Zwarte Maan, Zwarte Zon Drakenkop symbool zwarte lichten astrologie enneagram

Astrologie   Zwarte Lichten   Enneagram

 Home 

 

Stichting Sirius

 

Ter verduidelijking, Stichting Sirius maakte na 1998 enkel gebruik van de naam Stichting Sirius, enkel voor reclamedoeleinden voor cursussen. De cursussen zelf werden op persoonlijke titel door de betreffende personen gegeven, deze personen hebben hier zelf boekhouding over gevoerd. Ook zijn er geen financiële transacties na 1992 geweest.

Medio januari 2008 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden. Stichting Sirius gaat momenteel verder met als doelstelling:

A: het bevorderen van milieuhygiëne, duurzaamheid (Brundtland-definitie) en
leefbaarheid in de meest uitgebreide zin;

B: het nastreven van behoud, bescherming en verbetering van natuur, flora en
fauna en landschap in de meest uitgebreide zin.

Het werkgebied zal Limburg, Brabant en Gelderland zijn.

 

 

Onderstaande informatie heeft betrekking op de periode voor 2008.

Deze informatie heeft enkel een archief-functie.

Stichting Sirius werd in 1991 opgericht door een stel zoekers uit de provincie Limburg, regio Venlo. De activiteiten destijds waren het bestuderen van de astrologie en het actief werken met de ideeŽn van de heer G.I.Gurdjieff.

Na een stille periode van meer dan 5 jaar waarin geen activiteiten plaatsvonden begon de Stichting in 1998 weer met een cursus astrologie.

Er werd vooral een accent op de sterkte bepaling van Lichten, Planeten, Huizen en Tekens gelegd. Ook de "manifeste lading" werd een belangrijk item. De aanvullingingen t.o.v. het verleden waren vooral de Zwarte Lichten.

Enige jaren later werd het cursus aanbod uitgebreid met Tempeldansen, de Heilige Dansen zoals G.I.Gurdjieff ze ontdekt had op zijn reizen in destijds nagenoeg ontoegankelijke gebieden met name in AziŽ. Deze Dansen, Movements genaamd, stellen mensen instaat aspecten van hun innerlijk waar te nemen. Aspecten die normaliter niet makkelijk gevonden worden. Tevens bevorderen ze de concentratie en spirituele groei. De stichting word daarbij actief ondersteund door Wim van Dullemen. Zie ook www.gurdjieff-movements.net

Geregeld geeft de Stichting lezingen en workshops.

Movements avonden: Deze zijn op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Deelnemers komen uit heel Limburg en Brabant. Er is geen specifieke kennis noodzakelijk om mee te kunnen doen. Alles wat je mee hoeft te nemen zijn een soort balletschoentjes of anderszins makkelijk schoeisel, prettig zittende kleren en je humor! Zie onderstaande foto's:

Onderstaande foto's en tekst zijn overgenomen van de site van Stichting Sirius

"Great Prayer" uit een oud klooster

Voor mensen die van dans houden en daarbij geïnteresseerd zijn in spirituele bewustwording is het wellicht goed om te vernemen dat er in Venlo een groep actief is in Tempeldansen.

Foto Tempeldans

Deze Tempeldansen werden in het Westen geïntroduceerd door de heer G.I. Gurdjieff (1877-1949 geboren in Armenië, gestorven in Parijs). Zijn leven kenmerkte zich door een niet aflatende zoektocht naar de zin van het bestaan en het overdragen van zijn fenomenale kennis m.b.t. de psyche en de ontwikkelingsmogelijkheden van de mens.

Foto Gurdjieff

 

In een periode van meer dan 20 jaar bereisde hij een groot deel van het Midden Oosten, Afrika en Centraal Azië. Zo kwam hij in contact met vaak eeuwenoude kennis omtrent de mens, zijn gedrag, zijn conditioneringen enz. Hij bezocht vele Kloosters, Tempels en Soefi ordes en stuitte bij zijn verblijf bij sommige gemeenschappen op bepaalde bewegingsoefeningen en (zeer oude) tempeldansen, die later “Movements” genoemd werden.

 

Enneagram movement

Je zou dit Heilige Dansen kunnen noemen in die zin dat de nauwkeurig bepaalde bewegingen van de dansers, de combinaties van bewegingen en het ritme, een soort taal voorstellen die voor hem die haar kan verstaan fundamentele wetten van het heelal uitdrukt.

Foto "Camelstep"

Gurdjieff besefte dat deze Movements, omdat veel diepe kennis eigenlijk niet door middel van woorden over te dragen is maar alleen gekend kan worden door de directe ervaring, van onschatbare waarde waren. Immers, geconcentreerd en juist uitgevoerd, leiden ze ertoe dat onze verschillende functies: denken, voelen en bewegen geïntegreerd kunnen worden zodat er een intens gevoel van eenheid en totaliteit ontstaat. Van hieruit ontstaat een vernieuwd begrip van de mens en zijn mogelijkheden.

Foto Obligatory - note value

De Movements stellen ons in staat om bepaalde aspecten van ons innerlijk waar te nemen, te ervaren en te begrijpen. De Movements creëren als het ware uitzonderlijke situaties om aan onszelf te werken, situaties die zich normaal gesproken in het dagelijkse leven eigenlijk bijna niet voordoen.Movements kunnen ons helpen om door het pantser van de persoonlijkheid heen te breken zodat er een opening ontstaat naar de essentie toe, naar dat wat we echt zijn.

Foto Ritueel uit oud klooster

Wij worden actief ondersteund door de Movements kenners bij uitstek, Wim van Dullemen en zijn vrouw Christiane Macketanz.

Moment uit "Whirling Derwish

 

Zie hiervoor www.gurdjieff_movements.net

Movements zijn niet leeftijd gebonden, noch fysiek erg zwaar. Wel vereisen Movements een mentaal-emotioneel doorzettingsvermogen, daar de moeilijkheids-graad niet gering is!

Moment uit Great Prayer

Deelnemers komen uit heel Limburg en Brabant. Er is geen specifieke kennis noodzakelijk om mee te kunnen doen. Alles wat je mee hoeft te nemen zijn een soort balletschoentjes of anderszins makkelijk schoeisel, prettig zittende kleren en je humor!

Moment uit Ritueel

 

De Movements zijn op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Rudolf Steiner school te Venlo.

We beginnen dit jaar met enkele open lessen. Vermoedelijk op de 2e zondag in september en de eerste zondag in oktober. Van 14.00 tot 16.30 uur. Daarna begint de cursus op 3e maandagavond in oktober.

Helaas moeten we de deur afsluiten, veiligheidsbeleid van de school. Mocht je mee willen doen, gaarne bellen van te voren.

Moment uit een Gebed

Helaas worden deze movements op dit moment niet meer gegeven in Venlo

Naar boven

Home

Contact

Horoscopen

Publicatie's

Werkgroep

Spirituele Kant

Carteret

Sirius

Studiegroep

© Copyright 2001-2007  Wout Hendrickx   George Bode   Rob de Best   klik hier voor Citaten, Copyright en  Disclaimer.

 

llll