je het drammen van Jan Pronk verklaren uit zijn Draak in 6 of moet je dat meer zoeken op ego (Zon en Maan, planeten) niveau? Ik zelf vind meer aanwijzingen op het laatste maar het is een discussie waard omdat vast te stellen. Dat geldt ook voor de Diamant. Zijn verhaal over het rijpingsproces (emancipatie) is zeer aannemelijk en goed beschreven. Maar je kan het proces van Zwarte Zon naar de Diamant ook zien als een (individuatie) proces waar je bewust kiest voor je spirituele ontwikkeling van twee stappen vooruit en é’n achteruit.. Het in je kracht komen via transit Pluto (ook half) vierkant radix Pluto heb je misschien wel nodig om dit soort spirituele processen tot een goed einde te brengen. Dit soort subtiele verschillen heb ik een beetje gemist in dit verder prima boek. Overigens ben ik het hartgrondig met Hendrickx eens dat we maar eens Pluto meer moeten gebruiken om te transformeren dan om elkaar lastig te vallen en oorlog te voeren.

Ik zou zeggen dit boek is een aanrader om je weer een stap op weg te helpen bij het langzame proces om je de structurele astrologie eigen te maken.

 

 

 

 

Eindelijk eens een boek dat de samenhang tussen de 3 metafysische kruizen van resp. Zwarte Maan,Zwarte Zon en het Knopenkruis op een heldere en doeltreffende wijze uiteenzet. Het boek is vlot en humoristisch geschreven en is een
aanbevelenswaardige aanvulling op de boeken van George Bode, die in zijn structurele astrologie het gedachtegoed van de zwarte lichten van Jean Carteret heeft geintroduceerd. De auteur heeft deze niet alledaagse materie praktisch en doorspekt met voorbeelden weten te beschrijven in hun werking, zowel radix als progressief, zonder daarbij afbreuk te doen aan het oorspronkelijk theoretische raamwerk van Bode.
Een aanrader voor Zwarte lichten astrologen en voor geinteresseerden die er meer thuis in willen geraken.

Francine Rasenberg

 

 

 

Niet alleen worden de basisprincipes van het Zwarte Lichten proces op toegankelijke wijze uitgelegd, je vindt in dit boek ook een verduidelijking van de afzonderlijke punten in huizen cq tekens, nader toegelicht aan de hand van die radixstand van een bekende persoon.

En daar blijft het niet bij: er wordt a.h.v. de progressies van de radix van die persoon ook nog eens aangegeven waarom dàt punt (Zwarte Maan bijvoorbeeld) op dàt bepaalde moment werkzaam wordt. Progressies van en op de Zwarte Lichten toepassen in de praktijk, dus. Alle gebruikte voorbeelden horoscopen - ook de zgn. “manifeste lading” - staan afgebeeld op de site www.zwarte-maan.nl. zodat je kunt “meekijken”.

Dit boek is dus veel meer dan “alleen maar” een receptenboek, het is, mede door de multimediale aanpak, ook een studieboek, waarmee je de materie echt in de vingers kunt krijgen. Het boek leent zich m.i. uitstekend als werk- en oefenboek voor een studiegroep astrologen: samen de voorbeeld horoscopen uitpluizen en je zo de materie eigen maken! Een boek dus, dat ik met groot plezier heb gelezen en nog vaak zal oppakken!

Laura Dettingmeijer

 

 

Om niet in herhalingen te vervallen, sluit ik mij volledig bij bovenstaande lezeressen aan. "Jouw spirituele kant" is op duidelijke en humorvolle wijze geschreven. Het boek geeft je een
heldere kijk op de boeiende "Zwarte Lichten wereld" en is evenals de boeken van George Bode een absolute aanrader.

Thea Kosters

 

 

Hay Wout, ik vind je boek top. Heel duidelijke uitleg van deze punten. Ik heb Menno gemaild dat ik jouw boek een hele goeie, aanvullende aanrader vind voor de cursusisten die hij samen met George heeft. En ook je remedies vind ik top, heel veel mooie resultaten ervaar ik hiermee. Ik begrijp nu met jouw boek ook waar mijn healings en Bach remedies etc. tevens vandaan komen. Was altijd heer 12 conjunct Neptunus in 4, ja en ja was dat voor mij, maar nu de zwarte zon in 12 dus en die beschrijving van jou vind ik heel duidelijk. Zo, dat zijn weer veren genoeg voorlopig voor je, doe Willy ook mijn groetjes,

Marjo van Beek

 

 

 

Hallo Wout,

 
Nogmaals gefeliciteerd met je boek. Even een korte reactie erop.
Met veel genoegen heb ik tot nu toe de eerste 5 hoofdstukken, en hoofdstuk 7 over het Gelukspunt, gelezen. Ik moet zeggen dat het me erg goed bevalt. In de eerste plaats door de vele besproken voorbeelden. Het kost mij altijd veel moeite om zelf interpretaties te bedenken, dus geven voorbeelden mij de nodige handvaten. Vervolgens geniet ik van de nodige humor die er in je schrijftrant zit. Hoera ook voor het feit dat je de mythe's van "Pluto vierkant Pluto" en "de 2e secundaire Maan" ontzenuwt. Die hebben mij al vaak voor raadsels gesteld. Ook een andere benadering van het Gelukspunt bevalt mij goed.
 
 
Leuk dat je boek is uitgegeven op je verjaardag. Ik kon niet nalaten er even naar te kijken. Enkele punten die meteen opvallen.
Je hebt Mars in Tweelingen en OOB. Jupiter in het 3e huis in Boogschutter. Mooie aanwijzingen voor het uitdragen van je ideeën in boekvorm, komt dan in mij op  :-) Er worden mooie parallellen gevormd op het moment van uitkomen. Om maar iets te noemen: Radix Maan 16N22, sec.Zon 16N29, trSaturnus 16N23 en trPluto 16Z29
 
 
 
Mag ik op enkele (tot nu toe tegengekomen) kleine drukfouten wijzen? Misschien van belang als er een tweede druk uit komt:-)
Of vind je me dan maar lastig en pietluttig? Tja, mijn Zwarte Maan staat nu eenmaal in Maagd :-)
 
- Op blz 85 wordt verwezen naar hoofdstuk 8 voor het Gelukspunt. Dit moet hoofdstuk 7 zijn.
- Op blz 55 staat Zwarte Maan in IIII ipv III
- Op blz 60 staat Karin Hamaker ipv Karen.
- Op blz 61 staat waneer ipv wanneer
- Op blz 147 staat Glenn Gold ipv Gould
 
Vriendelijke groet
Marij Franken

 

 

 

Het boek 'jouw spirituele kant' beleef ik als zeer inspirerend, zoals ook de website van Wout www.zwarte-maan.nl. Voor eenieder die zich wil verdiepen in de principes van de zwarte lichten en het knopenkruis een aanrader, vanwege zijn practische invalshoek.

Willem van Hulst

 

 

Beste Wout Hendrickx

Bijgaand tref je mijn recensie. Indien ik iets over het hoofd heb gezien, gaarne commentaar.

Vriendelijke groet van Lea Manders

WOUT HENDRICKX – JOUW SPIRITUELE KANT. Zwarte Lichten Astrologie. Uitgeverij Boekenbent 2007, 218 pagina’s.

Laat ik vooraf stellen dat deze recensente wat kritisch staat ten opzichte van de Zwarte Lichten. Niet zozeer omdat ik twijfel aan de werking, want die is heel herkenbaar. Maar wel aan kwalificaties als ‘spiritueel’ of ‘metafysisch’ indien deze niet fundamenteel en filosofisch worden uiteengezet.

Volgens de achterflap wordt Wout Hendrickx ‘één der weinige kleinzonen van Jean Carteret (de ‘uitvinder’ van de ZL)’ genoemd. Deze kwalificatie roept hoge verwachtingen op.

De inhoudsopgave bevat een uitgebreide opsomming van alle standen van alle factoren die met deze vorm van astrologie in verband staan: Zwarte Lichten, Priapus, Diamant, Draak, Beest, de Knopen en het Gelukspunt. Dit zijn negen factoren die in verband worden gebracht met de negen enneagramtypen, een interessante benadering. Echter, in dit boek vond ik daar verder niets meer over terug. Wel heeft Hendrickx een uitgebreide duiding gegeven van al deze elementen, hetgeen het boek tot een prima naslagwerk maakt.

Een eerste verwarring die opduikt is de benaming van deze vorm van astrologie. Ik heb George Bode zelf ooit afstand horen nemen van de naam ‘spirituele astrologie’ en op de achterflap wordt deze vorm van astrologie dan ook ‘structurele astrologie’ genoemd. Mij is niet helder geworden wat structurele astrologie precies inhoudt en ook niet waarom Hendrickx vervolgens toch schrijft over spirituele astrologie. De term spiritualiteit is een modieus containerbegrip geworden, maar wat in dit kader met dit begrip bedoeld wordt is mij niet geheel duidelijk. Juist in een degelijk doorwrocht boekwerk als dit, zou een goede definitie de kwaliteit verhogen. Misschien toelichting in de volgende druk?

Wout Hendrickx legt de toch wel lastige technische materie prima uit. We kunnen concluderen dat het hier allemaal gaat om snelheden en grotere en kleinere afstanden van Zon en Maan tot de aarde. Het mysterieuze plaatje wat op de Zwarte Lichten-astrologie wordt geplakt, staat mogelijk vooral in verband met de benaming Zwarte Zon en Maan, want zo mysterieus is het  feitelijk niet.

Hendrickx doet een fundamentele stap. Vulkanus en Persepfone worden toegevoegd als heersers, evenals de Zwarte Lichten en zo zijn er nog enkele drastische wijzigingen qua heerserschap. Gewoon even wennen? Jammer dat Hendrickx vervolgens voor een uitleg van Vulcanus en Persepfone verwijst naar het boek van Bode. Als je zo’n fundamentele switch voorstaat, zou je de lezer toch moeten informeren, al is het kort.

Hendrickx is uitermate helder in zijn analyses, maar filosofisch is niet zo zichtbaar waarom bijvoorbeeld de ZM alle inhouden vanuit vorige levens zou bevatten en waarom je dan op dat gebied de specialist zou zijn. Hebben die vorige leven dan te maken met de link met het verleden vanuit de Maan? En waarom werpt Onze Lieve Heer een blokkade op m.b.t. de Zwarte Maan? Ik had de materie hier wat meer doorwrocht willen zien of moeten we dat ook vinden in het boek van Bode? De weigering van de ZM is heel herkenbaar voor velen, maar is dit gegeven hiermee spiritueel of toch ‘gewoon’ psychologisch?

Hendrickx vindt niet dat Pluto vierkant Pluto en dat de terugkeer van de secundaire Maan iets hebben te maken met het rijpen van de Zwarte Maan. Daar kan ik hem wel in volgen, want hij stelt dat de Zwarte Lichten een andere energetische dimensie hebben dan de zichtbare planeten. Anderzijds moeten we ook beseffen dat alle punten in onze radix in feite energetische punten zijn, want de planeten zijn allang doorgelopen en een aspect van de transit Pluto op radix Pluto is in feite een aspect op een nu leeg energetisch geladen punt waar ooit Pluto stond.…. De Zwarte Lichten staan volgens Hendrickx in hiërarchie boven die planeten, maar het zou ook best onder  de planeten kunnen zijn, als een soort oerenergie, wat mij betreft. Kortom, hier mag weer wat meer aangegeven worden hoe de basisfilosofie in elkaar steekt.

De Zwarte Lichten astrologie brengt in elk geval duidelijk naar voren dat er hele andere energieën werkzaam zijn dan ‘slechts’ die van de zichtbare planeten. Elk mens is misschien een soort weefnet van in elkaar werkende patronen, die leven en psyche bepalen. Het zou mij niets verwonderen als er steeds meer van dit soort punten komen. Misschien eindelijk ook die Arabische punten maar eens serieus onderzoeken? Soms is gesteld dat de ware basis van astrologie eigenlijk de ‘heilige geometrie’ is en dat vinden we hier ook weer terug.

Alles bij elkaar genomen is dit een boek dat heel veel ondersteuning en helderheid geeft bij het beter begrijpen en duiden van de Zwarte Lichten en de samenhang tussen de punten zichtbaar maakt. Daarom is het zeker een aanrader voor velen die nog worstelen met deze materie. Hendrickx is heel sterk, praktisch en levendig in uitleg en zijn vele duidingen. Ook haalt hij vele beroemde personen aan, die een bepaalde stand illustreren. Het was nog fraaier geweest als achterin alle horoscoopgegevens vermeldt waren geweest in een lijst, zodat iedereen zelf de horoscopen had kunnen onderzoeken.

Maar goed, met mijn eigen Zwarte Maan in drie in Steenbok moet ik altijd oppassen om niet te kritisch te zijn, dus al met al ‘chapeau’!

Met een vriendelijke groet

Lea Manders

Nog even de correspondentie:

Beste Lea,

 

Toen ik destijds met de uitgever – Andromeda – overleg had aangaande het aantal pagina’s werd al snel duidelijk dat alle horoscopen, horoscooptekeningen met progressies etc er niet in zouden passen. Daarom is destijds besloten om deze op de site www.zwarte-maan.nl te plaatsen het geen duidelijk in de inleiding en op meerdere plaatsen in dit boek is genoemd. Tekst die ik niet in het boek kwijt kon is hier ook bijgezet. Het is nog niet allemaal klaar, maar ja, ik heb ook werk genoeg.

Daarom vind ik het jammer dat je dit in de recensie niet noemt, sterker nog, aankomt met de tekst: “Het was nog fraaier geweest als achterin alle horoscoopgegevens vermeldt waren geweest in een lijst, zodat iedereen zelf de horoscopen had kunnen onderzoeken”.

Als je dit alsnog zou willen doen zou ik dit ten zeerste op prijs stellen. Kun je overigens ook de website van Boekenbent noemen? www.boekenbent.com

De volgende druk is onderweg, je aanvullingen neem ik mee, dank je wel hiervoor.

Groetjes, Wout

Beste Wout

Prima, dat zal ik doen

Groet van Lea manders

 

 

 

 

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

llll